building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy


  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.

 

 

 

Publikační činnost
 Jméno                            Markéta
Příjmení   
 Školoudová
Tituly před jméne PhDr.
Tiituly za jménem 
 Pracovní pozice vedoucí studijního programu Porodní asistence
Obor činnosti

  Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu   

v oboru porodní asistentka, registrační číslo 006-0147-6645
 Kvalifikace ERC Neonatal Life Support
 Akreditace k vedení Komplexní krizové intervence bez    supervize č. 2/14 2016

Porodnictví, Základy teorie porodní asistentce, Dovednosti v porodní asistenci, Komunikace, Multikulturní ošetřovatelství, Genetika, Seminář bakalářských prací, Ošetřovatelské postupy

 Dosažené vzdělání 2019 Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, státní rigorózní zkouška – PhDr.
2015 - 2016 Výcvik v komplexní krizové intervenci v pomáhajících
                                               profesích
2011 – 2015 Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, státní závěrečná zkouška - Mgr.  
2012 – 2014 Brno, Poradenské psychlogie
1995 – Střední zdravotnická škola Zlín, pomaturitní kvalifikační studium,  Obor Porodní asistentka
Další aktivity Členka ČSPA – tisková mluvčí
Členka Unie pečujících
Krizové intervence, psychologické poradenství
Odborný asistent ÚZIS
Vedení přípravných předporodních kurzů

Pedagogicko–výchovná činnost

 

 Vedení bakalářských prací
Oponentka bakalářských prací
Vedení magisterských prací
Oponentka magisterských prací   
Členka zkušení komise pro Státní závěrečné zkoušky 
                       
 Účast na konferencíchkonference – stáže – kurzy - certifikáty
 Telefon +420 733 332 360
 E-mail skoloudova@vszdrav.cz
 Konzultace
 konzultační hodiny po domluvě

  
  
  

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz