Vítejte na stránkách naší školy

PhDr. Eva Kymrová, PhD. vede na Vysoké škole zdravotnické
- Poradenské centrum psychologie a psychoterapie

Poradenské centrum při Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. garantuje odbornou péčí psychosomatickou kondici posluchaček a studentů všech oborů.

V poradenské činnosti pomáhá diskrétně řešit psychosociální problematiku v oblasti osobní, rodinné, partnerské i v oblasti mezilidských vztahů.

Vytváří optimální předpoklady pro stabilitu psychického stavu klientů a spolupracuje na vytváření záměrů pro jejich blízkou i vzdálenou budoucnost.

Provádí nejnáročnější psychoterapeutické služby a činnosti vedených v Katalogu prací pod označením 1.5.1.

Poradenské centrum při Vysoké škole zdravotnické, poskytuje erudovanou psychoterapii formou  verbálních i neverbálních terapeutických disciplin v celé řadě v současnosti dostupných programů a tím garantuje odpovídající psychosomatickou kondici posluchačů a studentů všech oborů.

Poradenská činnost:

- Poskytování psychoterapeutických služeb
- Práce v protistresových programech
- Individuální a skupinové terapie

PhDr. Eva Kymrová, PhD., absolventka řady certifikovaných programů,  dostupných v ČR, je diplomovaným psychoterapeutem systému PCA (Of the Person - Centered Approach) "Na klienta zaměřeného přístupu"  Carla Rogerse;  kde po  šestiletém studiu získala možnost provozovat praxi psychoterapeuta-Rogeriána kdekoliv v Evropské Unii.

Dále získala: Certifikát pro "Attractor Field Technique" - AFT (Terapii attraktorových - přitahovacích polí) v pozici Praktitioner, plnou kvalifikaci v systému "One Brain" (Systém jednotného mozku) v pozici Facilitátor training, dále je absolventem terapeutického výcviku "Spirituál Response Therapy" u prof. Roberta E. Detzlera (USA) a kvalifikovaným terapeutem v "Hlubinné abreaktivní psychoterapii" Andreje Dragomireckého.

Doktorka Kymrová pracuje mnoho let jako samostatný psychoterapeut v Poradně pro manželské, rodinné a mezilidské vztahy a také učila  na jiných vysokých školách psychoterapii a psychologii (Literární akademie Josefa Škvoreckého, Vyšší odborná škola Managementu a služeb v Praze) a nadále se vzdělává v nových odbornostech.

Řadu let navštěvuje odborné programy MUDr. Josefa Hrušovského, z oblasti energie  těla, mysli a ducha - tzv. energetickými fakty. Namátkou jmenujeme některé z nich -  Kvintenzace světlem - Živá voda, Světlo vědomí, Zrození čiré mysli, Kámen mudrců - Kreafond světla. Mezi nové programy patří např. Světlo hmoty - Zrání elektronového těla aj. Programy jsou celodenní, v časovém intervalu 1 - 2 měsíců realizované  v Chrámu svatého Šimona a Judy a kratší programy v častějších intervalech na Novotného lávce.

Dále se PhDr. Eva Kymrová, PhD. účastní mnoha nadstavbových programů z oblasti nové energetické medicíny, např. "Terapie attraktorových polí " (Terapie přitahovacích polí), posledním programen z června 2014 je  "Akupunktura pro mysl - A4M". Jde o nový způsob, jak regenerovat mysl pomocí původního energetického systému tradiční čínské medicíny. Významný fyzik Rupert Sheldrake nazývá tato pole - poli morfogenetickými. Všechny terapie se uskutečňují formou kineziologického testu. Nová psychoterapie se zabývá již Ego typy a Archetypy. Původní i nové programy na sebe ve všech  směrech navazují. Jsou to programy certifikované, vytvořené ponejvíce přímo autory metod a doktorka Kymrová je využívá rovněž ve své privátní praxi již 15 let.

Systém One Brain a psychoterapeutický systém PCA 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 17.12.2017
Unicredit bank
PRESTO Půjčkanemamkolej.cz