Vítejte na stránkách naší školy

  

 

 

 

Studentský parlament

pridano:

18.09.2017

Vážení studenti,

dne 19. 10. 2017 se bude konat pravidelná schůzka vedení VŠZ, o. p. s.
se zástupci Studentského parlamentu v učebně č. 9 ve 2. patře budovy.
Začátek ve 13:00 hodin.

Studentský parlament

Termín Státních závěrečných zkoušek

pridano:

12.09.2017

Vážení studenti,

termíny Státních závěrečných zkoušek pro obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář naleznete zde.

Dostavte se prosím cca 1 hod před zahájením.

Rozpis pro obor Porodní asistentka zde.

Termín Státních závěrečných zkoušek

Mimořádný 3. termín přijímacího řízení

pridano:

07.09.2017

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vyhlašuje mimořádný 3. termín přijímacího řízení.

Termín podání přihlášek do 30. září 2017.

Mimořádný 3. termín přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení - 2. termín

pridano:

05.09.2017

Výsledky přijímacího řízení Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. ze dne
5. září 2017 zde.

Seznam studentů přijatých na Vysokou školu zdravotnickou, o. p. s. bez přijímacích zkoušek obor Všeobecná sestra a obor Zdravotnický záchranář.

Gratulujeme a těšíme se v akademickém roce 2017/2018. Harmonogram akademického roku a zápisu níže v aktualitách.

Výsledky přijímacího řízení - 2. termín

Organizace zahájení akademického roku 2017/2018

pridano:

02.09.2016

Časový harmonogram zápisu do akademického roku 2017/2018 naleznete zde.

První ročníky+3.CVS+3.CZZ k zápisu donesou 2 fotografie a 50,- Kč na průkazku. První ročníky+3.CVS+3.CZZ musí u zápisu nově předložit kopii očkovacího průkazu. 3.CVS (všeobecná sestra) a 3.CZZ (zdravotnický záchranář) jsou absolventi VOŠ.

Studenti přijatí ve 2. kole přijímacích zkoušek obdrží "Rozhodnutí o přijetí
ke studiu" osobně při zápisu.

Organizace zahájení akademického roku 2017/2018

Kombinovaná forma - harmonogram studia pro zimní semestr

pridano:

22.08.2017

Harmonogram pro kombinovanou formu studia včetně termínů zápisů na zimní semestr AR 2017/18 naleznete zde.

Přihlášky ke studiu se přijímají do 25. 8. 2017. Nabídka pro studenty vyšších odborných zdravotnických škol zde.

Rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. rozhodla u oborů Všeobecná sestra (kombinovaná forma) a Zdravotnický záchranář (kombinovaná forma) o upuštění od přijímací zkoušky v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018.

Dodatek č. 2 ke Směrnici rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 3/2016 naleznete zde.

Kombinovaná forma - harmonogram studia pro zimní semestr

2. kolo přijímacího řízení pro AR 2017/2018

pridano:

15.07.2017

Přihlášky pro 2. kolo přijímacích zkoušek do 25. srpna 2017. Termín přijímacích zkoušek je v úterý 5. září 2017 od 9:00 hod. v budově Vysoké školy zdravotnické, Duškova 7, 150 00 Praha 5. Dostavte se prosím s platným dokladem totožnosti.

Kompletní informace o studijních oborech, podmínkách studia
a přijímacích zkouškách naleznete zde.


2. kolo přijímacího řízení pro AR 2017/2018

Studium ošetřovatelství na vysokých školách

pridano:

15.07.2017

Ztratili jste se v systému vzdělávání nelékařských pracovníků v České republice? Platnost a kredit bakalářského titulu zůstává bez ohledu na legislativní změny nezměněna. A vysokoškolské vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků jednou z nejprestižnějších, nejstabilnějších a mezinárodně uznávaných forem studia!

Více v rozhovoru s rektorkou Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. doc. PhDr. Jitkou Němcovou, PhD. pro časopis Florence 7-8/2017.

Co přináší do systému vzdělávání sester novela zákona č. 96/2004 Sb., jaká je předpokládaná hodinová dotace pro formu 4+1 a bude logicky následovat kompletní reforma celého vyššího odborného školství? Budou se zvyšovat kompetence všeobecných sester a proč má smysl studovat zdravotnické vysoké školy?

ROZHOVOR NALEZNETE ZDE

Studium ošetřovatelství na vysokých školách

Platba školného na zimní semestr

pridano:

22.06.2017

Vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží termín splatnosti školného na zimní semestr, který je k 15. 7. 2017. Školné zašlete na č.ú.: 51–1850770217/0100, nezapomeňte uvést variabilní symbol – Vaše evidenční číslo, které naleznete na první straně smlouvy o studiu.

Vaše studijní oddělení

Platba školného na zimní semestr

Přijímací řízení VŠZ, o. p. s.

pridano:

30.5.2017

Přijímací řízení se koná dne 6. června 2017 od 9.00 hod. v prostorách školy
pro prezenční formu studia.
Prosím, dostavte se již v 8:45, platným průkazem totožnosti. Bližší informace budou vyvěšeny ve vestibulu školy.

Studenti, kteří zaslali přihlášku na kombinovanou formu studia, budou přijati bez přijímacích zkoušek a nemusí se tedy dostavit 6.6.2017 do budovy školy. Vyčkejte prosím na rozhodnutí o přijetí, které Vám bude doručeno v první polovine června poštou.

Přijímací řízení VŠZ, o. p. s.

Automatický externí defibrilátor ve vestibulu VŠZ

pridano:

03.03.2017

Ve vestibulu Vysoké školy zdravotnické byl nově instalován automatizovaný externí defibrilátor (AED), který představuje efektivní pomůcku při náhlé zástavě oběhu v terénu a to nejen pro potřeby profesionálních záchranářů, ale i pro laické poskytnutí první pomoci.

Registrací do Národního registru AED se chce Vysoká škola zdravotnická stát „bezpečným místem“ nejen pro své studenty a zaměstnance, ale i pro obyvatele Prahy 5 žijících a pracujících v okolí naší školy.

Automatický externí defibrilátor ve vestibulu VŠZ

Vyhledat v textu


Dnes je 20.09.2017
Unicredit bank
PRESTO Půjčkanemamkolej.cz