building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

                               Publikační činnost

Jméno Vladimír
Příjmení Meluš
Tituly před jménem RNDr.
Tituly za jménem PhD., MPH
Pracovní pozice Odborný asistent

Obor činnostiMolekulární biologie a genetika                                                                           od r. 2005 registrován jako laboratorní diagnostik v komoře SKIZPALT
(podle zákona NRSR 578/2004Z.z. je registrace povinná)

Dosažené vzdělání

2008 - rigorozní zkouška, PriF UK Bratislava obor: molekulárna biológia                                                                                                            2002 - specializační zkouška, Slovenská postgraduálna akadémia
medicíny Bratislava, obor: vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii                                                                                                        1999 - dizertační zkouška, Jesseniova lekárská fakulta UK Bratislava,
obor: všeobecná biologie
1995 - magisterské studium, PřF MU Brno, obor: molekulární biologie
a genetika
1993 - bakalářské studium, PřF MU Brno, obor: molekulární biologie
a genetika
1990 - Gymnazium Topoľčany
Pedagogicko-výchovná činnost


Konzultant doktorandů (1)
Vedení diplomových prací (2)                                                                      Oponent diplomových prací (5)
Vedení bakalářských prací (12)                                                                  Oponent bakalářských prací (13)
Člen Vědecké rady Fakulty zdravotníctva TnUAD Trenčín
Člen disciplinární komise Fakulty zdravotníctva TnUAD Trenčín
Člen Akademického senátu Fakulty zdravotníctva TnUAD Trenčín
Člen Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka       
Další aktivity


2001 - dosud: člen redakční rady vědeckého časopisu University Review                                                                                                                2006 - dosud: člen SSBM - Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulovú biológiu
Projektová a grantová
činnost
2012 - dosud:Spoluřešitel v grantovém projektu MŠ SR: VEGA č. 2/0012/12 "Ochranný potenciál rostlinných extraktov v experimentálních systémoch
in vitro a ex vivo.
2006-2008 Spoluřešitel v grantovém projektu MŠ SR: VEGA č. 1/2377/05
"Analýza genetickej variability v populáciách živočíchov a jej hodnotenie
z hľadiska produkcie zdravotne bezpečných potravín" Zodpovedný rešiteľ:
Prof. Ing. A. Kúbek, CSc. Zástupca vedúceho projektu:
Doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Účast na konferencích, zahraniční stáže, oceněníÚčast na vědeckých konferencích 17
z toho - v zhraničí 1                                                                                              z toho - aktivní účast 16 (v zahraničí 1)
len organizačního výboru 5x                                                                       Ocenění:                                                                                                              2011 - Cena rektora TnUAD za publikaci "Genetika pre zdravotnícke odbory"
(VŠ učebnice, první autor)
2012 - Cena rektora TnUAD za publikaci "Včasná diagnostika a skríning
karcinómu prsníka" (vědecká monografie, spoluautor,spolueditor)
    
Telefon, mobil 421 904 162 440
E-mail/e-maily melus@vszdrav.cz
Konzultace po předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz