building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.

 JménoŠárka
PříjmeníUrbánková
Tituly před jménemPhDr. Mgr.
Tituly za jménemPh.D.
Pracovní pozice

odborný asistent


Obor činnosti
Všeobecné ošetřovatelství
Dosažené vzdělání a praxe


2016- TU A. Dubčeka v Trenčíně. Fakulta zdravotníctva. Studijní program Ošetřovatelství (PhDr.). Rigorózní práce: Efektivita preventivních programů v ambulanci praktického lékaře.
2013- MU, LF, Studijní program Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství (PhD.) Disertační práce: Ochrana a podpora zdraví v souvislosti s prodlužujícím se lidským věkem jako prevence růstu nákladů na zdravotní péči.
1996- UP Olomouc, Ped.F. (Mgr.) Dipl. práce: Postavení středních zdravotnických pracovníků v domovech důchodců města Brna.
1987- IPVZ Brno, pomaturitní specializační studium: instrumentování na operačním sále
Osvědčení MV ČR – Zvláštní odborná způsobilost ve zdravotnictví
Orientace na klinický výzkum: Certificate of Attendance  „CH GCP“
Registrovaná všeobecná sestra – specialistka

 

Pedagogicko-výchovná
činnost

1991-1992 SZŠ Jaselská, Brno. Výuka odborných předmětů.
2002-2008 Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra rodinné a zdravotní výchovy. Výuka zdravotnické problematiky se zaměřením na zdravotnickou gramotnost, zdravý životní styl, prevenci nemocí, biologii a fyziologii
2005-2009 Krajský úřad Jihomoravského kraje- Odbor zdravotnictví. Zástupce vedoucí oddělení správních činností.
2010-2012 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. I. interní kardiologická klinika – intenzivní příjem, všeobecná sestra.
2005-2014 Masarykova univerzita. Lékařská Fakulta. Katedra ošetřovatelství, odborný asistent.
2009-2015 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Vedoucí oddělení vztahů s veřejností a komunikace, členka Rady kvality
2016- doposud Alzheimercentrum, ředitelka pro strategický rozvoj skupiny alzheimercentrum - síť pobytových zařízení pro nemocné s demencí.
2018- dosud VŠZ, o. p. s.

Spolupráce:
•    Nadační fond Alzheimer
•    Institut sociálně zdravotních strategií – pilotní projekt na podporu časné identifikace poruch kognice u seniorské populace a diferenciální diagnostiky – efektivita časného záchytu
•    Česká lékárnická komora – projekt „Poradenská centra pro léčbu Alzheimerovy choroby“
•    Farmakologická Fakulta UK – účelná geriatrická farmakologie

Další aktivity

Bakalářské a magisterské práce dostupné na www.muni.cz


Projektová a grantová
činnost
2012-2013
Výzkumný projekt FNUSA-ICRC. Grant Fakultní nemocnice a Mezinárodního centra klinického výzkumu Věda pro zdraví. Popularizace lékařského výzkumu. Založení a vedení „Akademie ICRC“. Garant aktivit.
2013-2014
Výzkumný projekt FNUSA-ICRC. Junior Researcher. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Zaměřeno na cerebrovaskulární onemocnění.
Účast na konferencích,
zahraniční stáže, ocenění

6/2010 – Stáž Hampstead School of English/Londýn
Telefon, mobil
E-mail/e-maily
Konzultace

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz