building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Projekt 35 společně s Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s. pořádali 6. října 2017 pro studenty certifikovaný kurz "Aktivní úloha gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu". Součástí programu byla také praktická prezentace samovyšetření prsu na modelech.

Projekt 35 je speciálním programem, jenž připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. Na projektu se dále podílí Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně. 

Kompletní program naleznete zde

 
 
 

 
 
 

 
 
 Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz