Vítejte na stránkách naší školy

Směrnice rektorky:

Dodatek č. 2 ke Směrnici rektorky č. 1/2020 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2020/2021
Dodatek č. 1 ke Směrnici rektorky č. 1/2020 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2020/2021
Směrnice rektorky č. 1/2020 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2020/2021

Dodatek ke Směrnici rektorky č. 1/2019 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2019/2020

Směrnice rektorky č. 1/2019 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2019/2020

Směrnice rektorky č. 6/2018 Ke stanovení výše stipendií v akademickém roce 2018/2019

Směrnice rektorky č. 5/2018 Směrnice proti sexuálnímu obtěžování 

Směrnice rektorky č. 4/2018 Pravidla prostupnosti pro absolventy vyšších odb. škol na VŠZ, o. p. s. 

Směrnice rektorky č. 3/2018 Ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s pro AR 2018-2021

Směrnice rektorky č. 2/2018 Etický kodex VŠZ, o. p. s. 

Dodatek ke Směrnici rektorky č. 1/2018 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2018/2019  

Směrnice rektorky č. 1/2018 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2018/19 

Směrnice rektorky č. 3/2017 Ke stanovení výše stipendií v akademickém roce 2017/2018 

Směrnice rektorky č. 2/2017 Zadávání, úprava, odevzdávání a zveřejňování bakalářských prací (aktual.)

Směrnice rektorky č. 4/2015 Jednací řád etické komise VŠZ, o. p. s.

Směrnice rektorky č. 3/2015 Ke jmenování členů disciplinární komise VŠZ, o. p. s.

Směrnice rektorky č. 11/2013 Jednací řád Akademické rady VŠZ, o. p. s.
Směrnice rektorky č. 10/2013 Směrnice studijního oddělení o nakládání s osobními údaji
Směrnice rektorky č. 3/2013 Vydávání dokladů o studiu a o jeho absolvování na VŠZ, o. p. s.
Směrnice rektorky č. 4/2005 Disciplinární řád VŠZ, o. p. s.
 


Rozhodnutí rektorky:

Rozhodnutí rektorky č. 1/2015 - Statutární zástupci při nepřítomnosti rektorky VŠZ, o. p. s.  

Rozhodnutí rektorky č. 1/2014 - Stanovení předmětů pro studenty přijaté na základě úspěšně ukončeného studia CŽV

 


Pokyny rektorky:

Pokyn rektorky č. 1/2015 - Ke stanovení termínu podávání žádostí uznání poviností včetně docházky

    

 

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz