Vítejte na stránkách naší školy

  

 

 

 

2. kolo přijímacího řízení pro AR 2017/2018

pridano:

21.06.2017

Přihlášky pro 2. kolo přijímacích zkoušek do 25. srpna 2017.

Kompletní informace o studijních oborech, podmínkách studia
a přijímacích zkouškách naleznete zde.


2. kolo přijímacího řízení pro AR 2017/2018

Prázdninový provoz školy

pridano:

22.06.2017

Provoz školy bude od 10. 7. 2017 do 25. 8. 2017 omezen.
Budova školy bude otevřena od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V týdnech od 17.-21.7. a 14.-18.8. bude budova školy UZAVŘENA.

Studijní oddělení bude otevřeno po - čt od 9:00 hod. do 12:00 hod.
(neplatí v týdnech, kdy je škola zavřena)

Knihovna VŠZ je v průběhu prázdninového provozu otevřena pouze
ve 28. a 31. týdnu (tj. od 10.7. do 14. 7. a od 31. 7. do 4. 8.)

Běžný provoz školy bude od 25. 8. 2017.

Prázdninový provoz školy

Platba školného na zimní semestr

pridano:

22.06.2017

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na zimní semestr, který je k 15. 7. 2017. Školné zašlete na č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše evidenční číslo, které naleznete na první straně smlouvy o studiu.

Vaše studijní oddělení

Platba školného na zimní semestr

Výsledky přijímacího řízení - 1. termín dne 6. června 2017

pridano:

07.06.2017

Výsledky přijímacího řízení Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. ze dne
7. června 2017 najdete zde.

Gratulujeme a těšíme se v akademickém roce 2017/2018.

Výsledky přijímacího řízení - 1. termín dne 6. června 2017

Přijímací řízení VŠZ, o. p. s.

pridano:

30.5.2017

Přijímací řízení se koná dne 6. června 2017 od 9.00 hod. v prostorách školy
pro prezenční formu studia.
Prosím, dostavte se již v 8:45, platným průkazem totožnosti. Bližší informace budou vyvěšeny ve vestibulu školy.

Studenti, kteří zaslali přihlášku na kombinovanou formu studia, budou přijati bez přijímacích zkoušek a nemusí se tedy dostavit 6.6.2017 do budovy školy. Vyčkejte prosím na rozhodnutí o přijetí, které Vám bude doručeno v první polovine června poštou.

Přijímací řízení VŠZ, o. p. s.

Kombinovaná forma - bez přijímacích zkoušek

pridano:

05.05.2017

Rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. rozhodla u oborů Všeobecná sestra (kombinovaná forma) a Zdravotnický záchranář (kombinovaná forma) o upuštění od přijímací zkoušky v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018.

Dodatek č. 2 ke Směrnici rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 3/2016 naleznete zde.

Kombinovaná forma - bez přijímacích zkoušek

Termín Státních závěrečných zkoušek

pridano:

12.1.2017

Vážení studenti,
termíny červnových Státních závěrečných zkoušek pro obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář naleznete zde.

Dostavte se prosím cca 1 hod před zahájením.

Termín Státních závěrečných zkoušek

Automatický externí defibrilátor ve vestibulu VŠZ

pridano:

03.03.2017

Ve vestibulu Vysoké školy zdravotnické byl nově instalován automatizovaný externí defibrilátor (AED), který představuje efektivní pomůcku při náhlé zástavě oběhu v terénu a to nejen pro potřeby profesionálních záchranářů, ale i pro laické poskytnutí první pomoci.

Registrací do Národního registru AED se chce Vysoká škola zdravotnická stát „bezpečným místem“ nejen pro své studenty a zaměstnance, ale i pro obyvatele Prahy 5 žijících a pracujících v okolí naší školy.

Automatický externí defibrilátor ve vestibulu VŠZ

Sestra sympatie 2016

pridano:

01.03.2017

Naše studentky oboru Porodní asistentka Kateřina Meindlová a Michaela Švarcová se probojovaly do finále soutěže SESTRA SYMPATIE 2016. Na Žofíně v rámci 8. reprezentačního plesu SESTRY NA SÁL! vybírala odborná porota vítězku.

Kateřina Meindlová byla zvolena SESTROU SYMPATIE PLESU. Gratulujeme a oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. Fotografie naleznete zde.

Sestra sympatie 2016

Fakulta roku 2016 v kategorii Zdravotnictví

pridano:

10.05.2016

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. získala 1. místo v hodnocení Fakulta roku 2015 v kategorii Zdravotnictví.

Hlasování Fakulta Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice, který by měl ukázat, jak se jim na jejich vysoké škole či fakultě studuje nebo studovalo. V průzkumu se hodnotí například celková spokojenost se školou, zajímavost předmětů, odbornost vyučujících, příprava do praxe/práce atd.

Děkujeme za Vaši podporu!

Ke stažení zde.

Fakulta roku 2016 v kategorii Zdravotnictví

Organizace zahájení akademického roku 2016/2017

pridano:

02.09.2016

Časový harmonogram zápisu do akademického roku 2016/2017 naleznete zde.

Nově přijaté studenty do prvních ročníků a studenty 3. CZZ a 3. CVS žádáme,
aby s sebou k zápisu donesli 2 průkazové fotografie a 50,- Kč na průkazku. Všechny ročníky musí u zápisu nově předložit kopii očkovacího průkazu.

Studenti přijatí v 2. kole přijímacích zkoušek obdrží Rozhodnutí o přijetí
ke studiu osobně při zápisu.

Organizace zahájení akademického roku 2016/2017

Vyhledat v textu


Dnes je 24.07.2017
Unicredit bank
PRESTO Půjčkanemamkolej.cz