Vítejte na stránkách naší školy

 

Výuka od 21. září 2020

pridano:

20.09.2020

Informace o výuce od pondělí 21. září 2020 obdrželi všichni studenti do svých e-mailů (v IS VŠZ).

Zápisy a SZZ se konají dle původního rozpisu (viz níže).

Výuka od 21. září 2020

Nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy

pridano:

20.09.2020

S účinností od 21. září 2020 bude probíhat výuka na Vysoké škole zdravotnické dle Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 .

Nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy

SZZ a zápisy - 21. září 2020

pridano:

18.09.2020

Upozorňujeme studenty, že státní závěrečné zkoušky oboru Porodní asistence proběhnou za zvýšených hygienických opatření dne 21.9. 2020 dle původního termínu.

Upozorňujeme studenty, že zápisy ke studiu dne 21. 9. 2020 oborů Všeobecná sestra, Všeobecné ošetřovatelství (VS), Porodní asistentka, Porodní asistence (PA), Zdravotnický záchranář, Zdravotnické záchranářství (ZZ) proběhnou za zvýšených hygienických opatření v řádném termínu.

SZZ a zápisy - 21. září 2020

Opatření ředitele školy k zabránění zavlečení a šíření COVID-19

pridano:

18.09.2020

Vysoká škola zdravotnická vydala Opatření ředitele školy č. 6/2020 k zabránění šíření a zavlečení COVID-19.

Aktualizace k 18. září 2020

Opatření ředitele školy k zabránění zavlečení a šíření COVID-19

Příjímací řízení pro AR 2020/21 - 3. kolo

pridano:

02.05.2020

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu do 3. kola přijímacího řízení pro studijní programy: Všeobecné ošetřovatelství (Všeobecná sestra), Porodní asistence (Porodní asistentka) a Zdravotnické záchranářství (Zdravotnický záchranář) pro akademický rok 2020/21 lze podávat do 27. září 2020.

V souvislosti s mimořádnou situací rozhodla rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Dodatekem č. 2 ke Směrnici č. 1/2020 o upuštění od přijímacích zkoušek. U programu Zdravotnické záchranářství zůstává povinnost složení talentové zkoušky, a to v rámci zimního semestru 1. ročníku.

Příjímací řízení pro AR 2020/21 - 3. kolo

Imatrikulace a promoce

pridano:

03.09.2020

Vážení studenti,

z důvodu závažné epidemiologické situace neproběhnou v letošním roce tradiční slavnostní imatrikulace. Naši noví studenti budou skládat imatrikulační slib v rámci zápisu do 1. ročníku.

Termín promocí je stanoven na 19. a 20. října 2020. Slavnostní promoce proběhnou v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. Rozložení skupin, konkrétní časy a další instrukce budou upřesněny v průběhu příštího týdne.

Imatrikulace a promoce

Informace COVID

pridano:

02.09.2020

Informace pro studenty, kteří jsou v karanténě nebo jsou pozitivně testováni na COVID-19. Pro omluvu účasti ze všech povinností studentů (včetně zápisu) spojených s teoretickou výukou a odbornou praxí postačuje prostá kopie potvrzeného pozitivního testu doručená (e-mail, SMS, MMS) k rukám příslušného studijního referenta (Mgr. Škorpíková – VS – skorpikova@vszdrav.cz, tel. 210 082 418 a Mgr. Řehořová – ZZ, PA, rehorova@vszdrav.cz, tel. 210 082 418).

Studentům budou stanoveny individuální termíny pro řešení konkrétní situace prostřednictvím studijního oddělení nebo příslušného akademického pracovníka. Tyto individuální termíny nebudou VŠZ zpoplatněny.

Informace COVID

Organizace akademického roku 2020/2021 - zápisy

pridano:

08.07.2020

Podrobný časový harmonogram zápisů (včetně učeben) do akademického roku 2020/2021 naleznete zde.

První ročníky+3CVS+3CZZ k zápisu donesou 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu.

Studenti, kteří budou přijati ve 2. kole přijímacího řízení obdrží "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" osobně při zápisu.

Organizace akademického roku 2020/2021 - zápisy

Organizace akademického roku 2020/21 - kombinovaná forma

pridano:

09.07.2020

Zápisy kombinované formy programů Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství:
7. 9. 2020 zápis 2BZZ
11. 9. 2020 zápis 2BVS
18. 9. 2020 zápis 1BVS, 1BZZ, 3BVS, 3BZZ, 3CVS, 3CZZ
(na zápis vždy navazuje výuka)
K zápisu vezměte 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu (1. ročníky).

Termíny výuky kombinované formy pro zimní semestr naleznete zde

* vysvětlení zkratek:
BVS - kombi forma programu Všeobecné ošetřovatelství
BZZ - kombi forma programu Zdravotnické záchranářství
CVS - kombi forma programu Všeobecné ošetřovatelství (po VOŠ)
CZZ - kombi forma programu Zdravotnické záchranářství (po VOŠ)

Organizace akademického roku 2020/21 - kombinovaná forma

Vyhledat v textu


Dnes je 28.09.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz