building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

Studenti studijních skupin 1AVS a 1AZZ se v rámci výuky Ošetřovatelských postupů zúčastnili klinického dne Nemocnice Na Homolce. Studentům byli představeny základní postupy ošetřovatelské péče a specifika bariérové ošetřovatelské péče včetně izolace pacienta a správných zásad bezpečnosti práce. Součástí klinického dne byla také prohlídka standardního a intermediálního oddělení cévní chirurgie.

Doprovod studentům dělali: za katedru Ošetřovatelství vedoucí katedry Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. Jana Hlinovská, vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a koordinátorka odborných praxí Mgr. Renata Procházková.

Děkujeme za vstřícnost a věnovaný čas a to především hlavní sestře paní Vivianě Pokorné.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz