Vítejte na stránkách naší školy

 

 

Den otevřených dveří pro zájemce o studium v AR 2020/21

pridano:

07.01.2020

Den otevřených dveří na Vysoké škole zdravotnické pro zájemce o studium oborů: Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář.

Úterý 4. února 2020.

Úvodní přednáška: 16:30 - 17:30 hod.

Přednášky oborů: 17:30 - 18:00 hod.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium v AR 2020/21

Gaudeamus 2020

pridano:

07.01.2020

Rádi bychom pozvali všechny případné zájemce o studium na naší škole (případně o studium nelékařských zdravotnických oborů obecně) na letošní evrospský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS Praha 2020, který se koná v termínu 21.-23. ledna 2020 na Výstavišti PVA Expo Praha (hala č. 4) expozice číslo 40.

Gaudeamus 2020

Zkouška z Odborné praxe

pridano:

07.01.2020

Vážení studenti,

v termínu 29.-30. ledna 2020 se budou konat zkoušky z Odborné praxe. Kompletní pokyny včetně seznamů odborných klinických pracovišť, složení zkušebních komisí a doporučené literatury naleznete zde.

Zkouška z Odborné praxe

Platba školného na letní semestr

pridano:

09.12.2019

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na letní semestr akademického roku 2019/2020. Splatnost školeného je k 15. 1. 2020 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše evidenční číslo, které naleznete na první straně smlouvy o studiu).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na letní semestr

Státní závěrečné zkoušky - leden 2020

pridano:

01.12.2019

Vážení studenti,

bakalářské práce pro lednový termín SZZK se odevzdávají na studijním oddělení nejpozději 13. 12. 2019 do 12. hodin.

Bakalářskou práci na posouzení originality posílejte nejpozději do 6. 12. 2019 na e-mail charvatova@vsdrav.cz (výhradně ve formátu pdf!!!).

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínech 27. 1. 2020 (PA, VS) a 3. 2. 2020 (ZZ).

Státní závěrečné zkoušky - leden 2020

Výsledky šetření EUROSTUDENT VII

pridano:

05.12.2019

Vážení studenti,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši aktivní účast na národním šetření EUROSTUDENT VII, které probíhalo v průběhu letního semestru 2018/2019. Velice si vážíme Vaší zpětné vazby a času, který jste projektu věnovali.

Výsledky jsou aktuálně dostupné na stránkách realizátora šetření tj. Centra pro studium vysokého školství.

Výsledky šetření EUROSTUDENT VII

Očkování proti chřipce

pridano:

15.11.2019

Upozorňujeme studenty, kteří mají zájem o očkování proti chřipce v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, že vakcína Vaxigrip je aktuálně dostupná.

Očkování bude probíhat ve středu 5.12.2019 od 14. do 17. hodin na Poliklinice Kateřinská.

Přesná adresa: Poliklinika Kateřinská, ordinace Adiktologie a zdravotní prevence, Kateřinská 34, Praha 2 (nedaleko od metra I. P. Pavlova)

Očkování proti chřipce

Termíny výuky pro kombinovanou formu - zimní semestr

pridano:

27.09.2019

Termíny výuky pro kombi formu oboru Všeobecná sestra (listopad-leden)
1BVS – 8.11., 9.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12. (NEJ), 14.12. (NEJ), 3.1., 4.1., 10.1., 11.1.
2BVS – 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12. (NEJ), 3.1., 4.1.
3BVS – 2.11., 15.11., 16.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12. (NEJ), 14.12. (NEJ), 10.1.
3CVS – 1.11., 2.11., 15.11., 16.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12., 3.1., 4.1., 10.1.

Termíny výuky pro kombi formu oboru Zdravotnický záchranář (listopad-leden)
1BZZ – 8.11., 9.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 14.12. (NEJ), 10.1.,11.1.
2BZZ – 23.11., 14.12. (NEJ)
3BZZ – 2.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12.
3CZZ – 2.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12.

* vysvětlení zkratek:
BVS - kombi forma oboru Všeobecná sestra
BZZ - kombi forma oboru Zdravotnický záchranář
CVS - kombi forma oboru Všeobecná sestra (po VOŠ)
CZZ - kombi forma oboru Zdravotnický záchranář (po VOŠ)
NEJ - výuka pouze německý jazyk

Termíny výuky pro kombinovanou formu - zimní semestr

Informační systém VŠZDRAV

pridano:

23.09.2019

Vážení studenti,

od akademického roku 2019/2020 migrovala Vysoká škola zdravotnická na nový INFORMAČNÍ SYSTÉM.

Pokud v systému nevidíte svůj rozvrh, zkontrolujte prosím, zda máte v nastavení období opravdu "zima 2019". V případě, že se Vám i přes správně nastavené období rozvrh nezobrazuje, kontaktujte Ing. Soňu Jexovou, PhD. na e-mailu: jexova@vszdrav.cz.

Informační systém VŠZDRAV

Organizace akademického roku 2019/2020

pridano:

29.08.2019

Podrobný časový harmonogram zápisu (včetně učeben) do akademického roku 2019/2020 naleznete zde.

První ročníky+3CVS+3CZZ k zápisu donesou 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu. 3CVS (všeobecná sestra) a 3CZZ (zdravotnický záchranář) jsou absolventi VOŠ.

Studenti přijatí ve 2. kole přijímacích zkoušek obdrží "Rozhodnutí o přijetí
ke studiu" osobně při zápisu.

Organizace akademického roku 2019/2020

Vyhledat v textu


Dnes je 21.01.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz