Vítejte na stránkách naší školy

 

Autorské čtení

pridano:

12.12.2018

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. ve spolupráci s Dialogem Jessenius a Projektem 35 pořádá 19. 12. 2018 od 11.30 hod. v učebně č. 7 autorské čtení "V komunikační síti". Příběhy mladých onkologických pacientek na téma KOMUNIKACE.

Všichni jste srdečně zváni. :-)

Autorské čtení

Výzkumné šetření ABSOLVENT 2018

pridano:

12.10.2018

Rádi bychom upozornili naše absolventy z let 2013-2017, že se Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. zapojila do celorepublikového výzkumného šetření pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ABSOLVENT 2018, jehož cílem je získání zpětné vazby o Vašem vysokoškolském studiu, následném uplatnění na trhu práce a hodnocení kvality absolvovaného studia v souvislosti s přechodem na trh práce.

Chtěli bychom Vás moc poprosit o Vaši spolupráci a především Váš čas.

POZOR!!! Šetření bude uzavřeno 16. prosince 2018. Po tomto termínu již nebude možné dotazník vyplnit.

Výzkumné šetření ABSOLVENT 2018

Státní závěrečné zkoušky - leden 2019

pridano:

05.12.2018

Vážení studenti,

v termínu 21.-23. ledna 2019 se budou konat Státní závěrečné zkoušky pro obory Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář. Podrobný rozpis naleznete zde.
Dostavte se prosím cca 1 hod. před zahájením.


Jmenné seznamy budou zveřejněny na začátku ledna 2019.

Státní závěrečné zkoušky - leden 2019

Zkouška z Odborné praxe

pridano:

05.12.2018

Vážení studenti,

v termínu 30.-31. ledna 2019 se budou konat zkoušky z Odborné praxe. Kompletní pokyny včetně seznamů odborných klinických pracovišť, složení zkušebních komisí a doporučené literatury naleznete zde.

Zkouška z Odborné praxe

Termín odevzdání bakalářských prací

pridano:

30.10.2018

Termín pro odevzdání bakalářských prací pro lednový termín státní závěrečné zkoušky je stanoven do 14. prosince 2018.
Práce prosím odevzdávejte se všemi náležitostmi v úředních hodinách studijního oddělení. Podrobnosti naleznete ZDE.
Současně s bakalářskou prací je nutné odevzdat doklad o převzetí
bakalářské práce.
Termín pro kontrolu originality v systému Ephorus je nejpozději do 10. prosince 2018. Kontaktní osoba - Kamila Charvátová (charvatova@vszdrav.cz)

Termín odevzdání bakalářských prací

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

pridano:

05.10.2018

Rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. byla zvolena předsedkyní Komory rektorů soukromých vysokých škol České konference rektorů.

Gratulujeme paní rektorce ke jmenování do funkce!

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany

pridano:

20.08.2018

Vysoká škola zdravotnická nabízí pro všechny všeobecné sestry, lékaře, zdravotnické záchranáře, sanitáře, ošetřovatele a studenty Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany, který je zaměřen na prevenci násilného chování při kontaktu s agitovaným, agresivním a násilným pacientem bez ohledu na druh oddělení či poskytovaných služeb.

Kurz bude probíhat v termínu 29.-31. 3. 2019 v Harrachově. Přihlášky a bližší informace na e-mailu: pekara@vszdrav.cz.


Video a fotogalerie z kurzu, který se konal 19.-21. října 2018.

Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany

Vyhledat v textu


Dnes je 13.12.2018
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz