building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Studentky a studenti Vysoké školy zdravotnické měli možnost v průběhu března 2017 navštívit za doprovodu vyučujících odborných předmětů (Mgr. Evou Markovou, Ph.D. PhDr. Karolínou Moravcovou, PhDr. Janou Hlinovskou, Ph.D. a PhDr. Ivanou Jahodovou) několik prestižních zdravotnických zařízení.

1. a 6. března Klinické dny IKEMu přímo na Kardiologické klinice, kde se  studentům věnovala vrchní sestra Mgr. Jaroslava Holakovská. Na klinice tvoří hlavní podíl nemocní s ischemickou chorobou srdeční. Pacienti jsou přijímáni plánovaně k diagnostické koronarografii s perspektivou koronární angioplastiky nebo chirurgické léčby.

15. března  - Nemocnice Hořovice představila studentům Vysoké školy zdravotnické své moderní oddělení následné dětské intenzivní péče, neonatologii a porodní oddělení. Průvodkyní byla hlavní sestra Blanka Červenková a Mgr. Kateřina Vicková. 

29. března - Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN pod vedením staniční sestry Mgr. Dagmar Janáčkové a Bc. Kateřina Slámové (naše bývala studentka). Klinika 1. LF UK a ÚVN zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru.

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz