building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

 Publikační činnost

Jméno Nikoleta
Příjmení Poliaková
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem PhD.
Pracovní pozice Odborný asistent
Obor činnosti
Registrovaná sestra  č. 49446
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Dosažené vzdělání2010 - dizertačná skúška  odbor 7.4.1 Ošetrovatestvo
2005 – rigorózna skúška, odbor Ošetrovateľstvo a rehabilitácia     
2000 - doplnkové pedagogické štúdium, odbor pedagogika
1996 - magisterské štúdium, odbor Ošetrovateľstvo
1991 - maturitná skúška, odbor zdravotná sestra
Pedagogicko-výchovná činnostVedenie rigoróznych prác
Vedenie magisterských prác
Vedenie bakalárskych prác
Člen skúšobnej komisie štátnych záverečných skúšok, Výučba odborných predmetov                      

Další aktivity

člen redakčnej rady časopisu Zdravotnícke listy od r.2013
Projektová a grantová
činnost

2011 – 2012- účasť v projekte Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov OPV-2009/1.2/01-SORO
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění
Aktívna a pasívna účast na odborných a vedeckých konferenciách

Telefon, mobil 0427400609, 0190443623
E-mail/e-maily nikoleta.poliakova@tnuni.sk
Konzultace podľa dohovoru

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz