Vítejte na stránkách naší školy

 

10. vědecká konference s mezinárodní účastí


Při příležitosti 10. výročí založení Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. uspořádala naše škola jubilejní konferenci s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání ve zdravotnictví".  Konference se konala dne 12. 5. 2015 a spolupořadatelem byla Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra.

Tematické okruhy konference
- Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví - historie, současnost a budoucnost
- Specifika vzdělávání v klinických oborech
 

Program konference (ke stažení ve formátu PDF) 

Sborník 2015 Vzdělávání ve zdravotnictví" (ke stažení ve formátu PDF) 

Fotogalerie  


Vědecký a organizační výbor

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
Mgr. Eva Marková, Ph.D.
PhDr. Jana Hlinovská, PhD.
PhDr. Ivana Jahodová
PhDr. Karolina Moravcová
Mgr. Jaroslav Pekara

Konference byla určena pro: nelékařské zdravotnické pracovníky, pedagogy, lektory, studenty, školitele a byla hodnocena kreditními body dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.


 

 

 

 

 


 

 

 

    

 

  

 

 

    

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz