Vítejte na stránkách naší školy

 

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

Publikační činnost

JménoZuzana
PříjmeníGarneková
Tituly před jménemMgr.
Tituly za jménem 
Pracovní poziceAsistent - ročníková vedoucí studijního oboru Porodní asistence
Obor činnostiPorodní asistence
Registrovaná porodní asistentka se způsobilostí k samostatnému
výkovu povolání 006-0120-6683
Všeobecná sestra
Dosažené vzdělání2008-Trnavská univerzita, Fakulta zdravotnictva a sociálnej
práce, Trnava, doktorandské studium, obor Ošetřovatelství
2008-Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárská fakulta, Košice
Praha, magisterské studium, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, magistr
2006-Katolická univerzita, Fakulata zdravotnictva, Ružomberok,
bakalářské studium, obor: 7.4.1 Ošetřovatelství, udělen titul
bakalář
2001-Střední zdravotnická škola, banská Bystrica, vyšší odborné 
studium, obor: Porodní asistentka
1998- Střední zdravotnická škola, poprad, obor: Všeobecná sestra  
     

Pedagogicko-výchovná činnost


vedení bakalářských prací
oponování bakalářských prací
členka čestného akademického senátu pro imatrikulace
a promoce      
     

Další aktivity 
Projektová a grantová
činnost
Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specualizace ve zdravotnictví; Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004
Odborný garant
Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech; registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452
Odborný garant
      
     

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění


Jihlavské zdravotnické dny 2011,21.4.2011, mezinárodní
konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: "Význam edukácie v prevenci rakoviny prsníka".
Pořadatelé: vysoká škola polytechnická, Jihlava. ISBN 978-80-87035-37-5
Civilizační choroby a ošetřovatelství, 12.5.2011, mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství na téma: "Předčasný porod jako civilizační zátěž", Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 5, Duškova 7
Cesta k modernímu ošetřovatelství 15.09 - 16.09.2011 XIII. mezinárodní konference na téma: "Edukácia v prevenci rakoviny prsníka v praxi", postřehy z praxe, Fakultní nem ocnice v Motole,
Ústav ošetřovatelství Univerzity Karlovy v Praze.
ISBN 978-80-87347-05-8
Jihlavské zdravotnické dny 2012, 19.4.2012, Mezinárodní
konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na téma: "Ošetřovatelská starostlivost o ženu s DIC.". Pořadateké:Vysoká škola polytechnická, Jihlava.
2008-XVII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich
v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Slovensko   
 

Telefon, mobil00420-210-082-413
E-mail/e-mailygarnekova@vszdrav.cz
Konzultacepo domluvě

Vyhledat v textu


Dnes je 15.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz