Vítejte na stránkách naší školy

   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o.p.s.
 

                        Publikační činnost

Jméno Marek
Příjmení Trněný
Tituly před jménem Prof., MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Profesor - akademický pracovník

Obor činnosti


Přednosta I. interní hematologické kliniky 1. Lékařské
fakulty UK a VFN v Praze a ředitel Ústavu hematologie
a krevní transfúze.
Stojí v čele transplantačního programu kliniky (transplantační
jednotku kostní dřeně vede od roku 1993) a lymfomového
programu (od roku 1998).
Předseda Kooperativní lymfomové skupiny a člen
European Blood and Marrow Transplantation Group,
European Hematology Assotiation a American Society of Hematology
    

Dosažené vzdělání

 

1979 -1985 fakulta všeobecného lékařství
1988 atestace z vnitřního lékařství I.stupně
1993 atestace z vnitřního lékařství II.stupně
1997 atestace z hematologie a transfúzního lékařství
2007 atestace z klinické onkologie
2001 obhájení  hodnosti kandidáta lékařských věd
Praxe od ukončení VŠ studia:                                                                                   1985-1989 – Ústav hematologie a krevní transfúze – lékař
1990-dosud – Všeobecná fakultní nemocnice
1994-dosud – 1.LF UK Praha
2009-2014 - Ústav hematologie a krevní transfúze - ředitel
                                                                             

Pedagogicko-výchovná činnost

  
    

1994-2005 odborný asistent
2005 docent, habilitační řízení – docent vnitřního lékařství
2009 profesor, jmenovací řízení -  profesor klinické
onkologie                                                                                                    Výuka:                                                                                                                      od r. 1994 pregraduální výuka
od r. 1997 člen komise pro státní rigorózní zkoušky z vnitřního
lékařství
od r. 2000 přednášky v rámci před atestačních kurzů IPVZ pro
hematologii a klinickou onkologii (pravidelně dvakrát ročně)
od r. 2005 předseda komise pro státní rigorózní zkoušky
postgraduální výuka – školitel čtyř studentů v programu postgraduálního
studia
přednášky v rámci celoživotního vzdělávání (edukační programy
národních sjezdů, akce ČLK)
Výchova doktorandů:                                                                                        MUDr. Hana Votavová 2011 obhajoba   PhD.
MUDr. Ondřej Havránek 2011 Obhajoba PhD.
MUDr. Adéla Berková 2014 obhajoba PhD.
    

Další aktivity

1985-dosudČeská hematologická společnost ČLK JEP – člen
revizní komise od 1994, předseda revizní komise 2002-2006,
1995–dosud European Group for Blood and Marrow Transplantation,člen
skupiny pro lymfomy
1998–dosud Česká onkologická společnost, ČLK JEP
2004–dosud American Society of Hematology
2004-dosud European Hematology Association
2006-dosud člen výboru společnosti
2007–dosud European Society of Medical Oncology ,
člen edukační komise pro hematologické malignity
1999–dosud Kooperativní Lymfomová skupina, 2004- dosud předseda
2011-dosud Vědecká rada 1. LF UK Praha
2012-dosud oborová komise pro onkologiiIGA MZ ČR
1998-2012 Hematological Oncology (Willey and Sons)

Projektová a grantová
činnost

IGA MZd NT 11299
„Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemocných
po transplantaci krvetvorných buněk v ČR“ – 2010-2015,
řešitel Trněný Marek, spoluřešitel Válková Veronika

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

 

Aktivní účast - přednášky na 12 tuzemských konferencích
za posledních 5 let
Aktivní účast – 36 sdělení na mezinárodních konferencích
za posledních 5 let
Citace - 3376 dle WOS, bez autocitací , H-index 18
Telefon, mobil 00420 221 977 217
E-mail/e-maily Marek.Trneny@uhkt.cz
Konzultace po předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Dnes je 12.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz