Vítejte na stránkách naší školy

ZABEZPEČENÍ VÝUKY 

Mezi dlouhodobé strategické cíle Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. patří stabilní udržování technicko-materiálního zázemí školy na vysoké úrovni. Naší prioritou je aplikace moderních výukových metod a technik, s čímž úzce souvisí využívání odborných pomůcek (modely, simulátory, imitační sady atp.). V jednotlivých odborných učebnách se snažíme vytvořit prostředí, které v maximální možné míře koresponduje s odbornou praxí jednotlivých klinických pracovišť. Odborné pomůcky jsou pravidelně doplňovány a modernizovány dle aktuálních požadavků a standardů.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. se snaží reflektovat na poptávku a požadavky vycházející z praxe, k nimž dlouhodobě patří neustálé zvyšování jazykové a informační gramotnosti našich absolventů. Z tohoto důvodu byla v prostorách vysoké školy nově vybudována specializovaná jazyková laboratoř. Předpokládáme že do budoucna bude tato učebna studenty využívána v maximální možné míře stejně jako dlouhodobě fungující IT laboratoř.

V akademickém roce 2018/2019 byly pomůcky modernizovány v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (pomůcky nakoupené v rámci toho projektu jsou označeny logem). 

 

STUDIJNÍ ODBORNÉ POMŮCKY

ODBORNÉ UČEBNY

POSLUCHÁRNY A UČEBNY  

JAZYKOVÁ LABORATOŘ

IT LABORATOŘ

STUDIO SEBEOBRANY

STUDENTSKÉ ZÁZEMÍ  

 

Vyhledat v textu


Dnes je 23.11.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz