Vítejte na stránkách naší školy

 

 

15. vědecká konference Vysoké školy zdravotnické

pridano:

07.02.2020

Vysoká škola zdravotnická pořádá ve čtvrtek 2. dubna 2020 svou 15. mezinárodní ošetřovatelskou konferenci s podtitulem "Duševní zdraví v ošetřovatelství vs. Ošetřovatelství v duševním zdraví".

Informace z konference a o připravovaném konferenčním sborníku naleznete zde.

15. vědecká konference Vysoké školy zdravotnické

Den otevřených dveří pro zájemce o studium v AR 2020/21

pridano:

07.01.2020

Den otevřených dveří na Vysoké škole zdravotnické pro zájemce o studium oborů: Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář.

Úterý 7. dubna 2020.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium v AR 2020/21

Stipendijní programy MZ ČR

pridano:

03.02.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 30. ledna 2020 tiskovou zprávu o stipendijních programech pro studenty zdravotnický oborů s cílem zatraktivnit studium zdravotnických oborů. K zapojení do projektu se aktuálně přihlásilo již 15 zdravotnických zařízení. Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde.

Stipendijní programy MZ ČR

Kvalifikace pro výkon nelékařských zdravotnických povolání

pridano:

17.01.2020

Věděli jste, že na Vysoké škole zdravotnické již v průběhu samotného bakalářského studia oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář získáváte odbornou kvalifikaci Sanitáře, Ošetřovatelky a Praktické sestry podle zákona 96/2004 Sb., v platném znění, a to bez ohledu na úspěšné ukončení studia státní závěrečnou zkouškou? Podrobnosti zde.

Kvalifikace pro výkon nelékařských zdravotnických povolání

Platba školného na letní semestr

pridano:

09.12.2019

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na letní semestr akademického roku 2019/2020. Splatnost školeného je k 15. 1. 2020 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše evidenční číslo, které naleznete na první straně smlouvy o studiu).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na letní semestr

Výsledky šetření EUROSTUDENT VII

pridano:

05.12.2019

Vážení studenti,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši aktivní účast na národním šetření EUROSTUDENT VII, které probíhalo v průběhu letního semestru 2018/2019. Velice si vážíme Vaší zpětné vazby a času, který jste projektu věnovali.

Výsledky jsou aktuálně dostupné na stránkách realizátora šetření tj. Centra pro studium vysokého školství.

Výsledky šetření EUROSTUDENT VII

Termíny výuky pro kombinovanou formu - zimní semestr

pridano:

27.09.2019

Termíny výuky pro kombi formu oboru Všeobecná sestra (listopad-leden)
1BVS – 8.11., 9.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12. (NEJ), 14.12. (NEJ), 3.1., 4.1., 10.1., 11.1.
2BVS – 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12. (NEJ), 3.1., 4.1.
3BVS – 2.11., 15.11., 16.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12. (NEJ), 14.12. (NEJ), 10.1.
3CVS – 1.11., 2.11., 15.11., 16.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12., 3.1., 4.1., 10.1.

Termíny výuky pro kombi formu oboru Zdravotnický záchranář (listopad-leden)
1BZZ – 8.11., 9.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 14.12. (NEJ), 10.1.,11.1.
2BZZ – 23.11., 14.12. (NEJ)
3BZZ – 2.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12.
3CZZ – 2.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12.

* vysvětlení zkratek:
BVS - kombi forma oboru Všeobecná sestra
BZZ - kombi forma oboru Zdravotnický záchranář
CVS - kombi forma oboru Všeobecná sestra (po VOŠ)
CZZ - kombi forma oboru Zdravotnický záchranář (po VOŠ)
NEJ - výuka pouze německý jazyk

Termíny výuky pro kombinovanou formu - zimní semestr

Informační systém VŠZDRAV

pridano:

23.09.2019

Vážení studenti,

od akademického roku 2019/2020 migrovala Vysoká škola zdravotnická na nový INFORMAČNÍ SYSTÉM.

Pokud v systému nevidíte svůj rozvrh, zkontrolujte prosím, zda máte v nastavení období opravdu "zima 2019". V případě, že se Vám i přes správně nastavené období rozvrh nezobrazuje, kontaktujte Ing. Soňu Jexovou, PhD. na e-mailu: jexova@vszdrav.cz.

Informační systém VŠZDRAV

Organizace akademického roku 2019/2020

pridano:

29.08.2019

Podrobný časový harmonogram zápisu (včetně učeben) do akademického roku 2019/2020 naleznete zde.

První ročníky+3CVS+3CZZ k zápisu donesou 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu. 3CVS (všeobecná sestra) a 3CZZ (zdravotnický záchranář) jsou absolventi VOŠ.

Studenti přijatí ve 2. kole přijímacích zkoušek obdrží "Rozhodnutí o přijetí
ke studiu" osobně při zápisu.

Organizace akademického roku 2019/2020

JoVE videa pro biologii - volný přístup

pridano:

16.06.2019

Do konce roku 2019 je studentům k dispozici otevřený přístup k videím JoVE Core Bio, která jsou zaměřena na interaktivní výuku základů biologie. JoVE Core představuje vědecké koncepty prostřednictvím více než 400 animovaných videí a textových popisů vytvořených odborníky.

Vstup zde, bližší informace a návody na Sharepointu.

JoVE videa pro biologii - volný přístup

Vyhledat v textu


Dnes je 24.02.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz