Vítejte na stránkách naší školy

 

 

Prodloužení termínu odevzdání BP

pridano:

9.4..2020

Vzhledem k mimořádné situace je prodloužen termín odevzdání bakalářských prací do IS VŠZ, a to do pátku 24. dubna 2020. Práce se ve finální podobě nadále odevzdávají pouze elektronickou formou, tištěná forma BP se bude odevzdávat po zrušení mimořádných opatřeních dle následných instrukcí studijního oddělení..

Na webových stránkách školy máte podrobný návod - bakalářské práce. Metodologie se v souvislosti se zavedním nového informačního systému mění (vyjímkou jsou opakující studenti z předcházejících let - kontakt: charvatova@vszdrav.cz).

Prodloužení termínu odevzdání BP

Příjímací řízení pro AR 2020/21 - změna!

pridano:

23.03.2020

V souvislosti s mimořádnou situací rozhodla rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Dodatekem č. 2 ke Směrnici č. 1/2020 o upuštění od písemné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 u studijních programů Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství. U programu Zdravotnické záchranářství zůstává povinnost složení talentové zkoušky, a to v rámci zimního semestru 1. ročníku.

Zároveň se omlouváme všem příjemcům, ale 2. termín Dne otevřených dveří, který se měl konat 7. dubna 2020 je bez náhrady ZRUŠEN. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte studijní oddělení.

Přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení pro studijní programy: Všeobecné ošetřovatelství (Všeobecná sestra), Porodní asistence (Porodní asistentka) a Zdravotnické záchranářství (Zdravotnický záchranář) pro akademický rok 2020/21 lze podávat elektronicky do 30. dubna 2020.

Příjímací řízení pro AR 2020/21 - změna!

Mobilní telefonní spojení na zaměstnance VŠZ

pridano:

19.03.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR a aktuální situaci poskytujeme našim studentům, uchazečům o studium a partnerům mobilní čísla našich zaměstnanců a akademických pracovníků pro případné řešení neodkladných záležitostí.

Vedení školy:
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. – 603 956 193 (nemcova@vszdrav.cz)
Ing. František Kunc, Ph.D. – 603 292 828 (kunc@vszdrav.cz)

Studijní oddělení:
pro studujní obor Všeobecná sestra (studijní program Všeobecné ošetřovatelství)
Mgr. Lucie Škorpíková – 731 154 581 (skorpikova@vszdrav.cz)
pro studijní obor Porodní asitentka (studijní program Porodní asistence)
pro studijní obor Zdravotnický záchranář (studijní program Zdravotnické záchranářství)
Mgr. Iva Řehořová – 605 444 382 (rehorova@vszdrav.cz)

Sekretariát ředitele:
PhDr. Jana Kolářová – 602 452 116 (kolarova@vszdrav.cz)
Kamila Charvátová – 722 117 553 (charvatova@vszdrav.cz)

Odborná praxe:
PhDr. Renata Procházková – 773 524 420 (prochazkova@vszdrav.cz)

Prorektoři:
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. – 739 053 130 (hamplova@vszdrav.cz)
Ing. Soňa Jexová, Ph.D. – 739 027 799 (jexova@vszdrav.cz)

Hospodářka:
Lenka Novotná – 604 850 176 (novotna@vszdrav.cz)

Knihovna:
Mgr. Iveta Turečková – 721 335 423 (tureckova@vszdrav.cz)

Mobilní telefonní spojení na zaměstnance VŠZ

Mimořádné opatření - přerušení výuky

pridano:

10.03.2020

Vysoká škola zdravotnická na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví přerušuje teoretickou i praktickou výuku s platností od 11.3.2020, a to do odvolání.

Prosíme studenty, aby sledovali webové stránky školy ohledně dalších informací.

Studenti, kteří mají od 11.3.2020 plnit odbornou praxi jsou povinni neprodleně kontaktovat jednotlivá zdravotnická pracoviště a omluvit svoji nepřítomnost.

Bakalářské práce mohou studenti konzultovat se svými vedoucími elektronicky a termín odevzdání bakalářských prací se posouvá do 9.4.2020.

Budova školy je pro studenty UZAVŘENA do odvolání.

Mimořádné opatření - přerušení výuky

Aktuální informace o epidemii COVID-19

pridano:

03.03.2020


Odborné stanovisko Hygienické stanice HMP - nákaza Covid-19

pridano:

02.03.2020

Vážení studenti,

zveřejňujeme odborné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k návratu studentů z oblastí, kde je prokázano šíření nemoci Covid-19. Stanovisko je závazné pro všechny studenty Vysoké školy zdravotnické, o. p. s.

Děkujeme za pochopení!

Odborné stanovisko Hygienické stanice HMP - nákaza Covid-19

15. vědecká konference Vysoké školy zdravotnické

pridano:

07.02.2020

Vysoká škola zdravotnická pořádá ve čtvrtek 2. dubna 2020 svou 15. mezinárodní ošetřovatelskou konferenci s podtitulem "Duševní zdraví v ošetřovatelství vs. Ošetřovatelství v duševním zdraví".

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI A MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VLÁDY SE OŠETŘOVATELSKÁ KONFERENCE VŠZ RUŠÍ.

15. vědecká konference Vysoké školy zdravotnické

Stipendijní programy MZ ČR

pridano:

03.02.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 30. ledna 2020 tiskovou zprávu o stipendijních programech pro studenty zdravotnický oborů s cílem zatraktivnit studium zdravotnických oborů. K zapojení do projektu se aktuálně přihlásilo již 15 zdravotnických zařízení. Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde.

Stipendijní programy MZ ČR

Kvalifikace pro výkon nelékařských zdravotnických povolání

pridano:

17.01.2020

Věděli jste, že na Vysoké škole zdravotnické již v průběhu samotného bakalářského studia oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář získáváte odbornou kvalifikaci Sanitáře, Ošetřovatelky a Praktické sestry podle zákona 96/2004 Sb., v platném znění, a to bez ohledu na úspěšné ukončení studia státní závěrečnou zkouškou? Podrobnosti zde.

Kvalifikace pro výkon nelékařských zdravotnických povolání

Vyhledat v textu


Dnes je 10.04.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz