Vítejte na stránkách naší školy

12. mezinárodní vědecká konference

PREVENTIVNÍ PROGRAMY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI

6. dubna 2017

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 


Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. pořádala ve spolupráci s VŠTVS Palestra, Státním zdravotním ústavem, EUC klinikou a Českou asociací sester tradiční 12. mezinárodní vědeckou konferenci s tématikou Preventivní programy v ošetřovatelské péči. Konference se konala  6. dubna 2017 v prostorách vysoké školy na adrese Duškova 7, Praha 5.

Součástí konference byla výstava umělecky pojednaných mamografických a ultrazvukových snímků, kterou zapůjčila EUC klinika Ústí nad Labem. Fotografie z cyklu "Vaše nejcennější foto" mají za cíl upozornit na nebezpečí karcinomu prsu a fakt, že preventivní vyšetření je zcela zásadní pro záchranu života.

Konference se zúčastnili zdravotníci nelékařských profesí, studenti nelékařských zdravotnických oborů a pedagogové. Na základě souhlasu České asociace sester a dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. byl účastníkům akce vystaven certifikát s přiznáním kreditních bodů.

 

 POZVÁNKA

PROGRAM

FOTOGALERIE 

SBORNÍK

PREZENTACE

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu "Vaše nejcennější foto" (primář MUDr. Petr Váša)
Kolorektální karcinom - mají preventivní programy smysl (doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.)
Výsledky realizace projektu MZ ČR "Aplikace metodiky krátkých intervencí" (MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.) 
Spánková hygiena (Tomáš Pejša, Dis.)
Pohybová aktivita jako nástroj prevence a léčby diabetes mellitus 2. typu (doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.)
Prevence karcinomu děložního čípku (prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.)
Zdravotní gramotnost jako cesta k prosperitě (MUDr. Marie Nejedlá)
Význam prevence úrazů a pádů seniorů (Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.)
Prevence násilí ve zdravotnictví (Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.)
 
Poster - Edukace v ošetřovatelství 
(PhDr. Karolína Stuchlíková, doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. - FOaZOŠ SZU Bratislava)
 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz