building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
      
    VŠZ, o. p. s vydala na CD novou vysokoškolskou učebnici:
GOLDÍROVÁ  Andrea a Barbora DRBOHLAVOVÁ. Sociologie.2014.
ISBN 978-80-905728-9-8. Učebnice je k dispozici na SharePointu školy.
____________________________________________________________________

 VŠZ, o. p. s vydala na CD novou vysokoškolskou učebnici:
TOŠNAROVÁ  Hana, Soňa JEXOVÁ a Lidmila HAMPLOVÁ. Výzkum v ošetřovatelství.
2014. ISBN 978-80-905728-8-1. Učebnice je k dispozici na SharePointu školy.
______________________________________________________________________

   

 

  VŠZ, o. p. s vydala na CD novou vysokoškolskou učebnici:
TOŠNAROVÁ Hana, Jitka NĚMCOVÁ a František KUNC. Management. 2014.
ISBN 978-80-905728-6-7. Učebnice je k dispozici na SharePointu školy.
______________________________________________________________________

 

  VŠZ, o. p. s vydala na CD novou vysokoškolskou učebnici:
VLACHOVÁ Marie a Bohuslav MRZENA. Ošetřovatelská péče o dítě. 2014.
ISBN 978-80-905728-4-3. Učebnice je k dispozici na SharePointu školy.
______________________________________________________________________

 

 

 VŠZ, o. p. s vydala na CD novou vysokoškolskou učebnici:
 MACÁŠKOVÁ Šárka, Jana HLINOVSKÁ a Hana TOŠNAROVÁ. Komunitní péče. 2014.
ISBN 978-80-905728-7-4. Učebnice je k dispozici na SharePointu školy.
______________________________________________________________________

 

 VŠZ, o. p. s vydala na CD novou vysokoškolskou učebnici:
HLINOVSKÁ Jana, Ivana JAHODOVÁ a Dušan SYSEL. Teorie ošetřovatelství. 2014.
ISBN 978-80-905728-3-6. Učebnice je k dispozici na SharePointu školy.
_____________________________________________________________________ VŠZ, o. p. s vydala na CD novou vysokoškolskou učebnici:
JAHODOVÁ Ivana, Zuzana GARNEKOVÁ, Jana KOCUROVÁ, Jana HLINOVSKÁ
a Hana TOŠNAROVÁ. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka v nelékařských zdravotnických oborech. 2014.ISBN 978-80-905728-1-2. Učebnice je k dispozici
na SharePointu školy.
_____________________________________________________________________ 

  

  VŠZ, o. p. s vydala na CD novou vysokoškolskou učebnici:
ČERVEŇANOVÁ Eva, Zuzana GARNEKOVÁ, Ivana JAHODOVÁ a Jana KOCUROVÁ. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví. 2014.
ISBN 978-80-905728-0-5. Učebnice je k dispozici na SharePointu školy.
_____________________________________________________________________ 

 

  
VŠZ, o. p. s vydala novou vysokoškolskou učebnici:
NĚMCOVÁ, J. a kol. Příklady praktických aplikací témat z předmětů Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci, 2012, ISBN 978-80-904955-5-5. Učebnici můžete zakoupit v knihovně za 180 Kč.

  

VŠZ, o. p. s vydala novou vysokoškolskou učebnici:
STANĚK, J. Právo a legislativa, 2011, ISBN 978-80-904955-4-8. Učebnici můžete zakoupit v knihovně za 185 Kč.
  

  
VŠZ, o. p. s vydala novou vysokoškolskou učebnici:
HLINOVSKÁ, J.; NĚMCOVÁ, J. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci, 2011, ISBN 978-80-904955-3-1. Učebnici můžete zakoupit v knihovně za 250 Kč.
  


  
VŠZ, o. p. s vydala SBORNÍK ABSTRAKT z 6.Vědecké konference s mezinárodní účastí "Civilizační choroby a ošetřovatelství", Praha 2011, ISBN 978-80-904955-1-7. SBORNÍK ABSTRAKT můžete zakoupit v knihovně za 100 Kč.
  

  
VŠZ, o. p. s vydala novou vysokoškolskou učebnici:
BLAŽKOVÁ, V. Úvod do speciální pedagogiky, 2011,
ISBN 978-80-904955-2-4. Učebnici můžete zakoupit v knihovně za 150 Kč.
  
  
  
  VŠZ, o. p. s vydala novou vysokoškolskou učebnici:
Holistické přístupy v psychologii, 2011,
ISBN 978-80-904955-0-0. Učebnici můžete zakoupit v knihovně za 240 Kč.

    
  
VŠZ, o. p. s vydala novou vysokoškolskou učebnici:
Repetorium ošetřovatelství (programovaný text), 2011,
ISBN 978-80-902876-7-9. Učebnici můžete zakoupit v knihovně za 280 Kč.

  
VŠZ, o. p. s vydala novou vysokoškolskou učebnici:
MASÁR, O.; ŠTOREK, J.; BELEJOVÁ, H.; SYSEL, D.; NĚMCOVÁ, J. Úvod do mediciny katastrof pro záchranáře, 2010,
ISBN 978-80-902876-3-1. Učebnici můžete zakoupit v knihovně za 180 Kč.


  
VŠZ, o. p. s vydala novou vysokoškolskou učebnici:
BOROŇOVÁ, J. Kapitoly z ošetřovatelství I , 2010,
ISBN 978-80-902876-4-8. Učebnici můžete zakoupit v knihovně za 300 Kč.


  

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz