building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy


Slavnostní promoce - červenec 2021

pridano:

15.06.2021

Slavnostní promoce studentů Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7, Praha 5 se uskuteční v historických prostorách Staroměstské radnice v Brožíkově síni (Staroměstské náměstí) dne 1. 7. 2021 a 2. 7. 2021.

Časový harmonogram:
Slavnostní promoce 1. 7. 2021 v 11.00 hod.
Studijní skupina 3CVS (1. skupina) - nácvik od 10.00 hod.
NEZBYTNĚ NUTNÁ DOCHVILNÁ ÚČAST NA NÁCVIKU V 10.00 HODIN!

Slavnostní promoce 1. 7. 2021 v 13.00 hod.
Studijní skupina 3CVS (2. skupina) - nácvik od 12.00 hod.
NEZBYTNĚ NUTNÁ DOCHVILNÁ ÚČAST NA NÁCVIKU V 12.00 HODIN!

Slavnostní promoce 1. 7. 2021 v 15.00 hod.
Studijní skupina 3AVS + 3BVS - nácvik od 14.00 hod.
NEZBYTNĚ NUTNÁ DOCHVILNÁ ÚČAST NA NÁCVIKU V 14.00 HODIN!

Slavnostní promoce 2. 7. 2021 v 14.00 hod.
Studijní skupina 3CZZ - nácvik od 13.00 hod.
NEZBYTNĚ NUTNÁ DOCHVILNÁ ÚČAST NA NÁCVIKU V 13.00 HODIN!

Slavnostní promoce 2. 7. 2021 ve 16.00 hod.
Studijní skupina 3APA, 3BZZ, 3AZZ - nácvik od 15.00 hod.
NEZBYTNĚ NUTNÁ DOCHVILNÁ ÚČAST NA NÁCVIKU V 15.00 HODIN!

Rodinným příslušníkům a hostům bude umožněn vstup do prostoru Brožíkova sálu nejdříve 20 minut před začátkem ceremoniálu, a to výhradně na základě dodržení stanovených epidemiologických kritérií. Kritéria pro vstup na slavnostní promoce.

Každý absolvent obdrží do svého studijního e-mailu (IS VŠZ) 4 vstupenky včetně instrukcí. Absolventi pro sebe vstupenku nepotřebují.

Slavnostní promoce - červenec 2021

Přijímací řízení pro AR 2021/22 - 2. kolo

pridano:

14.06.2021

Do 28. 8. 2021 jsou přijímány přihlášky do 2. kola přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/22 ve studijních programech:
Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie.

Přijímací řízení pro AR 2021/22 - 2. kolo

Dodatek ke Směrnici rektorky o přijímacím řízení

pridano:

10.05.2021

Termín přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v akademickém roce 2021/22 je stanoven na 1. června 2021, a to prezenční formou v budově Vysoké školy zdravotnické (studijní program Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství od 10.00 hod.; studijní program Fyzioterapie od 12.00 hod.).

Průběh zkoušky se řídí dle Dodatku č. 2 ke Směrnici rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2021 - stanovení pravidel přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/22.

Uchazeči, kteří se přijímacího řízení účastní, obdrželi pozvánku do svých e-mailů. Přijímací zkoušku nekonají zájemci o kombinovanou formu studia (kromě talentové zkoušky u studijního programu ZZ) a uchazeči o prezenční formu studia, kteří doložili potvrzení o dosaženém studijním průměru (případně SCIO výsledky) dle kritérií stanovených pro jednotlivé studijní programy.

Talentová zkouška pro studijní program Zdravotnické záchranářství je odložena na září.

Dodatek ke Směrnici rektorky o přijímacím řízení

Opatření ředitele č. 11/2021 k zajištění výuky

pridano:

06.05.2021

Opatření ředitele školy č. 11/2021 k zajištění výuky od 10. května 2021.

Opatření ředitele č. 11/2021 k zajištění výuky

Poděkování studentům

pridano:

29.04.2021

Vážení studenti,

rádi bychom Vám touto cestou zprostředkovali poděkování Ministerstva zdravotnictví ČR.
Připojujeme se, individuálně vnímáme náročnost situace, ve které jste se mnozí ocitli a plně si uvědomujeme, že: "Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu."

Poděkování studentům

Opatření ředitele č. 10/2021 - testování studentů

pridano:

23.04.2021

Vysoká škola zdravotnická vydala Opatření ředitele školy č. 10/2021
k testování studentů VŠZ, o. p. s. na základě usnesení vlády č. 393, přílohy č. 2 - mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19. 4. 2021.

Opatření ředitele č. 10/2021 - testování studentů

Státní závěrečné zkoušky - červen 2021

pridano:

29.03.2021

Vážení studenti,

bakalářské práce pro červnový termín SZZK musí být elektronicky odevzdány do IS VŠZ nejpozději 12. dubna 2021 (v tištěné formě pak v den SZZK na studijním oddělení).

Termíny pro praktické zkoušky naleznete zde.
Termíny pro červnové SZZK nalenzete zde.

Přihlašování k termínům SZZK bude v IS VŠZ otevřeno 13. dubna 2021 od 12:00 hod. Upozorňujeme, že podmínkou k přihlášení je odevzdaná bakalářská práce. Postup přihlášení k termínu SZZK v IS VŠZ naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky - červen 2021

Vstup do budovy školy

pridano:

25.02.2021

Upozorňujeme studenty VŠZ, že vstup do budovy školy je od čtvrtka 25. 2. dle nařízení vlády možný pouze s respirátorem třídy FFP2 (případně nanorouškou).

Termín návštěvy školy je vždy nutné předem domluvit telefonicky (případně e-mailem) se zástupcem studijního oddělení nebo knihovny.

Mobilní kontakty naleznete v aktualitách níže, e-mail je ve tvaru prijmeni@vszdrav.cz

Otevírací doba studijního oddělení a knihovny: pondělí, úterý, čtvrtek (9-14 hod.)

Vstup do budovy školy

Mobilní telefonní spojení na zaměstnance VŠZ

pridano:

19.03.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR a aktuální situaci poskytujeme našim studentům, uchazečům o studium a partnerům mobilní čísla našich zaměstnanců a akademických pracovníků pro případné řešení neodkladných záležitostí.

Vedení školy:
rektorka - doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. – 603 956 193 (nemcova@vszdrav.cz)
ředitel školy - Ing. František Kunc, Ph.D. – 603 292 828 (kunc@vszdrav.cz)

Studijní oddělení:
pro studujní obor Všeobecná sestra (studijní program Všeobecné ošetřovatelství)
Mgr. Lucie Škorpíková – 731 154 581 (skorpikova@vszdrav.cz)

pro studijní obor Porodní asistentka (studijní program Porodní asistence)
pro studijní obor Zdravotnický záchranář (studijní program Zdravotnické záchranářství)
Mgr. Iva Řehořová – 605 444 382 (rehorova@vszdrav.cz)

Sekretariát ředitele:
PhDr. Jana Kolářová – 602 452 116 (kolarova@vszdrav.cz)
Kamila Charvátová – 722 117 553 (charvatova@vszdrav.cz)

Prorektorky:
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. – 739 053 130 (hamplova@vszdrav.cz)
Ing. Soňa Jexová, Ph.D. – 739 027 799 (jexova@vszdrav.cz)

Hospodářka:
Lenka Novotná – 604 850 176 (novotna@vszdrav.cz)

Knihovna:
Mgr. Iveta Turečková – 721 335 423 (tureckova@vszdrav.cz)

Odborná praxe:
Koordinátorka odborné praxe - pozor změna!!!:
PhDr. Karolina Moravcova, PhD. - tel.: 734 456 466 (moravcova@vszdrav.cz)

katedra Ošetřovatelství:
Mgr. Eva Marková, Ph.D. - 739 881 956 (markova@vszdrav.cz)
PhDr. Jana Hlinovská, PhD. - 734 273 436 (hlinovska@vszdrav.cz)
PhDr. Karolina Moravcová, PhD - 734 456 466 (moravcova@vszdrav.cz)

katedra Zdravotnického záchranářství:
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. - 737 127 508 (pekara@vszdrav.cz)

katedra Porodní asistence:
PhDr. Markéta Školoudová - 733 332 360 (skoloudova@vszdrav.cz)

Mobilní telefonní spojení na zaměstnance VŠZ

Nový studijní program - FYZIOTERAPIE

pridano:

15.02.2021

Vysoká škola zdravotnická otevírá přijímací řízení na akademický rok 2021/22 pro nový studijní program FYZIOTERAPIE v prezenční formě studia.

Přihlášky ke studiu pro 1. kolo jsou přijímány do 30. dubna 2021.

Nový studijní program - FYZIOTERAPIE

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz