Vítejte na stránkách naší školy

14. mezinárodní vědecká konference

PROBLEMATIKA SENIORŮ V OŠETŘOVATELSTVÍ

16. dubna 2019

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 


Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. pořádala ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Dialogem Jessenius a VŠTVS Palestra 14. mezinárodní vědeckou konferenci s podtitulem "Problematika seniorů v ošetřovatelství". Konference se konala v úterý 16. dubna 2019 v prostorách vysoké školy na adrese Duškova 7, Praha 5.

Konference se zúčastnili zdravotničtí nelékařští pracovníci, studenti nelékařských zdravotnických oborů a pedagogové.

 

PROGRAM

FOTOGALERIE

SBORNÍK

PREZENTACE 

Hojení ran (MUDr. Pavol Mazalán)

StopBac - nová technologie hojení ran (Ing. Jan Kavalírek)

Možnosti zajištění žilního vstupu - PICC a midline v praxi (Mgr. Jana Landerová)

Dialyzační léčba seniorů (Mgr. Jana Landerová)

Práce s chybou ve zdravotnictví (Mgr. Jana Žmolíková, PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.)

Problematika výuky první pomoci (Mgr. Romana Žihlavníková)

Prevence násilí v gerontopsychiatrii (Mgr. Jarek Pekara, Ph.D.)

Humorem proti vyhoření (MUDr. Radkin Honzák)

Očkování seniorů (doc. MUDr. Lidmila Hamplová)


 

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz