building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

   
   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

 Publikační činnost

Jméno Zbyněk
Příjmení Straňák
Tituly před jménem prof. MUDr.
Tituly za jménem CSc. MBA
Pracovní pozice Odborný asistent 
Obor činnosti Pediatrie, Neonatologie, Porodní asistence
Dosažené vzdělání
1983-1989 Fakulta dětského lékařství UK, Praha
1992 – atestace z pediatrie I. stupně
1995 – atestace z neonatologie
1999 – obhajoba kandidátské disertační práce Nové aspekty v patofyziologii, diagnostice a léčbě kongenitální                     diafragmatické hernie
2004 – obhajoba habilitační práce na 3. LF UK – téma: Perinatální aspekty vzniku závažného intrakraniálního krvácení u novorozenců nízké porodní hmotnosti
2008 – obhajoba práce na Prague International Business School – MBA
2017 – prof. pediatrie, 3. LF UK – téma: Péče o novorozence s kongenitální diafragmatickou herniíPedagogicko-výchovná činnost2016–dosud Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5

Výuka neonatologie v rámci předmětu pediatrie ve IV., V.
a VI. ročníku magisterského studia "Všeobecné lékařství"
v českém i anglickém curriculu na 3. LF UK, Praha 
Kontinuální pedagogická činnost v rámci 2. LF UK, Praha
a 3. LF UK, Praha
Postgraduální vzdělávání lékařů - katedra gynekologie
a porodnictví IPVZ, Praha
Kontinuální celoživotní vzdělávání - kurzy ČLK
Výchova doktorandů
VŠZ - Ošetřovatelská péče v neonatologii 

Další aktivity
Členství v odborných společnostech:
Lékařská společnost J. E. Purkyně
Česká neonatolická společnost
předseda vědecké rady ÚPMD Podolí, Praha
člen akreditační komise pro neonatologii MZ ČR
New York  Academy of Sciences
Česko-slovenská perfuzionistická společnost
člen Perinatologické komise MZ ČR

Projektová a grantová
činnost
1. Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově PRVOUK. Projekt číslo: P32/2012, Název: Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého  startu do života - spoluřešitel
2. Seventh Framework Programme - 7. rámcový program EU. Projekt: The HIP Trial, Název: management of Hypotension In the Preterm   Extremely Low Gestation Age Newborn - hlavní řešitel   

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění


Aktivní účast na tuzemských vědeckých konferencích:
Pravidelně neonatolické dny s mezinárodní účastí pořádané Českou neonatolickou společností.
Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích:
Annual meeting of the ESPNIC, Rooterdam-European survey on diagnosis  and management of hypotension. Oral presentation.


Zahraniční akademické stáže:
1994 ECMO center, Glenfield General Hospital, Leicester, Velká Británie
1995 Pediatric and Neonatal Intensive Care Unit. University of Koln, SRN
1996 Neonatal Intensive Care Unit, Columbia Presbyterian Medical Center. N.Y. USA
1997 Neonatal Intensive Care Unit, Beth Israel, New Jersey, USA

Telefon, mobil  
E-mail/e-maily  Z.Stranak@seznam.cz
Konzultace po předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz