building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Kontakty

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5

·         e-mail: info@vszdrav.cz

·         web: http://www.vszdrav.cz//

·         centrála: 210 082 411

·         sekretariát: 210 082 412

·         sekretariát fax: 257 316 787

·         studijní oddělení: 210 082 418

·         rektorka: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 210 082 453
 
·         ředitel: Ing. František Kunc, PhD.  210 082 413 

TELEF. ČÍSLA
     
210 082 453      rektorka VŠZ, o. p. s. – doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., nemcova@vszdrav.cz


210 082 413      ředitel VŠZ, o. p. s. – Ing. František Kunc, PhD., kunc@vszdrav.cz

210 082 454      prorektor pro výzkum a mezinárodní vztahy – prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
                        seidl@vszdrav.cz

210 082 454      prorektor pro pedagogickou činnost  – doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.,
                        hamplova@vszdrav.cz

210 082 412      tajemnice VŠZ, o. p. s. – PhDr. Jana Kolářová, kolarova@vszdrav.cz 

210 082 478      sekretariát VŠZ, o. p. s.  Kamila Charvátová, charvatova@vszdrav.cz 

210 082 479      PR manažer - Mgr. Iveta Turečková, tureckova@vszdrav.cz  
  
210 082 411      vrátnice – Jana Cabejšková

210 082 455      prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy  – Ing. Soňa Jexová, PhD.,
                        jexova@vszdrav.cz

210 082 418      studijní oddělení

210 082 516      vedoucí studijního odd. –  Mgr. Lucie Škorpíková, skorpikova@vszdrav.cz

210 082 515      referentka studijního odd. –  Mgr. Iva Řehořová, rehorova@vszdrav.cz                

210 082 514      hospodářka školy – Lenka Novotná, novotna@vszdrav.cz

210 082 479      knihovna a studovna - Mgr. Iveta Turečková, tureckova@vszdrav.cz

210 082 513      ekonomický úsek – Vladislava Brennerová, brennerova@vszdrav.cz
        
210 082 510      vedoucí katedry Všeobecného ošetřovatelství – Mgr. Eva Marková, Ph.D.,
                        markova@vszdrav.cz 

210 082 501      vedoucí Katedry CŽV
                        PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH, sysel@vszdrav.cz, 731 154 580
                        PhDr. Jana Hlinovská, PhD., hlinovska@vszdrav.cz

210 082 505      kabinet informatiky – Mgr. Radek Polák, polak@vszdrav.cz
                        Ing. Ing. Bc. Ondřej Měchura, mechura@vszdrav.cz           
                       

                         pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Bc. Miroslav Kulhánek (GDPR), gdpr@fourcomputers.cz

210 082 470      PhDr. Karolina Moravcová, PhD, moravcova@vszdrav.cz
                        prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.   

210 082 511     vedoucí katedry Porodní asistence – doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.,
                        mechurova@vszdrav.cz
                        Mgr. Zuzana Garneková, RM, garnekova@vszdrav.cz
                        PhDr. Jana Kocurová, RM kocurova@vszdrav.cz     

210 082 504     doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. MPH, mazalanova@vszdrav.cz
                                  
210 082 470      koordinátorka odborné praxe
                         PhDr. Karolina Moravcová, PhD., moravcova@vszdrav.cz  

210 082 507      vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství  
                         
Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D., pekara@vszdrav.cz

                        MUDr. Jiří Knor, Ph.D., knor@vszdrav.cz

210 082 504      vedoucí studijního programu Porodní asistence – PhDr. Markéta Školoudová,
                        skoloudova@vszdrav.cz 

210 082 509     projekt ERASMUS - Mgr. Eva Jansa, M.A., jansa@vszdrav.cz
                       


Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz