building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy


Státní závěrečné zkoušky - červen 2021

pridano:

29.03.2021

Vážení studenti,

bakalářské práce pro červnový termín SZZK musí být elektronicky odevzdány do IS VŠZ nejpozději 12. dubna 2021 (v tištěné formě pak v den SZZK na studijním oddělení).

Termíny pro praktické zkoušky naleznete zde.
Termíny pro červnové SZZK nalenzete zde.

Přihlašování k termínům SZZK bude v IS VŠZ otevřeno 13. dubna 2021 od 12:00 hod. Upozorňujeme, že podmínkou k přihlášení je odevzdaná bakalářská práce. Postup přihlášení k termínu SZZK v IS VŠZ naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky - červen 2021

Příjímací řízení pro AR 2021/22 - 1. kolo

pridano:

16.03.2021

Přihlášky ke studiu do 1. kolo přijímacího řízení pro studijní programy: Všeobecné ošetřovatelství (Všeobecná sestra), Porodní asistence (Porodní asistentka), Zdravotnické záchranářství (Zdravotnický záchranář) a Fyzioterapie pro akademický rok 2021/22 lze podávat do 30. dubna 2021.

Bližší informace o studijních programech a o Vysoké škole zdravotnické zde:

Studium na Vysoké škole zdravotnické
Videoprezentace Vysoké školy zdravotnické a studijních programů
Studium pro SŠ - prezenční a kombinovaná forma
Studium pro VOŠZ - kombinovaná forma
Nový studijní program - FYZIOTERAPIE

Příjímací řízení pro AR 2021/22 - 1. kolo

Vstup do budovy školy

pridano:

25.02.2021

Upozorňujeme studenty VŠZ, že vstup do budovy školy je od čtvrtka 25. 2. dle nařízení vlády možný pouze s respirátorem třídy FFP2 (případně nanorouškou).

Termín návštěvy školy je vždy nutné předem domluvit telefonicky (případně e-mailem) se zástupcem studijního oddělení nebo knihovny.

Mobilní kontakty naleznete v aktualitách níže, e-mail je ve tvaru prijmeni@vszdrav.cz

Otevírací doba studijního oddělení a knihovny: pondělí, úterý, čtvrtek (9-14 hod.)

Vstup do budovy školy

Mobilní telefonní spojení na zaměstnance VŠZ

pridano:

19.03.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR a aktuální situaci poskytujeme našim studentům, uchazečům o studium a partnerům mobilní čísla našich zaměstnanců a akademických pracovníků pro případné řešení neodkladných záležitostí.

Vedení školy:
rektorka - doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. – 603 956 193 (nemcova@vszdrav.cz)
ředitel školy - Ing. František Kunc, Ph.D. – 603 292 828 (kunc@vszdrav.cz)

Studijní oddělení:
pro studujní obor Všeobecná sestra (studijní program Všeobecné ošetřovatelství)
Mgr. Lucie Škorpíková – 731 154 581 (skorpikova@vszdrav.cz)

pro studijní obor Porodní asistentka (studijní program Porodní asistence)
pro studijní obor Zdravotnický záchranář (studijní program Zdravotnické záchranářství)
Mgr. Iva Řehořová – 605 444 382 (rehorova@vszdrav.cz)

Sekretariát ředitele:
PhDr. Jana Kolářová – 602 452 116 (kolarova@vszdrav.cz)
Kamila Charvátová – 722 117 553 (charvatova@vszdrav.cz)

Prorektorky:
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. – 739 053 130 (hamplova@vszdrav.cz)
Ing. Soňa Jexová, Ph.D. – 739 027 799 (jexova@vszdrav.cz)

Hospodářka:
Lenka Novotná – 604 850 176 (novotna@vszdrav.cz)

Knihovna:
Mgr. Iveta Turečková – 721 335 423 (tureckova@vszdrav.cz)

Odborná praxe:
Koordinátorka odborné praxe - pozor změna!!!:
PhDr. Karolina Moravcova, PhD. - tel.: 734 456 466 (moravcova@vszdrav.cz)

katedra Ošetřovatelství:
Mgr. Eva Marková, Ph.D. - 739 881 956 (markova@vszdrav.cz)
PhDr. Jana Hlinovská, PhD. - 734 273 436 (hlinovska@vszdrav.cz)
PhDr. Karolina Moravcová, PhD - 607 565 378 (moravcova@vszdrav.cz)

katedra Zdravotnického záchranářství:
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. - 737 127 508 (pekara@vszdrav.cz)

katedra Porodní asistence:
PhDr. Markéta Školoudová - 733 332 360 (skoloudova@vszdrav.cz)

Mobilní telefonní spojení na zaměstnance VŠZ

Nový studijní program - FYZIOTERAPIE

pridano:

15.02.2021

Vysoká škola zdravotnická otevírá přijímací řízení na akademický rok 2021/22 pro nový studijní program FYZIOTERAPIE v prezenční formě studia.

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo jsou přijímány do 30. dubna 2021.

Nový studijní program - FYZIOTERAPIE

Doklad pro cesty mimo tvalého pobytu nebo bydliště - Studenti

pridano:

27.02.2021

V případě nutné potřeby, studentům konajícím klinickou a praktickou výuku, odbornou praxi, přezkoušení do 10 osob nebo účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník), a cestujícím mimo území okresu svého trvalého pobytu nebo bydliště, vydá VŠZ doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021.

Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 prosím vyplňte a pošlete na email kunc@vszdrav.cz.

Potvrzený doklad Vám bude odeslán zpět na Váš email (scan).

Doklad pro cesty mimo tvalého pobytu nebo bydliště - Studenti

Doklad pro cesty mimo tvalého pobytu nebo bydliště - Zaměstnanci

pridano:

27.02.2021

Zaměstnancům VŠZ cestujícím mimo území okresu svého trvalého pobytu nebo bydliště, vydá VŠZ "Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce" podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021.

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce podle bodu IV.1 usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2. 2021, prosím vyplňte a pošlete na email kunc@vszdrav.cz..

Potvrzený doklad Vám bude odeslán zpět na Váš email (scan).

Doklad pro cesty mimo tvalého pobytu nebo bydliště - Zaměstnanci

Opatření ředitele školy č. 8/2021 - zajištění výuky od 1. 3. 2021

pridano:

27.02.2021

Vysoká škola zdravotnická vydala Opatření ředitele školy č. 8/2021
k zajištění výuky na základě usnesení vlády ČR č. 200 s účinností
od 1. března 2021.

Opatření ředitele školy č. 8/2021 - zajištění výuky od 1. 3. 2021

Bakalářské práce - odevzdání

pridano:

11.02.2021

Vážení studenti,

vedení VŠZ, o. p. s. rozhodlo v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací o prodloužení termínu vlkládání bakalářských praci do IS VŠZ pro červnový termín SZZK. Bakalářské práce lze vkládat do 12. 4. 2021.
Delší termín bohužel nelze tolerovat z časových důvodu (posouzení originality a zpracování posudků vedoucími a oponenty).
Upozorňujeme, že stejně jako v minulém akademickém roce, tak i letos bude první termín SZZK rozložen do dovou rovnocených období (červen a září).

Bakalářské práce - odevzdání

Bakalářské práce - 3. ročníky

pridano:

12.01.2021

Vážení studenti,

aktuálně naleznete na svém účtu v IS otevřený archiv závěrečné práce včetně naskenovaného potvrzeného Zadání bakalářské práce v pdf formátu (cesta: Student → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce).

Instrukce pro plnění archivu jsou buď přímo v IS nebo ve skriptech Metodologie tvorby BP.

Termín pro odevzdání bakalářské práce je do 31. 3. 2021. Podrobné informace k odevzdání naleznete zde.

V případě jakýchkoli nejasností, kontaktuje studijní oddělení.

Bakalářské práce - 3. ročníky

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz