building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
   VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
Publikační činnost                         
JménoRenata
PříjmeníProcházková
Tituly před jménemPhDr.
Tituly za jménem 
Pracovní poziceKoordinátor odborných praxí
Obor činnosti
Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu
povolání č. 005-0008-3758 do roku 2023.

Dosažené vzdělání
2013 Magisterské studium - Studijní program Management v ošetřovatelství
2012 Kurz pro sociální pracovníky
2011 Bakalářské studium-Studijní program Ošetřovatelství
1997 PSS-Anestezie, resustitace a intenzivní péče v NCO NZO Brno
1986 Střední zdravotnická škola, Kolín - dětská sestra


Pedagogicko-výchovná činnost

Kurzy pro řidiče záchranných služeb

Lektor TN v Praze Krči, příprava na aprobační zkoušky v oboru
všeobecná sestra, určená pro uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny.
předměty: Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech
 Behaviorální vědy) 

Předsedkyně komise pro praktické závěrečné zkoušky ve studijním  oboru
všeobecná sestra
Členka komise pro praktické závěrečné zkoušky ve studijním  oboru
zdravotnický záchranář. 

Další aktivityVedení Bc.prací, oponentury Bc. prací
Členka české asociace sester
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce

Projektová a grantová
činnost

Řešitelka projektu „Aplikace metody krátkých intervencí v praxi“.
(projekt trvá od r. 2016)
Řešitelka projektu „Aplikace metody krátkých intervencí  v prevenci šíření
HIV/AIDS a ostatních STD. (projekt trvá od r. 2016)

Spoluřešitelství:
Stop násilí pro zdravotnictví v rámci programu „Dejme ženám šanci“,
podpořeném nadací OST a Norskými granty.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění
Jihlavské zdravotnické dny 19.4.2012,                                                                                                                                                             Mezinárodní konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí
na téma:"Ošetřovatelská starostlivost o ženu s DIC.".
První pomoc – kdy, kdo a jak? XVI. Královehradecké ošetřovatelské dny
Hradec Králové. 16. – 17. září 2010

Telefon, mobil00420-210-082-506
E-mail/e-mailyprochazkova@vszdrav.cz 
Korespondeční adresaVŠZ, o.p.s., Duškova 7, 150 00, Praha 5
Kabinet4. patro, kabinet č. 5

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz