Vítejte na stránkách naší školy

Projekt 35 společně s Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s. pořádali 6. října 2017 pro studenty certifikovaný kurz "Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu". Součástí programu byla také praktická prezentace samovyšetření prsu na modelech.

Projekt 35 je speciálním programem, jenž připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. Na projektu se dále podílí Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně. 

Kompletní program naleznete zde

 
 
 

 
 
 

 
 
 Vyhledat v textu


Dnes je 15.10.2019
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz