building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Středisko vědeckých informací VŠZ, o. p. s.

Duškova 7, Praha 5

tel.: 210 082 479

info@vszdrav.cz

 

 

UPOZORNĚNÍ: Po předchozí domluvě je knihovnu možno navštívit i mimo standardní otevírací dobu.

 Výpůjčení lhůtu lze prodlužovat e-mailem nebo telefonicky.

 

Knihovní řád

Ceník knihovnických služeb

Katalog knihovny
 


 

* odkazy na plnotextová oborové tituly níže

** časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia na sharepointu v sekci Knihovna 
První přihlášení a registrace je NUTNÁ ze školní sítě

https://ebookcentral.proquest.com/lib/vszdrav

 

  Manuál pro práci s elektronickou knihovnou

Seznam titulů dostupných v elektronické knihovně

 

 

 

Odborné plnotextové zdroje:

 

Hygiena - časopis pro ochranu a podporu zdraví se zaměřením na významná témata z oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví (uveřejňuje poznatky o zdravotním stavu populace, analýzy jeho determinant a vývojových trendů). Všechny články jsou v češtině. Periodicita 4x ročně. Vydavatel: Státní zdravotní ústav. ISSN: 1803-1056 (elektronická verze) 

Central European Journal of Nursing and Midwifery - vědecký recenzovaný open access časopis se zaměřením na ošetřovatelství a porodní asistenci (teorie a praxe, ošetřovatelský výzkum, klinické ošetřovatelství, ošetřovatelské vzdělávání, etiku ošetřovatelství,...). Všechny články jsou v angličtině. Periodicita 4x ročně. Vydavatel: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta. ISSN: 2336-3517.

Central European Journal of Public Health - vědecký recenzovaný časopis se zaměřením na všechny oblasti veřejného zdraví a jeho jednotlivá odvětví. Důležité akce jsou zpracovávány formou supplmentů. V roce 2017 byl impakt faktor časopisu 0,798, vychází v tištěné i elektronické formě. Všechny články jsou v angličtině. Periodicita 4x ročně. Vydavatel: Státní zdravotní ústav. ISSN: 1803-1048 (elektronická verze)

Česká radiologie - vědecký recenzovaný časopis se zaměřením na oblast zobrazovacích metod, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání, aktuální témata radiologie a zobrazovacích metod, výsledky klinických studií, kazuistiky atp. Články jsou publikovány v češtině (abstrakty také v angličtině). Periodicita 4x ročně. Vydavatel: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN: 1210-7883.

Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích - odborný  recenzovaný časopis zaměřený na diagnostiku a poradenství v různých oblastech podpory klienta/pacienta (pedagogické, psychologické, kariérové, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod.). Články jsou publikovány v češtině . Periodicita 2x ročně. Vydavatel: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA. ISSN: 2570-7612.

Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabillitation - vědecký recenzovaný časopis se zaměřením na oblast ošetřovatelství, zdravotnictví, společenských věd, veřejného zdraví, preventivní medicíny a související oblasti. Články jsou publikovány v češtině (abstrakty také v angličtině). Periodicita 4x ročně. Vydavatel: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta. ISSN: 1804-1868.

Kontakt - vědecký a odborný časopis, jehož články jsou publikovány ve dvou sekcích: Ošetřovatelství (zabývající se ošetřovatelstvím, managementem v ošetřovatelství, ošetřovatelstvím založeném na důkazech, ošetřovatelskou etikou) a Sociální vědy (zabývající se sociálními determinanty zdraví, sociální prací a zdravím, právními a etickými aspekty). Časopis vychází v české a anglické verzi se stejným obsahem.  Periodicita 4x ročně. Vydavatel: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta. ISSN: 1804-7122.

Management rizik ve zdravotnictví - e-časopis určený odborné veřejnosti ve zdravotnictví zabývající se organizačním řízením, identifikací příležitostí a hrozeb, dosahováním stanovených cílů a příslušnými požadavky legislativy, profesních předpisů či mezinárodních norem. Periodicita 1x ročně. Vydavatel: PhDr. Jana Marsová, Ph.D. ISSN: 2570-6926.

Profese online - recenzovaný multioborový vědecký časopis publikující příspěvky z oboru ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, antropologie, psychologie, sociologie, radiologická asistence, zdravotnické záchranářství a specializace ve zdravotnictví. Periodicita 2x ročně. Vydavatel:  Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. ISSN: 1803-4330.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR -  dlouhodobě zpracovává podrobné statistické údaje z jednotlivých oblastí zdravotnictví (ročenky, zdravotnická statistika, adresáře, klasifikace). Každoročně vydává souhrnné publikace podávající ve statistických údajích širokou charakteristiku zdravotnictví. Publikace vychází většinou do jednoho roku.

  Oborové bibliografie:

 

Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) - česká národní oborová bibliografie, která kompletně eviduje texty z oblasti lékařství a zdravotnictví vydávané na území České republiky a práce českých autorů vydávané v zahraničí. Elektronicky retrospektiva od roku 1951.

Producent: Národní lékařská knihovna

Odkaz: http://www.medvik.cz/bmc/

 

Bibliographia Medica Slovaca (BMS) - národní specializovaná článková bibliografie ze slovenských odborných medicínských periodik, od roku 1996 doplněno o články slovenských autorů publikovaných v českých odborných časopisech.

Producent: Slovenská lekárská knižnica

Odkaz: http://arl4.library.sk/arl-sllk/sk/index/

 

PubMed - databáze bibliografických citací a abstrakt odborných biomedicínských článků především v agličtině. Databáze obshuje přes 25 milionu článků. PubMed je volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE.

Producent: US National Library of Medicine, National Institutes of Health

Odkaz: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) - elektronická knihovna časopisů,projektu se účastní téměř 600 knihonoven, periodik se zaměřením na medicínu je v rámci konsorcia zpřístupněno více než 6500.

Producent: Univerzitní knihovna v Regensburgu 

Odkaz: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PRF&colors=7&lang=en

 


Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz