building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

ZABEZPEČENÍ VÝUKY 

Mezi dlouhodobé strategické cíle Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. patří stabilní udržování technicko-materiálního zázemí školy na vysoké úrovni. Naší prioritou je aplikace moderních výukových metod a technik, s čímž úzce souvisí využívání odborných pomůcek (modely, simulátory, imitační sady atp.). V jednotlivých odborných učebnách se snažíme vytvořit prostředí, které v maximální možné míře koresponduje s odbornou praxí jednotlivých klinických pracovišť. Odborné pomůcky jsou pravidelně doplňovány a modernizovány dle aktuálních požadavků a standardů.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. se snaží reflektovat na poptávku a požadavky vycházející z praxe, k nimž dlouhodobě patří neustálé zvyšování jazykové a informační gramotnosti našich absolventů. Z tohoto důvodu byla v prostorách vysoké školy nově vybudována specializovaná jazyková laboratoř. Předpokládáme že do budoucna bude tato učebna studenty využívána v maximální možné míře stejně jako dlouhodobě fungující IT laboratoř.

V akademickém roce 2018/2019 byly pomůcky modernizovány v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (pomůcky nakoupené v rámci toho projektu jsou označeny logem). 

 

STUDIJNÍ ODBORNÉ POMŮCKY

ODBORNÉ UČEBNY

POSLUCHÁRNY A UČEBNY  

JAZYKOVÁ LABORATOŘ

IT LABORATOŘ

STUDIO SEBEOBRANY

STUDENTSKÉ ZÁZEMÍ  

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz