building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

Publikační činnost

JménoZuzana
PříjmeníGarneková
Tituly před jménemMgr.
Tituly za jménem 
Pracovní poziceAsistent - ročníková vedoucí studijního oboru Porodní asistence
Obor činnostiPorodní asistence
Registrovaná porodní asistentka se způsobilostí k samostatnému
výkovu povolání 006-0120-6683
Všeobecná sestra
Dosažené vzdělání2008-Trnavská univerzita, Fakulta zdravotnictva a sociálnej
práce, Trnava, doktorandské studium, obor Ošetřovatelství
2008-Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárská fakulta, Košice
Praha, magisterské studium, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, magistr
2006-Katolická univerzita, Fakulata zdravotnictva, Ružomberok,
bakalářské studium, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, udělen titul
bakalář
2001-Střední zdravotnická škola, banská Bystrica, vyšší odborné 
studium, obor: Porodní asistentka
1998- Střední zdravotnická škola, poprad, obor: Všeobecná sestra  
     

Pedagogicko-výchovná činnost


vedení bakalářských prací
oponování bakalářských prací
členka čestného akademického senátu pro imatrikulace
a promoce      
     

Další aktivity 
Projektová a grantová
činnost
Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specualizace ve zdravotnictví; Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004
Odborný garant
Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech; registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452
Odborný garant
      
     

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění


Jihlavské zdravotnické dny 2011,21.4.2011, mezinárodní
konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: "Význam edukácie v prevenci rakoviny prsníka".
Pořadatelé: vysoká škola polytechnická, Jihlava. ISBN 978-80-87035-37-5
Civilizační choroby a ošetřovatelství, 12.5.2011, mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství na téma: "Předčasný porod jako civilizační zátěž", Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 5, Duškova 7
Cesta k modernímu ošetřovatelství 15.09 - 16.09.2011 XIII. mezinárodní konference na téma: "Edukácia v prevenci rakoviny prsníka v praxi", postřehy z praxe, Fakultní nem ocnice v Motole,
Ústav ošetřovatelství Univerzity Karlovy v Praze.
ISBN 978-80-87347-05-8
Jihlavské zdravotnické dny 2012, 19.4.2012, Mezinárodní
konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: "Ošetřovatelská starostlivost o ženu s DIC.". Pořadateké:Vysoká škola polytechnická, Jihlava.
2008-XVII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Slovensko   
 

Telefon, mobil00420-210-082-413
E-mail/e-mailygarnekova@vszdrav.cz
Konzultacekonzultační hodiny po domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz