Vítejte na stránkách naší školy

 

 

Organizace akademického roku 2020/2021 - zápisy

pridano:

08.07.2020

Podrobný časový harmonogram zápisů (včetně učeben) do akademického roku 2020/2021 naleznete zde.

První ročníky+3CVS+3CZZ k zápisu donesou 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu.

Studenti, kteří budou přijati ve 2. kole přijímacího řízení obdrží "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" osobně při zápisu.

Organizace akademického roku 2020/2021 - zápisy

Organizace akademického roku 2020/21 - kombinovaná forma

pridano:

09.07.2020

Zápisy kombinované formy programů Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství:
7. 9. 2020 zápis 2BZZ
11. 9. 2020 zápis 2BVS
18. 9. 2020 zápis 1BVS, 1BZZ, 3BVS, 3BZZ, 3CVS, 3CZZ
(na zápis vždy navazuje výuka)
K zápisu vezměte 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu (1. ročníky).

Termíny výuky kombinované formy pro zimní semestr naleznete zde

* vysvětlení zkratek:
BVS - kombi forma programu Všeobecné ošetřovatelství
BZZ - kombi forma programu Zdravotnické záchranářství
CVS - kombi forma programu Všeobecné ošetřovatelství (po VOŠ)
CZZ - kombi forma programu Zdravotnické záchranářství (po VOŠ)

Organizace akademického roku 2020/21 - kombinovaná forma

Státní závěrečné zkoušky - září

pridano:

07.07.2020

Aktuálně jsou v IS VŠZ vypsány termíny konání Státní závěrečné zkoušky. Přihlašování k termínům je možné od 7. 7. nejpozději do 31. 7. 2020. Podmínkou je odevzdání bakalářské práce v elektronické podobě! Přihlašování naleznete v sekci "Studium - rozpisy témat" (dále dle oborů a termínů).

Tištěnou BP přinesou studenti v den SZZ, a to ve 3 vyhotoveních (jednu pevnou a dvě kroužkové vazby).

Státní závěrečné zkoušky - září

Prázdninový provoz školy

pridano:

01.07.2020

Od 7. 07. 2020 bude zahájen prázdninový provoz školy.
Budova školy je otevřena od 7.30 hod. do 16.00 hod. do 21. 8. 2020

POZOR! V termínu od 13. 7. do 17. 7. a 10. 8. do 14. 8. je škola kompletně uzavřena včetně studijního oddělení a knihovny.

Prázdninový provoz studijního oddělení a knihovny:
po-čt od 9:00 do 12:00 hod., pá zavřeno
Návštěvu na studijním oddělení si předem sjednejte na e-mailech:
Mgr. Lucie Škorpíková (VS) - skorpikova@vszdrav.cz
Mgr. Iva Řehořová (PA, ZZ) - rehorova@vszdrav.cz
Lenka Novotná (hospodářka) - notovna@vszdrav.cz
(Otevírací doba se nevztahuje na týdny, kdy je škola zcela uzavřena.)

Zapůjčené knihy je možné vracet také na vrátnici školy mimo otevírací dobu knihovny.
Běžný provoz školy bude od 31. 8. 2020.

Prázdninový provoz školy

Příjímací řízení pro AR 2020/21 - 2. kolo

pridano:

02.05.2020

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení pro studijní programy: Všeobecné ošetřovatelství (Všeobecná sestra), Porodní asistence (Porodní asistentka) a Zdravotnické záchranářství (Zdravotnický záchranář) pro akademický rok 2020/21 lze podávat do 31. srpna 2020.

V souvislosti s mimořádnou situací rozhodla rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Dodatekem č. 2 ke Směrnici č. 1/2020 o upuštění od přijímacích zkoušek. U programu Zdravotnické záchranářství zůstává povinnost složení talentové zkoušky, a to v rámci zimního semestru 1. ročníku.

Příjímací řízení pro AR 2020/21 - 2. kolo

Platba školného na zimní semestr

pridano:

02.06.2020

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na zimní semestr akademického roku 2020/2021. Splatnost školeného je k 15. 7. 2020 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše UČO, které naleznete v IS VŠZ).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na zimní semestr

Info pro studenty 2. ročníku

pridano:

28.05.2020

Studenti 2. ročníku musí mít do 19. června 2020 zvolené a schválené téma své bakalářské práce. Schvalování témat bakalářských prací v letošním akademickém roce nově probíhá přes IS VŠZ.

Metodika pro výběr, žádost a schválení tématu naleznete zde.

Info pro studenty 2. ročníku

Info pro studenty 3. ročníků

pridano:

11.05.2020

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku v zářijiovém termínu musí odevzdat bakalářskou práci nejpozději do 12. 6. 2020 (BP se odevzdává v elektronické formě do IS VŠZ, vytištěnou BP přinesou studenti v den SZZ - 1x pevné desky, 2x kroužková vazba ).
Všichni studenti 3. ročníků, kteří chtějí absolvovat státní závěrečné zkoušky v řádném i náhradním termínu, musí splnit své studijní povinnosti nejpozději do 29. 5. 2020.

Info pro studenty 3. ročníků

Změna krizových opatření - studium VŠZ

pridano:

05.05.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bychom Vás rádi informovali, že stran provozu vysokých škol, resp. možnosti osobní přítomnost studentů na vysokých školách, došlo k další fázi rozvolnění.

S účinností od 11. května 2020 byla umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině (toto omezení se netýká praxe).

Usnesení je platné pro studenty všech ročníků vysokých škol při zachování současného omezení počtu přítomných osob. Výuka na VŠZ nadále probíhá distanční formou (neurčí-li vyučující jinak).

Přístup do budovy Vysoké školy zdravotnické bude studentům umožněn po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě konkrétního termínu s konkrétním vyučujícím, studijním referentem, koordinátorkou odborné praxe nebo knihovnicí, na základě vyplnění čestného prohlášení (to je k dispozici také na vrátnici VŠZ).

Student musí vždy splňovat následující podmínky:
− je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
− u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
− nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

Změna krizových opatření - studium VŠZ

Vyhledat v textu


Dnes je 14.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz