Vítejte na stránkách naší školy


 

Platba školného na zimní semestr

pridano:

09.12.2020

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na letní semestr akademického roku 2019/2020. Splatnost školeného je k 15. 1. 2020 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše evidenční číslo, které naleznete na první straně smlouvy o studiu).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na zimní semestr

Výsledky šetření EUROSTUDENT VII

pridano:

05.12.2019

Vážení studenti,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši aktivní účast na národním šetření EUROSTUDENT VII, které probíhalo v průběhu letního semestru 2018/2019. Velice si vážíme Vaší zpětné vazby a času, který jste projektu věnovali.

Výsledky jsou aktuálně dostupné na stránkách realizátora šetření tj. Centra pro studium vysokého školství.

Výsledky šetření EUROSTUDENT VII

Očkování proti chřipce

pridano:

15.11.2019

Upozorňujeme studenty, kteří mají zájem o očkování proti chřipce v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, že vakcína Vaxigrip je aktuálně dostupná.

Očkování bude probíhat ve středu 5.12.2019 od 14. do 17. hodin na Poliklinice Kateřinská.

Přesná adresa: Poliklinika Kateřinská, ordinace Adiktologie a zdravotní prevence, Kateřinská 34, Praha 2 (nedaleko od metra I. P. Pavlova)

Očkování proti chřipce

Státní závěrečné zkoušky - leden 2020

pridano:

15.11.2019

Vážení studenti,

bakalářské práce pro lednový termín SZZK se odevzdávají na studijním oddělení nejpozději 13. 12. 2019 do 12. hodin.

Bakalářskou práci na posouzení originality posílejte nejpozději do 6. 12. 2019 na e-mail charvatova@vsdrav.cz (výhradně ve formátu pdf!!!).

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínech 27. 1. 2020 (PA, VS) a 3. 2. 2020 (ZZ).

Státní závěrečné zkoušky - leden 2020

Termíny výuky pro kombinovanou formu - zimní semestr

pridano:

27.09.2019

Termíny výuky pro kombi formu oboru Všeobecná sestra (listopad-leden)
1BVS – 8.11., 9.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12. (NEJ), 14.12. (NEJ), 3.1., 4.1., 10.1., 11.1.
2BVS – 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12. (NEJ), 3.1., 4.1.
3BVS – 2.11., 15.11., 16.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12. (NEJ), 14.12. (NEJ), 10.1.
3CVS – 1.11., 2.11., 15.11., 16.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12., 3.1., 4.1., 10.1.

Termíny výuky pro kombi formu oboru Zdravotnický záchranář (listopad-leden)
1BZZ – 8.11., 9.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 14.12. (NEJ), 10.1.,11.1.
2BZZ – 23.11., 14.12. (NEJ)
3BZZ – 2.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12.
3CZZ – 2.11., 22.11., 23.11., 6.12., 7.12., 13.12., 14.12.

* vysvětlení zkratek:
BVS - kombi forma oboru Všeobecná sestra
BZZ - kombi forma oboru Zdravotnický záchranář
CVS - kombi forma oboru Všeobecná sestra (po VOŠ)
CZZ - kombi forma oboru Zdravotnický záchranář (po VOŠ)
NEJ - výuka pouze německý jazyk

Termíny výuky pro kombinovanou formu - zimní semestr

Informační systém VŠZDRAV

pridano:

23.09.2019

Vážení studenti,

od akademického roku 2019/2020 migrovala Vysoká škola zdravotnická na nový INFORMAČNÍ SYSTÉM.

Pokud v systému nevidíte svůj rozvrh, zkontrolujte prosím, zda máte v nastavení období opravdu "zima 2019". V případě, že se Vám i přes správně nastavené období rozvrh nezobrazuje, kontaktujte Ing. Soňu Jexovou, PhD. na e-mailu: jexova@vszdrav.cz.

Informační systém VŠZDRAV

Organizace akademického roku 2019/2020

pridano:

29.08.2019

Podrobný časový harmonogram zápisu (včetně učeben) do akademického roku 2019/2020 naleznete zde.

První ročníky+3CVS+3CZZ k zápisu donesou 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu. 3CVS (všeobecná sestra) a 3CZZ (zdravotnický záchranář) jsou absolventi VOŠ.

Studenti přijatí ve 2. kole přijímacích zkoušek obdrží "Rozhodnutí o přijetí
ke studiu" osobně při zápisu.

Organizace akademického roku 2019/2020

JoVE videa pro biologii - volný přístup

pridano:

16.06.2019

Do konce roku 2019 je studentům k dispozici otevřený přístup k videím JoVE Core Bio, která jsou zaměřena na interaktivní výuku základů biologie. JoVE Core představuje vědecké koncepty prostřednictvím více než 400 animovaných videí a textových popisů vytvořených odborníky.

Vstup zde, bližší informace a návody na Sharepointu.

JoVE videa pro biologii - volný přístup

Nursing now ČR

pridano:

29.04.2019

Vysoká škola zdravotnická se připojila k iniciativě Nursing now. Jedná se o celosvětový projekt, jehož cílem je zvýšení statutu a prestiže ošetřovatelské profese. Má nejen zviditelnit význam sester, ale především podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost.

V rámci podpory projektu v České republice je chystána celá řada aktivit, které by měly vrcholit v roce 2020 u příležitosti 200. výroční narození Florence Nightingale.

Bližsí informace zde.

Nursing now ČR

Panelová diskuze OČKOVÁNÍ

pridano:

06.02.2019

Na Vysoké škole zdravotnické se bude 19. 2. 2019 konala panelová diskuze na téma OČKOVÁNÍ. Europoslankyně Kateřina Konečná, vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu MUDr. Marie Nejedlá se vyjádřovaly k tématu v rámci národních, ale také celoevropských konsekvencí. Moderátorem panelové diskuze byla redaktorka serveru Aktuálně.cz Iva Bezděková. Záznam z diskuze nalenznete zde.

Panelová diskuze OČKOVÁNÍ

Vyhledat v textu


Dnes je 10.12.2019
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz