Vítejte na stránkách naší školy

 

Pozvánka na seminář

pridano:

05.11.2018

Vysoká škola zdravotnická pořádá ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny seminář na téma Sdělení nepříznivé zprávy a komunikace s pozůstalými nejen pro dárcovství orgánů, který se koná 13. listopadu 2018 od 16. hod. v budově vysoké školy (učebna č. 2). Bezplatná registrace na e-mailu: pekara@vszdrav.cz

Pozvánka na seminář

Termín odevzdání bakalářských prací

pridano:

30.10.2018

Termín pro odevzdání bakalářských prací pro lednový termín státní závěrečné zkoušky je stanoven do 14. prosince 2018.
Práce prosím odevzdávejte se všemi náležitostmi v úředních hodinách studijního oddělení. Podrobnosti naleznete ZDE.
Současně s bakalářskou prací je nutné odevzdat doklad o převzetí
bakalářské práce.
Termín pro kontrolu originality v systému Ephorus je nejpozději do 10. prosince 2018. Kontaktní osoba - Kamila Charvátová (charvatova@vszdrav.cz)

Termín odevzdání bakalářských prací

Žádost o stipendia

pridano:

22.10.2018

Upozorňujeme naše studenty, že k 31. 10. 2018 končí možnost podání žádosti o stipendium (ubytovací, prospěchové, sociální). Žádost je nutné odevzdat osobně na studijním oddělení.

Žádost o stipendia

Výzkumné šetření ABSOLVENT 2018

pridano:

12.10.2018

Rádi bychom upozornili naše absolventy z let 2013-2017, že se Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. zapojila do celorepublikového výzkumného šetření pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ABSOLVENT 2018, jehož cílem je získání zpětné vazby o Vašem vysokoškolském studiu, následném uplatnění na trhu práce a hodnocení kvality absolvovaného studia v souvislosti s přechodem na trh práce.

Chtěli bychom Vás moc poprosit o Vaši spolupráci a především Váš čas.

Výzkumné šetření ABSOLVENT 2018

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

pridano:

05.10.2018

Rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. byla zvolena předsedkyní Komory rektorů soukromých vysokých škol České konference rektorů.

Gratulujeme paní rektorce ke jmenování do funkce!

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany

pridano:

20.08.2018

Vysoká škola zdravotnická nabízí pro všechny všeobecné sestry, lékaře, zdravotnické záchranáře, sanitáře, ošetřovatele a studenty Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany, který je zaměřen na prevenci násilného chování při kontaktu s agitovaným, agresivním a násilným pacientem bez ohledu na druh oddělení či poskytovaných služeb.

Kurz bude probíhat v termínu 29.-31. 3. 2019 v Harrachově. Přihlášky a bližší informace na e-mailu: pekara@vszdrav.cz.


Video a fotogalerie z kurzu, který se konal 19.-21. října 2018.

Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany

Organizace akademického roku 2018/2019 - aktualizováno

pridano:

04.09.2018

Podrobný časový harmonogram zápisu (včetně učeben) do akademického roku 2018/2019 naleznete zde.

První ročníky+3CVS+3CZZ k zápisu donesou 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu. 3CVS (všeobecná sestra) a 3CZZ (zdravotnický záchranář) jsou absolventi VOŠ.

Studenti přijatí ve 2. kole přijímacích zkoušek obdrží "Rozhodnutí o přijetí
ke studiu" osobně při zápisu.

Organizace akademického roku 2018/2019 - aktualizováno

Vyhledat v textu


Dnes je 13.11.2018
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz