Vítejte na stránkách naší školy

 

 Naše akreditace

 

Akreditace platné pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2020/2021 a později

 Všeobecné ošetřovatelství

Porodní asistence

Zdravotnické záchranářství

 

Stanovisko MZ ČR k oprávnění absolventů VŠZ vykonávat zdravotnické povolání 

Všeobecná sestra 

Porodní asistentka

Zdravotnický záchranář

 Fyzioterapie

 

Akreditace platné pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2020/2021 a dříve

 Prodloužená akreditace studijního oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka

info zde 

 

Prezenční forma studia

Porodní asistentka
Všeobecná sestra
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář

 

Kombinovaná forma studia

Všeobecná sestra
Zdravotnický záchranář

 

Stanovisko MZ ČR k oprávnění absolventů VŠZ vykonávat zdravotnické povolání 

Všeobecná sestra 
Porodní asistentka
Zdravotnický záchranář
Radiologický asistent

 

Celoživotní vzdělávání 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky akreditovaná MŠMT pod číslem jednacím MSMT-32898/2016-1-2015 zde dne 14. 10. 2016 

 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 23.11.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz