building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

10. vědecká konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání ve zdravotnictví

Dne 12. května 2015 pořádala Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze ve spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra jubilejní konferenci, která se zabývala vzděláváním zdravotníků.

Velmi pestrý program zahájila rektorka Vysoké školy zdravotnické doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., která přivítala účastníky z Chorvatska, Rakouska, Polska a samozřejmě i zástupce českých vysokých škol.

Příspěvky, které na konferenci zazněly, byly orientované na historii a současnost ve vzdělávání sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků.

 
 
 

 
 
 

 
 Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz