Vítejte na stránkách naší školy

 

 

Prezenční forma - zápisy pro AR 2019/2020

pridano:

07.08.2019

Zápis ke studiu v akademickém roce 2019/2020 pro prezenční studium proběhne v těchto termínech:
9.9.2019 - 2APA, 2AVS
16.9.2019 - 1APA, 1AVS, 3AVS, 1AZZ, 2AZZ, 3AZZ
17.9.2019 - 3APA

První ročníky k zápisu donesou 2 fotografie, 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu.

Podrobný časový harmonogram zápisů (včetně učeben) bude k dispozici v průběhu posledního srpnového týdne.

Prezenční forma - zápisy pro AR 2019/2020

Kombinovaná forma - zápis a výuka (září a říjen)

pridano:

07.08.2019

Zápisy kombinované formy oboru Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář probíhají:
13.9. zápis 3BVS, 3CVS
20.9. zápis 1BVS, 2BVS, 1BZZ, 2BZZ, 3BZZ, 3CZZ
(na zápis vždy navazuje výuka)
K zápisu vezměte 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu.

Termíny výuky pro kombinovanou formu oboru Všeobecná sestra (září a říjen)
1BVS - 20.9., 21.9., 4.10., 5.10., 18.10., 19.10.
2BVS - 20.9., 21.9., 11.10., 12.10.
3BVS - 13.9., 14.9., 4.10., 5.10.
3CVS - 13.9., 14.9., 4.10., 5.10., 18.10, 19.10.

Termíny výuky pro kombinovanou formu oboru Zdravotnický záchranář (září a říjen)
1BZZ - 20.9., 21.9., 4.10., 5.10., 18.10., 19.10.
2BZZ - 20.9., 21.9., 27.9., 28.9., 11.10., 12.10.
3BZZ - 20.9., 21.9., 27.9., 28.9., 4.10., 5.10., 18.10., 19.10.
3CZZ - 20.9., 21.9., 27.9., 28.9., 4.10., 5.10., 18.10., 19.10.

* vysvětlení zkratek:
BVS - kombi forma oboru Všeobecná sestra
BZZ - kombi forma oboru Zdravotnický záchranář
CVS - kombi forma oboru Všeobecná sestra (po VOŠ)
CZZ - kombi forma oboru Zdravotnický záchranář (po VOŠ)

Kombinovaná forma - zápis a výuka (září a říjen)

Přijímací řízení - 2. kolo

pridano:

20.06.2019

Vysoká škola zdravotnická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu (oborů: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent) v akademickém roce 2019/2020. Termín pro podání přihlášek je stanoven do 28. 8. 2019, pro přijímací zkoušky na 3. 9. 2019. Bližší informace pro studenty SŠ naleznete zde, pro studenty VOŠ zde.

Informace lze získat také na studijním oddělení případně na našich webových stránkách.

Přijímací řízení - 2. kolo

Prázdninový provoz školy

pridano:

20.06.2018

Provoz školy bude od 8. 7. do 23. 8. 2019 omezen.
Budova školy bude otevřena od 8:00 do 13:00 hod.

Ve dnech od 15. 7. do 19. 7. a od 12. 8. do 16. 8. bude budova školy UZAVŘENA.

Prázdninový provoz studijního oddělení:
po-čt od 9:00 do 12:00 hod., pá zavřeno
(Otevírací doba se nevztahuje na týdny, kdy je škola zcela uzavřena.)

Knihovna VŠZ je v průběhu prázdnin otevřena pouze
ve dnech od 8. 7. do 12. 7. a od 26. 8. do 30. 8. (knihy je možné vracet na vrátnici).

Běžný provoz školy bude od 26. 8. 2019.

Prázdninový provoz školy

Státní závěrečné zkoušky - srpen a září 2019

pridano:

20.06.2019

Vážení studenti,

v termínech 28. 8. a 2.-5. 9. 2019 se budou konat Státní závěrečné zkoušky pro obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář. Podrobný rozpis pro jednotlivé obory a skupiny naleznete zde.
Dostavte se prosím cca 1 hod. před zahájením.


Státní závěrečné zkoušky - srpen a září 2019

JoVE videa pro biologii - volný přístup

pridano:

16.06.2019

Do konce roku 2019 je studentům k dispozici otevřený přístup k videím JoVE Core Bio, která jsou zaměřena na interaktivní výuku základů biologie. JoVE Core představuje vědecké koncepty prostřednictvím více než 400 animovaných videí a textových popisů vytvořených odborníky.

Vstup zde, bližší informace a návody na Sharepointu.

JoVE videa pro biologii - volný přístup

Platba školného na zimní semestr

pridano:

07.06.2019

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na zimní semestr akademického roku 2019/2020. Splatnost školeného je k 15. 7. 2019 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše evidenční číslo, které naleznete na první straně smlouvy o studiu).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na zimní semestr

Výsledky přijímacího řízení - 1. termín

pridano:

5.9.2019

Výsledky přijímacího řízení Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. ze dne
4. května 2019 najdete zde.

Gratulujeme!

Výsledky přijímacího řízení - 1. termín

Slavnostní promoce

pridano:

12.04.2019

Slavnostní promoce Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7, Praha 5 se uskuteční v historických prostorách Staroměstské radnice v Brožíkově síni ve dnech 2. a 3. 7. 2019

Úterý 2. 7. 2019
11:00 hod.: 3AVS (nácvik od 10.00 hod.)
13:30 hod.: 3BVS a 1. skupina 3CVS příjmení A-M (nácvik od 12.30 hod.)
16:00 hod.: 2. skupina 3CVS příjmení N-Z (nácvik od 15.00 hod.)

Středa 3. 7. 2019
11:00 hod.: 3APA + 3AZZ (nácvik od 10.00 hod.)
13:30 hod.: 3CZZ (nácvik od 12.30 hod.)

Prosíme všechny studenty, aby se na nácvik dostavili včas.
Rodinní příslušníci budou do prostor vpuštěni cca 10 min. před zahájením promočního ceremoniálu.

Slavnostní promoce

Nursing now ČR

pridano:

29.04.2019

Vysoká škola zdravotnická se připojila k iniciativě Nursing now. Jedná se o celosvětový projekt, jehož cílem je zvýšení statutu a prestiže ošetřovatelské profese. Má nejen zviditelnit význam sester, ale především podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost.

V rámci podpory projektu v České republice je chystána celá řada aktivit, které by měly vrcholit v roce 2020 u příležitosti 200. výroční narození Florence Nightingale.

Bližsí informace zde.

Nursing now ČR

Vyhledat v textu


Dnes je 17.08.2019
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz