building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o.p.s.
 

Publikační činnost

JménoMarie
PříjmeníVlachová
Tituly před jménemMgr.
Tituly za jménem 
Pracovní poziceAsistent

Obor činnosti

Pediatrické ošetřovatelství
Dosažené vzdělání
FF UK, Praha 1984 – 1989, obor učitelství odborných předmětů pro SZŠ, dosažené vzdělání – Mgr.
Registrovaná všeobecná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání
Specializovaná způsobilost Organizace a řízení ve zdravotnictví
Specializovaná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry
Střední zdravotnická škola / Praha / 1974 – 1978, obor dětská sestra

Pedagogicko-výchovná činnost


Vedení bakalářských a magisterských prací.
Oponent bakalářských prací.
Vedení pedagogické praxe.  
Výuka zdravotnické psychologie, klinické psychologie, komunikace, ošetřovatelství v pediatrii.
Výuka somatologie, psychologie a komunikace v rámci sanitářských kurzů.
Odborné semináře Informovanost a bezpečnost pacienta a Monitorování bolesti.
Certifikovaný kurz pro laboranty, ÚHKT Praha.
Vzdělávací programy specializačního vzdělávání (Ošetřovatelská péče v pediatrii, ARIP).
Další aktivity

Asistentka pro ošetřovatelskou péči ve FN v Motole
od 2006 - Člen Akreditační komise MZ ČR
od 2005 - Člen zkušební komise akreditovaných kvalifikačních kurzů MZ ČR
od 2008 - Spoluředitel projektu Zdravá nemocnice
od 2011 - Koordinátor projektu Zdravá nemocnice ve FN Motol
Projektová a grantová
činnost

Projekt Zdravá nemocnice
Projekt Leonardo da Vinci; Erasmus
Komunikace po webových stránkách
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění
konference:

10 domácích konferencí ročně
ze zahraničních: ELA Taaragona 2010, Londýn 2008, EMLA Helsinki 2008
zahraniční stáže: Instituto di Tumori, Miláno (Itálie); Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (Slovensko)
ocenění: Čestný člena společnosti č 90 ČLS JEP, medaile ČLS JEP, čestný člen ČLS JEP

Telefon, mobil00420-210-082-4471
E-mail/e-mailyvlachova@vszdrav.cz
Konzultacepo předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz