Vítejte na stránkách naší školy

Směrnice ředitele:

Směrnice ředitele č. 2/2018 - Ochrana osobních údajů 

Směrnice ředitele č. 1/2015 - Pravidla počítačových sítí  

Směrnice ředitele č. 1/2014 - Řád výběrového řízení pro obsazování míst AP na VŠZ, o. p. s.

Směrnice ředitele č. 1/2008 - O svobodném přístupu k informacím v podmínkách VŠZ, o. p. s.

 

 

Pokyny ředitele:

Pokyn ředitele č. 3/2014 - Zasílání údajů pro sběr dat o úrazech studentů v souvislosti se studiem

Pokyn ředitele č. 3/2013 - Postup při podávání a vyřizování stížnosti a oznámení

 

Opatření ředitele:

Opatření ředitele č. 5/2020 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

Opatření ředitele č. 4/2020 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2020/2021  

Opatření ředitele č. 3/2020 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2020/2021

Opatření ředitele č. 2/2020 - Poplatky za studium pro akad. rok  2020/2021  

Opatření ředitele č. 1/2020 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2020/2021

Opatření ředitele č. 4/2019 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2019/2020  

Opatření ředitele č. 3/2019 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2019/2020 

Opatření ředitele č. 2/2019 - Poplatky za studium pro akad. rok  2019/2020  

Opatření ředitele č. 1/2019 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2019/2020  

Opatření ředitele č. 5/2018 - O poplatku za certifikovanou zkoušku z ČJ pro cizince v AR 2018/19

Opatření ředitele č. 4/2018 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2018/2019  

Opatření ředitele č. 3/2018 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2018/19 

Opatření ředitele č. 2/2018 - Poplatky za studium pro akad. rok  2018/2019  

Opatření ředitele č. 1/2018 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2018/2019 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz