Vítejte na stránkách naší školy

 

Organizace akademického roku 2018/2019 - aktualizováno

pridano:

04.09.2018

Podrobný časový harmonogram zápisu (včetně učeben) do akademického roku 2018/2019 naleznete zde.

První ročníky+3CVS+3CZZ k zápisu donesou 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu. 3CVS (všeobecná sestra) a 3CZZ (zdravotnický záchranář) jsou absolventi VOŠ.

Studenti přijatí ve 2. kole přijímacích zkoušek obdrží "Rozhodnutí o přijetí
ke studiu" osobně při zápisu.

Organizace akademického roku 2018/2019 - aktualizováno

Studentský parlament

pridano:

14.09.2018

Vážení studenti,

dne 17. 10. 2018 se bude konat pravidelná schůzka vedení VŠZ, o. p. s.
se zástupci Studentského parlamentu v učebně č. 9 ve 2. patře budovy.
Začátek ve 13:00 hodin.

Studentský parlament

Slavnostní promoce

pridano:

06.09.2016

Slavnostní imatrikulace a promoce studentů Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7, Praha 5 se uskuteční v historických prostorách Staroměstské radnice v Brožíkově síni (Staroměstské náměstí) dne 23. 10. 2018.

Časový harmonogram:

Slavnostní imatrikulace 23. 10. 2018 v 11.00 hod.
Studijní skupina 1AVS, 1BVS - pozor - nácvik od 10.00 hod.
NEZBYTNĚ NUTNÁ DOCHVILNÁ ÚČAST NA NÁCVIKU V 10.00 HODIN !

Slavnostní imatrikulace 23. 10. 2018 ve 13.30 hod.
Studijní skupina 1APA, 1AZZ, 1BZZ - pozor - nácvik od 12.30 hod.
NEZBYTNĚ NUTNÁ DOCHVILNÁ ÚČAST NA NÁCVIKU VE 12.30 HODIN !

Slavnostní promoce 23. 10. 2018 v 16.00 hod.
Pozor - nácvik od 15.00 hod. Upozorňujeme, že pro Vaše hosty bude možný vstup do slavnostních prostor nejdříve v 15:50 hod.!!!
NEZBYTNĚ NUTNÁ DOCHVILNÁ UČAST NA NÁCVIKU V 15.00 HODIN !


Slavnostní promoce

Mimořádný termín přijímacího řízení pro AR 2018/2019

pridano:

06.09.2018

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení pro obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent (prezenční i kombinovaná forma). Termín podání přihlášek je do 24. září 2018 (přijímací zkouška - 2. října 2018).

Kompletní informace o studijních oborech, podmínkách studia
a přijímacích zkouškách naleznete zde.


Mimořádný termín přijímacího řízení pro AR 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení - 2. termín - 4. 9. 2018

pridano:

04.09.2018

Výsledky přijímacího řízení Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. ze dne
4. září 2018 najdete zde.

Gratulujeme!

Výsledky přijímacího řízení - 2. termín - 4. 9. 2018

Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany

pridano:

20.08.2018

Vysoká škola zdravotnická nabízí pro všechny všeobecné sestry, lékaře, zdravotnické záchranáře, sanitáře, ošetřovatele a studenty Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany, který je zaměřen na prevenci násilného chování při kontaktu s agitovaným, agresivním a násilným pacientem bez ohledu na druh oddělení či poskytovaných služeb.

Kurz bude probíhat v termínu 29.-31. 3. 2019 v Harrachově. Přihlášky a bližší informace na e-mailu: pekara@vszdrav.cz.

Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany

Přijímací zkoušky NANEČISTO

pridano:

20.06.2018

Zájemci o studium na Vysoké škole zdravotnické mají možnost ověřit si své vstupní znalosti v TESTU NANEČISTO, který se svým zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení podobá testu u přijímacích zkoušek.

Cena přístupu k testům je 200 Kč.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese: charvatova@vszdrav.cz, do předmětu zprávy je nutné udat studijní obor (Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent nebo Zdravotnický záchranář). Uchazeč po přihlášení obdrží údaje k platbě, na základě dokladu o úhradě bude neprodleně poskytnut odkaz včetně přihlašovacích údajů.

Přijímací zkoušky NANEČISTO

Platba školného na zimní semestr

pridano:

15.06.2018

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na zimní semestr, včetně zápisného 1.000 Kč pro celý akademický rok 2018/2019. Splatnost zápisného i školeného je k 15. 7. 2018 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše evidenční číslo, které naleznete na první straně smlouvy o studiu).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na zimní semestr

Výsledky přijímacího řízení - 1. termín - 6.6. 2018

pridano:

6. 6. 2018

Výsledky přijímacího řízení Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. ze dne
6. června 2018 najdete zde.

Gratulujeme!.

Výsledky přijímacího řízení - 1. termín - 6.6. 2018

Vyhledat v textu


Dnes je 19.09.2018
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz