Vítejte na stránkách naší školy

 

Platba školného na letní semestr

pridano:

17.12.2018

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na letní semestr. Splatnost školeného je k 15. 1. 2019 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše evidenční číslo, které naleznete na první straně smlouvy o studiu).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na letní semestr

Autorské čtení

pridano:

12.12.2018

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. ve spolupráci s Dialogem Jessenius a Projektem 35 pořádá 19. 12. 2018 od 11.30 hod. v učebně č. 7 autorské čtení "V komunikační síti". Příběhy mladých onkologických pacientek na téma KOMUNIKACE.

Všichni jste srdečně zváni. :-)

Autorské čtení

Provoz školy - vánoční svátky

pridano:

17.12.2018

Vážení studenti, v období vánočních svátků bude omezen provoz školy a přístup do budovy. Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsou zrušeny úřední hodiny studijního oddělení a knihovny.
Od 21. 12. 2018 do 2. 1. 2019 bude budova školy uzavřena.

Všem studentům přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

Provoz školy - vánoční svátky

Výzkumné šetření ABSOLVENT 2018

pridano:

12.10.2018

Rádi bychom upozornili naše absolventy z let 2013-2017, že se Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. zapojila do celorepublikového výzkumného šetření pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ABSOLVENT 2018, jehož cílem je získání zpětné vazby o Vašem vysokoškolském studiu, následném uplatnění na trhu práce a hodnocení kvality absolvovaného studia v souvislosti s přechodem na trh práce.

Chtěli bychom Vás moc poprosit o Vaši spolupráci a především Váš čas.

POZOR!!! Šetření bude uzavřeno 16. prosince 2018. Po tomto termínu již nebude možné dotazník vyplnit.

Výzkumné šetření ABSOLVENT 2018

Státní závěrečné zkoušky - leden 2019

pridano:

05.12.2018

Vážení studenti,

v termínu 21.-23. ledna 2019 se budou konat Státní závěrečné zkoušky pro obory Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář. Podrobný rozpis naleznete zde.
Dostavte se prosím cca 1 hod. před zahájením.


Jmenné seznamy budou zveřejněny na začátku ledna 2019.

Státní závěrečné zkoušky - leden 2019

Zkouška z Odborné praxe

pridano:

05.12.2018

Vážení studenti,

v termínu 30.-31. ledna 2019 se budou konat zkoušky z Odborné praxe. Kompletní pokyny včetně seznamů odborných klinických pracovišť, složení zkušebních komisí a doporučené literatury naleznete zde.

Zkouška z Odborné praxe

Termín odevzdání bakalářských prací

pridano:

30.10.2018

Termín pro odevzdání bakalářských prací pro lednový termín státní závěrečné zkoušky je stanoven do 14. prosince 2018.
Práce prosím odevzdávejte se všemi náležitostmi v úředních hodinách studijního oddělení. Podrobnosti naleznete ZDE.
Současně s bakalářskou prací je nutné odevzdat doklad o převzetí
bakalářské práce.
Termín pro kontrolu originality v systému Ephorus je nejpozději do 10. prosince 2018. Kontaktní osoba - Kamila Charvátová (charvatova@vszdrav.cz)

Termín odevzdání bakalářských prací

Vyhledat v textu


Dnes je 18.12.2018
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz