Vítejte na stránkách naší školy

Studenti studijních skupin 1AVS a 1AZZ se v rámci výuky Ošetřovatelských postupů zúčastnili klinického dne Nemocnice Na Homolce. Studentům byli představeny základní postupy ošetřovatelské péče a specifika bariérové ošetřovatelské péče včetně izolace pacienta a správných zásad bezpečnosti práce. Součástí klinického dne byla také prohlídka standardního a intermediálního oddělení cévní chirurgie.

Doprovod studentům dělali: za katedru Ošetřovatelství vedoucí katedry Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. Jana Hlinovská, vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a koordinátorka odborných praxí Mgr. Renata Procházková.

Děkujeme za vstřícnost a věnovaný čas a to především hlavní sestře paní Vivianě Pokorné.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Vyhledat v textu


Dnes je 20.01.2019
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz