building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o.p.s.
 

                        Publikační činnost

Jméno Marek
Příjmení Trněný
Tituly před jménem Prof., MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Profesor - akademický pracovník

Obor činnosti


Přednosta I. interní hematologické kliniky 1. Lékařské
fakulty UK a VFN v Praze a ředitel Ústavu hematologie
a krevní transfúze.
Stojí v čele transplantačního programu kliniky (transplantační
jednotku kostní dřeně vede od roku 1993) a lymfomového
programu (od roku 1998).
Předseda Kooperativní lymfomové skupiny a člen
European Blood and Marrow Transplantation Group,
European Hematology Assotiation a American Society of Hematology
    

Dosažené vzdělání

 

1979 -1985 fakulta všeobecného lékařství
1988 atestace z vnitřního lékařství I.stupně
1993 atestace z vnitřního lékařství II.stupně
1997 atestace z hematologie a transfúzního lékařství
2007 atestace z klinické onkologie
2001 obhájení  hodnosti kandidáta lékařských věd
Praxe od ukončení VŠ studia:                                                                                   1985-1989 – Ústav hematologie a krevní transfúze – lékař
1990-dosud – Všeobecná fakultní nemocnice
1994-dosud – 1.LF UK Praha
2009-2014 - Ústav hematologie a krevní transfúze - ředitel
                                                                             

Pedagogicko-výchovná činnost

  
    

1994-2005 odborný asistent
2005 docent, habilitační řízení – docent vnitřního lékařství
2009 profesor, jmenovací řízení -  profesor klinické
onkologie                                                                                                    Výuka:                                                                                                                      od r. 1994 pregraduální výuka
od r. 1997 člen komise pro státní rigorózní zkoušky z vnitřního
lékařství
od r. 2000 přednášky v rámci před atestačních kurzů IPVZ pro
hematologii a klinickou onkologii (pravidelně dvakrát ročně)
od r. 2005 předseda komise pro státní rigorózní zkoušky
postgraduální výuka – školitel čtyř studentů v programu postgraduálního
studia
přednášky v rámci celoživotního vzdělávání (edukační programy
národních sjezdů, akce ČLK)
Výchova doktorandů:                                                                                        MUDr. Hana Votavová 2011 obhajoba   PhD.
MUDr. Ondřej Havránek 2011 Obhajoba PhD.
MUDr. Adéla Berková 2014 obhajoba PhD.
    

Další aktivity

1985-dosudČeská hematologická společnost ČLK JEP – člen
revizní komise od 1994, předseda revizní komise 2002-2006,
1995–dosud European Group for Blood and Marrow Transplantation,člen
skupiny pro lymfomy
1998–dosud Česká onkologická společnost, ČLK JEP
2004–dosud American Society of Hematology
2004-dosud European Hematology Association
2006-dosud člen výboru společnosti
2007–dosud European Society of Medical Oncology ,
člen edukační komise pro hematologické malignity
1999–dosud Kooperativní Lymfomová skupina, 2004- dosud předseda
2011-dosud Vědecká rada 1. LF UK Praha
2012-dosud oborová komise pro onkologiiIGA MZ ČR
1998-2012 Hematological Oncology (Willey and Sons)

Projektová a grantová
činnost

IGA MZd NT 11299
„Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemocných
po transplantaci krvetvorných buněk v ČR“ – 2010-2015,
řešitel Trněný Marek, spoluřešitel Válková Veronika

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

 

Aktivní účast - přednášky na 12 tuzemských konferencích
za posledních 5 let
Aktivní účast – 36 sdělení na mezinárodních konferencích
za posledních 5 let
Citace - 3376 dle WOS, bez autocitací , H-index 18
Telefon, mobil 00420 221 977 217
E-mail/e-maily Marek.Trneny@uhkt.cz
Konzultace po předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz