building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy


Opatření ředitele školy č. 12/2021 k zajištění výuky

pridano:

09.09.2021

Opatření ředitele školy č. 12/2021 k zajištění výuky s účinností od 1. 9. 2021

Opatření ředitele školy č. 12/2021</a> k zajištění výuky

Přijímací zkouška - 2. kolo

pridano:

30.08.2021

Termín přijímací zkoušky pro uchazeče ve 2. kole přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/22 je stanoven na 7. září 2021, a to prezenční formou v budově Vysoké školy zdravotnické (studijní program Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství od 10.00 hod.; studijní program Fyzioterapie od 12.00 hod.).

Průběh zkoušky se řídí dle Dodatku č. 2 ke Směrnici rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2021 - stanovení pravidel přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/22.

Uchazeči, kteří se přijímacího řízení účastní, obdrží pozvánku do svých e-mailů. Přijímací zkoušku nekonají zájemci o kombinovanou formu studia (kromě talentové zkoušky u studijního programu ZZ) a uchazeči o prezenční formu studia, kteří doložili potvrzení o dosaženém studijním průměru (případně SCIO výsledky) dle kritérií stanovených pro jednotlivé studijní programy.

Talentová zkouška pro studijní program Zdravotnické záchranářství je odložena na zimní semestr.

Přijímací zkouška - 2. kolo

Zápisy a harmonogram AR 2021/22 - kombinovaná forma

pridano:

30.08.2021

Zápisy kombinované formy studijních programů Všeobecné ošetřovatelství (1BVS, 3CVS) a Zdravotnické záchranářství (1BZZ, 3CZZ) se budou konat 17. 9. 2021

3CVS aula 103, Vltavská 585/14, Praha 5, od 9:00 hod
3CZZ učebna 9, Duškova 7, Praha 5, od 8:50 hod
1BVS posluchárna P1, Duškova 7, Praha 5, od 8:50 hod.
1BZZ učebna 11, Duškova 7, Praha 5, od 8:50 hod.

* vysvětlení zkratek:
BVS - kombi forma programu Všeobecné ošetřovatelství
BZZ - kombi forma programu Zdravotnické záchranářství
CVS - kombi forma programu Všeobecné ošetřovatelství (po VOŠ)
CZZ - kombi forma programu Zdravotnické záchranářství (po VOŠ)

1BVS, 1BZZ - po zápise bude následovat výuka, výuka od 11.25 celkem 5 hodin do 17.00 (včetně přestávek). Výuka bude probíhat také v sobotu 18. 9. 2021.

3CVS, 3CZZ - po zápise bude následovat výuka, výuka od 12.45 celkem 5 hodin do 17.00 (včetně přestávek). Výuka bude probíhat také v sobotu 18. 9. 2021.

K zápisu vezměte 1x fotografie, 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu.

Termíny výuky kombinované formy pro zimní semestr budou zveřejněny zde

Stávající studenti si provádí zápis individuálně v IS dle šablon (stejným způsobem jako v LS 2020/21). Registrace předmětů bude spuštěna od 2. 8. 2021.

TERMÍNY VÝUKY KOMBINOVANÉ FORMY PRO ZIMNÍ SEMESTR.

Zápisy a harmonogram AR 2021/22 - kombinovaná forma

Zápisy a harmonogram AR 2021/2022 - prezenční studium

pridano:

20.07.2021

Podrobný časový harmonogram zápisů do prvních ročníků pro akademický rok 2021/2022 naleznete zde.
První ročníky k zápisu donesou 1x průkazovou fotografii, 50,- Kč na průkazku a kopii očkovacího průkazu.

Stávající studenti si provádí zápis individuálně v IS dle šablon (stejným způsobem jako v LS 2020/21). Registrace předmětů bude spuštěna od 2. 8. 2021.

Studenti, kteří budou přijati ve 2. kole přijímacího řízení obdrží "Rozhodnutí o přijetí ke studiu" osobně při zápisu.

Zápisy a harmonogram AR 2021/2022 - prezenční studium

Státní závěrečné zkoušky - září 2021

pridano:

19.07.2021

Upozorňujeme studenty, že do 15. srpna 2021 je možné se přihlašovat k zářijovým termínům SZZK. Podmínkou k přihlášení je odevzdaná bakalářská práce. Postup přihlášení k termínu SZZK v IS VŠZ naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky - září 2021

Prázdninový provoz školy

pridano:

28.07.2021

Od 7. 7. 2021 do 20. 8. 2021 bude zahájen prázdninový provoz školy.
Budova školy je otevřena od 8.00 hod. do 13.00 hod.

POZOR! V termínu od 12. 7. do 16. 7. a 9. 8. do 13. 8. je škola kompletně uzavřena včetně studijního oddělení a knihovny.

Prázdninový provoz studijního oddělení a knihovny:
pondělí, úterý, čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.
Návštěvu na studijním oddělení si předem sjednejte na e-mailech:
Mgr. Lucie Škorpíková (VO) - skorpikova@vszdrav.cz
Mgr. Iva Řehořová (PA, ZZ, FY) - rehorova@vszdrav.cz
Lenka Novotná (hospodářka) - novotna@vszdrav.cz
Mgr. Iveta Turečková (knihovnice) - tureckova@vszdrav.cz
(Otevírací doba se nevztahuje na týdny, kdy je škola zcela uzavřena.)

Zapůjčené knihy je možné vracet také na vrátnici školy mimo otevírací dobu knihovny.

Prázdninový provoz školy

Přijímací řízení pro AR 2021/22 - 2. kolo

pridano:

28.06.2021

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro studijní programy:
- Všeobecné ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma),
- Porodní asistence (prezenční forma)
- Zdravotnické záchranářství (prezenční i kombinovaná forma)
- Fyzioterapie (prezenční forma)

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení lze podávat do 28. srpna 2021, prostřednictvím informačního systému - přihláška ke studiu.

Přijímací řízení probíhá dle směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. -"Směrnici pro 2. kolo přijímacího řízení" ke studiu v akademickém roce 2021/22.

Přijímací řízení pro AR 2021/22 - 2. kolo

Platba školného na zimní semestr

pridano:

28.06.2021

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na zimní semestr akademického roku 2021/2022. Splatnost školeného je k 15. 7. 2021 (č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše UČO, které naleznete v IS VŠZ).

Vaše studijní oddělení

Platba školného na zimní semestr

Poděkování studentům

pridano:

29.04.2021

Vážení studenti,

rádi bychom Vám touto cestou zprostředkovali poděkování Ministerstva zdravotnictví ČR.
Připojujeme se, individuálně vnímáme náročnost situace, ve které jste se mnozí ocitli a plně si uvědomujeme, že: "Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu."

Poděkování studentům

Opatření ředitele č. 10/2021 - testování studentů

pridano:

23.04.2021

Vysoká škola zdravotnická vydala Opatření ředitele školy č. 10/2021
k testování studentů VŠZ, o. p. s. na základě usnesení vlády č. 393, přílohy č. 2 - mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19. 4. 2021.

Opatření ředitele č. 10/2021 - testování studentů

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz