Vítejte na stránkách naší školy

 

JAZYKOVÁ LABORATOŘ

 

V akademickém roce 2018/2019 byla na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zřízená nová moderní jazyková laboratoř. Tato specializovaná jazyková třída má reflektovat poptávku a požadavky vycházející z praxe, k nimž dlouhodobě patří neustálé zvyšování jazykové gramotnosti našich absolventů.  

Certifikovaná jazyková laboratoř rozšiřuje a zkvalitňuje výuku, umožňuje nahrávat a ukládat zvukové a hlasové projevy studentů s možností okamžité přehrávky, individuální odposlechy vybraných studentů, grafické uspořádání učebny včetně jmenného seznamu studenů, párování studentů nebo připojení externích zdrojů. Každá studentská stanice je pak vybavena speciálními sluchátky s dynamickým mikrofonem. Sluchátka mají vysokou mechanickou odolnost proti pádu a zničení. Jazykový pult svými funkčními vlastnostmi zajišťuje okamžitou dostupnost všech výše zmiňovaných funkcí.

Kapacita jazykové laboratoře je 25 studentů.

 
 

 
 Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz