Vítejte na stránkách naší školy

 

 

Prázdninový provoz školy

pridano:

01.07.2020

Od 7. 6. 2020 bude zahájen prázdninový provoz školy.
Budova školy je otevřena od 7.30 hod. do 17.30 hod.

POZOR! V termínu od 13. 7. do 17. 7. a 10. 8. do 14. 8. je škola kompletně uzavřena včetně studijního oddělení a knihovny.

Prázdninový provoz studijního oddělení a knihovny:
po-čt od 9:00 do 12:00 hod., pá zavřeno
(Otevírací doba se nevztahuje na týdny, kdy je škola zcela uzavřena.)

Zapůjčené knihy je možné vracet také na vrátnici školy mimo otevírací dobu knihovny.
Běžný provoz školy bude od 31. 8. 2020.

Prázdninový provoz školy

Příjímací řízení pro AR 2020/21 - 2. kolo

pridano:

02.05.2020

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení pro studijní programy: Všeobecné ošetřovatelství (Všeobecná sestra), Porodní asistence (Porodní asistentka) a Zdravotnické záchranářství (Zdravotnický záchranář) pro akademický rok 2020/21 lze podávat do 31. srpna 2020.

V souvislosti s mimořádnou situací rozhodla rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Dodatekem č. 2 ke Směrnici č. 1/2020 o upuštění od přijímacích zkoušek. U programu Zdravotnické záchranářství zůstává povinnost složení talentové zkoušky, a to v rámci zimního semestru 1. ročníku.

Příjímací řízení pro AR 2020/21 - 2. kolo

Platba školného na zimní semestr

pridano:

02.06.2020

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na zimní semestr akademického roku 2020/2021. Splatnost školeného je k 15. 7. 2020 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše UČO, které naleznete v IS VŠZ).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na zimní semestr

Info pro studenty 2. ročníku

pridano:

28.05.2020

Studenti 2. ročníku musí mít do 19. června 2020 zvolené a schválené téma své bakalářské práce. Schvalování témat bakalářských prací v letošním akademickém roce nově probíhá přes IS VŠZ.

Metodika pro výběr, žádost a schválení tématu naleznete zde.

Info pro studenty 2. ročníku

Info pro studenty 3. ročníků

pridano:

11.05.2020

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku v zářijiovém termínu musí odevzdat bakalářskou práci nejpozději do 12. 6. 2020 (BP se odevzdává v elektronické formě do IS VŠZ, vytištěnou BP přinesou studenti v den SZZ - 1x pevné desky, 2x kroužková vazba ).
Všichni studenti 3. ročníků, kteří chtějí absolvovat státní závěrečné zkoušky v řádném i náhradním termínu, musí splnit své studijní povinnosti nejpozději do 29. 5. 2020.

Info pro studenty 3. ročníků

Změna krizových opatření - studium VŠZ

pridano:

05.05.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bychom Vás rádi informovali, že stran provozu vysokých škol, resp. možnosti osobní přítomnost studentů na vysokých školách, došlo k další fázi rozvolnění.

S účinností od 11. května 2020 byla umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině (toto omezení se netýká praxe).

Usnesení je platné pro studenty všech ročníků vysokých škol při zachování současného omezení počtu přítomných osob. Výuka na VŠZ nadále probíhá distanční formou (neurčí-li vyučující jinak).

Přístup do budovy Vysoké školy zdravotnické bude studentům umožněn po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě konkrétního termínu s konkrétním vyučujícím, studijním referentem, koordinátorkou odborné praxe nebo knihovnicí, na základě vyplnění čestného prohlášení (to je k dispozici také na vrátnici VŠZ).

Student musí vždy splňovat následující podmínky:
− je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
− u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
− nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

Změna krizových opatření - studium VŠZ

Mobilní telefonní spojení na zaměstnance VŠZ

pridano:

19.03.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR a aktuální situaci poskytujeme našim studentům, uchazečům o studium a partnerům mobilní čísla našich zaměstnanců a akademických pracovníků pro případné řešení neodkladných záležitostí.

Vedení školy:
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. – 603 956 193 (nemcova@vszdrav.cz)
Ing. František Kunc, Ph.D. – 603 292 828 (kunc@vszdrav.cz)

Studijní oddělení:
pro studujní obor Všeobecná sestra (studijní program Všeobecné ošetřovatelství)
Mgr. Lucie Škorpíková – 731 154 581 (skorpikova@vszdrav.cz)

pro studijní obor Porodní asistentka (studijní program Porodní asistence)
pro studijní obor Zdravotnický záchranář (studijní program Zdravotnické záchranářství)
Mgr. Iva Řehořová – 605 444 382 (rehorova@vszdrav.cz)

Sekretariát ředitele:
PhDr. Jana Kolářová – 602 452 116 (kolarova@vszdrav.cz)
Kamila Charvátová – 722 117 553 (charvatova@vszdrav.cz)

Prorektorky:
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. – 739 053 130 (hamplova@vszdrav.cz)
Ing. Soňa Jexová, Ph.D. – 739 027 799 (jexova@vszdrav.cz)

Hospodářka:
Lenka Novotná – 604 850 176 (novotna@vszdrav.cz)

Knihovna:
Mgr. Iveta Turečková – 721 335 423 (tureckova@vszdrav.cz)

Odborná praxe:
Koordinátorky odborné praxe - pozor změna!!!:
Mgr. Beáta Švárová - koordinátorka odb. praxe VS (tel.: 606 556 497, e-mail: svarova@vszdrav.cz)
Mgr. Dagmar Votrubová, DiS. - koordinátorka odb. praxe ZZ a PA (tel.: 724 191 783, e-mail: votrubova@vszdrav.cz)

Mobilní telefonní spojení na zaměstnance VŠZ

SZZ a odevzdání BP

pridano:

20.4.2020

Aktuálně jsou v IS VŠZ vypsány termíny konání Státní závěrečné zkoušky. Přihlašování k termínům bude možné od 27. 4. nejpozději do 7. 5. Podmínkou je odevzdání bakalářské práce v elektronické podobě! Přihlašování ve "Studium - rozpisy témat" (dále dle oborů a termínů).

Termín odevzdání BP byl vzhledem k mimořádné situace prodloužen do pátku 24. 4. 2020. Práce se ve finální podobě nadále odevzdávají POUZE elektronickou formou do informačního systému.

Tištěnou BP přinesou studenti v den SZZ, a to ve 3 vyhotoveních (jednu pevnou a dvě kroužkové vazby).

Na webových stránkách školy máte podrobný návod - bakalářské práce. Metodologie se v souvislosti se zavedním nového informačního systému mění (vyjímkou jsou opakující studenti z předcházejících let - kontakt: charvatova@vszdrav.cz).

V případě, že by se situace na základě aktuálního vývoje změnila, budete o případném posunu termínů neprodleně informování.

SZZ a odevzdání BP

Tipy pro prevenci úzkosti a stresu během pandemie

pridano:

20.04.2020

Vzhledem k tomu, že aktuální období je složité pro každého z nás, nabízí Vysoká škola zdravotnická několik tipů pro snížení úzkosti a stresu během pandemie.
Myslíme na Vás, jsme s Vámi a věříme, že společně to zvládneme.

Tipy pro prevenci úzkosti a stresu během pandemie

Vyhledat v textu


Dnes je 06.07.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz