Vítejte na stránkách naší školy

PUBLIKAČNÍ, VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ AKTIVITY 2008-2016  

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

Předkládaný sborník představuje výběr příspěvků z mezioborové konference Život ve zdraví 2018, která se konala ve dnech 6.–7. září 2018 na  Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Příspěvky jsou zaměřeny na teorii i praxi v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.  https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1145

 

Článek  v zahraničním časopise s IF

IF 0,799

VANECKOVA M, ZAKHAROV S, KLEMPIR J, RUZICKA E, BEZDICEK O, BROZOVA H, DIBLIK P, MIOVSKY M, HUBACEK JA, URBAN P, RIDZON P, PELCLOVA D, BURGETOVA A, MASEK M, KOTIKOVA K, PETEROVA K, LISKOVA I, HAMPLOVA L, SEIDL Z.

Imaging findings after methanol intoxication (cohort of 46 patients). Neuroendocrinology Letters.2015,Vo 36 (8) pp101-108.ISSN 2354-4716.

 

Článek  v domácím časopise s IF 0,353

HAMPLOVÁ, L.,  KOTRBOVÁ, K., PRÍKAZSKÁ, M.    Campylobacteriosis in the South Bohemian Region – A Recurrent Problem. Epidemiologie, Mikrobiologie,Imunologie. 2016,Vo 3 (65) pp194-199.ISSN 1210-7913.

Článek  v domácím časopise s IF 0,525

KOTRBOVÁ, K., DÓCI, I., HAMPLOVÁ, L., DVOŘÁK, V., SELINGEROVÁ, Š.,  RŮŽIČKOVÁ,V.,  CHMELAŘOVÁ, Š.

Factors influencing suicidal tendencies of patients with diagnosis of attempted suicide in medical history and potential prevention of relapse. Central European Journal of Public Health.

Článek přijat redakcí k publikaci – akceptační dopis ze dne 30.6.2016. 

Článek v recenzované publikaci (zahraniční)

JAHODOVÁ, I., HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J., Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a jejich pečovatele v České republice. In Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osob starszych. 2014. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Stalowa Wola, Polsko, s. 213-229. ISBN 978-83-61307-19-8.

HAMPLOVÁ, L., HULÍNSKÝ, P., NĚMCOVÁ, J., Podpora aktivizace seniorů v České republice. In Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osob starszych. 2014. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Stalowa Wola, Polsko, s. 287-29. ISBN 978-83-61307-19-8.

Článek v recenzovaném časopise (zahraniční):

SEDLACKOVA S, HAMPLOVA L, VESELY Z, ET AL. 2019. Examples from our practise-working with children and their drug using parents in the sunflower garden scheme. MOJ Addict Med Ther. 2019;6(1):6‒11. DOI: 10.15406/mojamt.2019.06.00140. ISSN  2573-2935.

HAMPLOVÁ, L., HULÍNSKÝ, P. Podpora zdravého životního stylu zdravotníků a pacientů se zaměřením na nekuřáctví v rámci realizace programu WHO Health Promoting Hospitals and Health Services a projektu WHO European Network of Smoke free Hospitals v České republice. In: Zdravotnícke listy. 2015, ročník. 3, číslo 2, s. 76-79. ISSN 1339-3022.

časopis je indexovaný v Bibliografica medica Slovaca a zařazený do citační databáze CIbaMED

HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A., NĚMCOVÁ, J., MORAVCOVÁ, K., JEXOVÁ, S. Problematika úrazů seniorů v České republice. In: Monitor medicíny SLS. 2014, číslo 1-2, s. 25-26. ISSN 1338-2551- EV 4135/10.

HAMPLOVÁ, L., HULÍNSKÝ, P., NĚMCOVÁ, J. Rizikové chování dospívajících a sexuálně přenosné nákazy. In: Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 4, supplementum, s. 51-53. ISSN 1336-9326.

HAMPLOVÁ, L., MORAVCOVÁ, K. JAHODOVÁ, I., DRBOHLAVOVÁ, B. Problematika gamblingu v České republice. In: Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 4, s. 18-26. ISSN 1336-9326.

HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A. Příprava na stárnutí populace v České republice. In: Monitor medicíny SLS. 2013, číslo 3-4, s. 12-13. ISSN 1338-2551- EV 4135/10

HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. In: Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 3, s. 8-17. ISSN 1336-9326.

HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Pohlavní choroby a prostituce v České republice. In: Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 2, s. 8-14. ISSN 1336-9326.

HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K., KOTRBA F., KOLÁŘOVÁ, T. Problematika přenosných nemocí z povolání u zdravotnických a sociálních pracovníků v České republice. In: Slovak Journal of Health Sciences. 2013, ročník 4, číslo 1, s. 88-94. ISSN 1338-161X.

HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K., KOTRBA, F. Aktuální problematika užívání návykových látek v České republice In: Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. 2012, ročník 19, číslo 3, s. 11-14. ISSN 1338-7030.

HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A., HLINOVSKÁ, J. Program „Zdraví pro všechny v 21. století“ v České republice. In: Monitor medicíny SLS. 2012, číslo 3-4, s. 30-31. ISSN 1338-2551.

HAMPLOVÁ, L., JURIŠ, P. Obezita jako vážný problém veřejného zdraví. In: Zdravotnictvo a socialna práca. 2012, ročník 7, číslo 3, s. 60-63. ISSN 1336-9326.

HAMPLOVÁ, L. Hrou proti AIDS, úspěšný peer projekt v oblasti prevence HIV/AIDS v  České republice. In: Revue ošetrovatelstva, sociálnej práce a laboratorných metodik. 2008, XIV(2), s. 69-72. ISSN 1335-5090.

 

Článek v recenzovaném domácím odborném časopise

HAMPLOVÁ, L., SEDLÁČKOVÁ, S., VESELÝ, Z. Problematika užívání návykových látek v těhotenství. In: Hygiena. 2015, ročník 60, číslo 3, s. 157-161. ISSN 1802-6281.

HAMPLOVÁ, L., KRÝSA, I., NOVÁKOVÁ, Š. Středočeské setkání odborníků a zástupců municipalit na téma zdraví obyvatel kraje. In: Hygiena. 2014, ročník 59, číslo 4, s. 204-206. ISSN 1802-6281.

HAMPLOVÁ, L. KOTRBOVÁ, K., VELIKOVSKÝ, Z. Naplňování politiky podpory veřejného zdraví. In: Zdravotnictví v ČR. 2012, ročník VX, číslo 3-4. s. 9-11. ISSN 1213-6050.

 

Příspěvek (full text) v recenzovaném zahraničním sborníku vědeckých prací:

HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J. Prevence šíření HIV/AIDS ve vybraných komunitách. In: Nové trendy v súčasnom zdravotníctve. Prešov: Ústav sociálních vied a zdravotnictva bl. P.P.Gojdiča, 2015, s. 223-228. ISBN 978-80-89464-29-6.

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference:

PEKARA, J., L. HAMPLOVÁ and P. HULINSKÝ. The Experiences With Nurses Trainings Concerning Prevention Of Violence In The Czech Republic In Years 2010-2013. In: Proceedings booklet meedical workshops. 21.-22. july 2015, Istanbul, Turkey. Pp. 163-170. ISBN 978-605-86637-6-3.

PEKARA, J., TREŠLOVÁ, M., HAMPLOVÁ, L. Education experiment: short time education - long time results for practice. 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 22-24 October 2015, Kavanah: Copenhagen - Denmark. In: Proceeding of the 9 th European Congress in Clinical Psychiatry, pp. 396-399. ISBN 978-905740144-2.

HAMPLOVÁ, L., HULÍNSKÝ, P., NĚMCOVÁ, J. Rizikové chování dospívajících a

sexuálně přenosné nákazy. In: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblast. Ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, dopady ekonimickej krízy. Prešov: Ústav sociálních vied a zdravotnictva bl. P.P.Gojdiča, 2014, s.240-245. ISBN 978-80-89464-27-2.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J. Úrazy dětí a mládeže v České republice. In: Recenzovaný zborník prác 10. Vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 36-42. ISBN 978-80-223-3263-7.

 HAMPLOVÁ, L., PEKARA, J. Nové trendy v edukaci obyvatel ke zdravému životnímu stylu. In: Zborník medzinárodnej vědeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 443-448. [CD-ROM]. ISBN 978-8122-073-9.

PEKARA, J. HAMPLOVÁ, L. Význam profesionální komunikace zdravotníků pro jejich bezpečí. In: Zborník medzinárodnej vědeckej konferencie Univerzity J. Selyeho -2013. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2013, s. 267-280. [CD-ROM]. ISBN 978-8122-073-9.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J. Podpora veřejného zdraví cestou výchovy ke zdraví v České republice. In: Recenzovaný zborník príspevkov: VI. Trenčiansky ošetrovateľský deň, FZ TU A. Dubčeka v Trenčíně, 2012, s. 202-206. [CD-ROM]. EAN 9788080755638, ISBN 978-80-8075-563-8.

HAMPLOVÁ, L. Výchova ke zdraví v České republice. In: Mezinárodní vědecká konference Univerzity J. Selyeho - 2012 „Vzdělávání- Identita- Zdraví“. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 632-636 [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-044-9.

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném zahraničním odborném časopise 

HAMPLOVÁ, L. a P. HULINSKÝ. Podpora zdravého životního stylu zdravotníků a pacientů se zaměřením na nekuřáctví v rámci realizace programu WHO Health promoting hospitals and health services a projektu WHO European network of smoke free hospitals v České republice. In: Zdravotnícke listy. 2014, 2(1), A3. ISSN 1339-3022.

 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference:

HAMPLOVÁ, L. 2019. Očkování seniorů. Problematika seniorů v ošetřovatelství. Sborník z 14.mezinárodní vědecké konference. VŠZ o.p.s., Praha. ISBN 978-80-88249-04-7.

TAYBNER, J. a L. HAMPLOVÁ. Uplatnění metody krátké intervence při zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva In: Sborník 10. vědecká konference „Stop násilí pro zdravotnictví“. VŠZ, ROSA a nadace Open society found. Praha, 2016. S. 26-31. ISBN 978-80-905728-3-6.


HAMPLOVÁ, L., HULÍNSKÝ, P., JEXOVÁ, S., PEKARA, J. Problematika zdravotní gramotnosti v České republice. In Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí
- vzdělávání ve zdravotnictví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, Palestra, 2015, s. 49-56.
[CD-ROM]. ISBN 978-80-905728-2-9.

HAMPLOVÁ, L. a J. PEKARA. Rizika při výkonu zdravotnického povolání. In Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 2014, s. 97. [CD-ROM]. ISBN 978-80-904955-7-9.

MAZALÁNOVÁ, A., KITOVÁ-MAZALÁNOVÁ, V., HAMPLOVÁ, L., HLINOVSKÁ, J. Specifika uspokojování potřeb seniorů. In Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013, s. 94-112. [CD-ROM]. ISBN 978-80-902876-8-6.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, L. MOUSSA, J. Problematika ATB léčby a nozokomiálních nákaz v ČR a v EU. In Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013, s. 14-19. [CD-ROM]. ISBN 978-80-902876-8-6.

HAMPLOVÁ, L. Podpora zdraví dětí a mládeže Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2012, dotační programy Ministerstva zdravotnictví ČR.  In Kalokagathie - Fórum výchovy ke zdraví XV., Masarykova Univerzita Brno, 2013. [CD-ROM]. ISBN 978-80-210-6208-5.

HAMPLOVÁ, L., URBÁNKOVÁ, Š. Podpora Ministerstva zdravotnictví projektu Škola podporující zdraví v letech 2008-2013. In: Contemporary Trends in Education for Health. Proceedings. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 85-89. ISBN 978-80-210-6316-7.

HAMPLOVÁ, L., URBÁNKOVÁ, Š. Prevence kouření dětí a mladistvých v projektech MZ ČR 2002-2013. In Contemporary Trends in Education for Health. Proceedings. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, s. 365-368. ISBN 978-80-210-6316-7.

HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K. Aktualizace ZDRAVÍ 21, projekty podpory zdraví. In: Fórum výchovy ke zdraví XV. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. [CD-ROM].
ISBN 978-80-210-6208-5.

HAMPLOVÁ, L. Podpora zdraví dětí a mládeže Ministerstvem zdravotnictví v roce 2011. Dotační programy MZ ČR. In Kalokagathie - Fórum výchovy ke zdraví XIV. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. [CD-ROM]. ISBN 978 -80 -210 -5800 -2. 
 
HAMPLOVÁ, L., URBÁNKOVÁ, Š. Řešení problematiky dětských úrazů v České republice. In HI-TEC versus HI-TOUCH. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., 2012. s. 77-80. [CD-ROM]. ISBN 978-80-904955-6-2.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J. Podpora zdraví seniorů Ministerstvem zdravotnictví cestou dotačního programu „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“. In Příprava na stárnutí. Plzeň: FZS ZČU, 2011, s. 240-245 [CD-ROM]. ISBN 978-80-263-0096-0.

 HAMPLOVÁ, L. Aktualizace Zdraví 21. In Kalokagathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII, Benešov. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. [CD-ROM]. ISBN 978-80-210-5436-3.

HAMPLOVÁ, L. Projekt Hrou proti AIDS očima studentů. In Fórum výchovy ke zdraví XIII, Benešov. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. [CD-ROM]. ISBN 978-80-210-5436-3.

KOTRBOVÁ, K., HAMPLOVÁ, L. Analýza projektů podpory zdraví se zaměřením na děti a mládež financovaných z  Národního programu MZ ČR v létech 2004-2008. In Sborník z konference Health Education and Quality of life. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7394-187-2.

KOTRBOVÁ, K., HAMPLOVÁ, L. Analýza projektů podpory zdraví se zaměřením na seniory financovaných z  Národního programu MZ ČR v létech 2004-2008. In VI. Mezinárodní konference problematika generace 50 plus. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 41. ISBN 987-80-7394-187-1.

HAMPLOVÁ, L. Poruchy příjmu potravy. In Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009, Fórum výchovy ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 11-12. ISBN  987-80-210-4996.

HAMPLOVÁ, L. Aktuální epidemiologická situace a možnosti prevence vybraných infekčních onemocnění. In Humanitární jednotky Českého červeného kříže a druhosledová pomoc Integrovaného záchranného systému České republiky. Praha, Oblastní spolek ČČK Praha, 2008. Dostupné na: konferencehj@cckpraha1.cz

HAMPLOVÁ, L. Primární prevence STD ve Středočeském kraji – Hrou proti AIDS. In Vliv mezinárodního ošetřovatelství na současnou ošetřovatelskou teorii a praxi. II. Příbramské ošetřovatelské dny. Příbram: VOŠZ Příbram, Husův institut teologických studií, 2007, s. 57-60. ISBN 987-80-239-8943-4.
 
HAMPLOVÁ, L. Problematika infekčních onemocnění u klientů azylových domů. In Humanitární jednotky Českého červeného kříže. Praha, Oblastní spolek ČČK Praha, 2007. Dostupné na: www.konferencehj@cckpraha1.cz
 

Příspěvek (abstrakt) v recenzovaném sborníku domácí konference:

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J., HULÍNSKÝ, P. Aktuální komunitní intervenční aktivity v oblasti primární prevence nadváhy a obezity v ČR. In Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie - sborník abstrakt.[CD-ROM]. Praha: Česká obezitologická společnost, 2015, s. 27. ISBN 978-80-260-8001-5.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J., ŠKOCHOVÁ, D. Primární prevence nadváhy a obezity u dětí a adolescentů. In Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie - abstrakty.  [CD-ROM]. Praha: Česká obezitologická společnost, 2014.

HAMPLOVÁ, L. a J. NĚMCOVÁ. 2012. Podpora intervence životního stylu populace České republiky v prevenci nadváhy a obezity. In Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie-abstrakty. [CD-ROM]. Praha: Česká obezitologická společnost, 2012. ISBN 978-80-260-3225-0.

HAMPLOVÁ, L. Podpora Ministerstva zdravotnictví aktivitám v prevenci obezity v dětství a v dospívání. In Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie  [CD-ROM]. Praha: Česká obezitologická společnost, 2011. ISBN 978-80-260-3027-9.

HAMPLOVÁ, L., KOSTELECKÁ, L. 2011. Role a aktivity Ministerstva zdravotnictví v oblasti primární prevence rizikového chování. In VIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování. Praha, 2011, s. 23. ISBN 978-80-86620-32-9.

HAMPLOVÁ, L. Civilizační choroby. 2011. In: Civilizační choroby a ošetřovatelství [CD-ROM].  Praha: Maurea, 2011, s. 10-12. ISBN 978-80-904955-1-7. 


Monografie (a kapitola) vydaná v ČR:

HAMPLOVÁ, L. 2019. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví pro zdravotnické obory. Grad. Praha. ISBN 978-80-271-0568-7.

HAMPLOVÁ, L a kol. 2019. Mikrobiologie, Epidemiologie, Imunologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Triton. Praha. 2. aktualizované vydání. ISBN 78-80-7553-729-4.
 

HAMPLOVÁ, L., LANŽOVÁ, J. Problematika podpory veřejného zdraví. In DZÚROVÁ, D., CSÉMY, L., SPILKOVÁ, J., LUSTIGOVÁ, M. Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Praha: Státní zdravotní ústav, 2015. 133 s. ISBN 978-80-7071-343-3
 
HAMPLOVÁ, L. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1. vydání. Praha: Triton, 2015, 263 s. ISBN 978-80-7387-934-1.

HAMPLOVÁ, L. a kol. Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje.1. vyd. Praha: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, 2014. ISBN 978-80-260-6836-5.


HAMPLOVÁ, L. Formální úprava závěrečných prací. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 2 dopl. vyd. Praha: Maurea, 2014, s. 19-29. ISBN 978-80-902876-9-3.

HAMPLOVÁ, L. Formální úprava závěrečných prací. In: NĚMCOVÁ, J. et al. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Plzeň: Maurea, 2013, s. 18-28. ISBN 978-80-902876-9-3.

HAMPLOVÁ, L. Technická kritéria. In NĚMCOVÁ, J. et al. Příklady praktických aplikací témat z předmětů Výzkum ošetřovatelství a v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. Praha: Maurea, 2012, s. 15-31. ISBN 978-80-904955-5-5.

HAMPLOVÁ, L. Zátěž v práci sestry. In: HLINOVSKÁ, J., J. NĚMCOVÁ et al. Interaktivní procesy v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vyd. Plzeň: Maurea, 2011, s. 42-65. ISBN 978-80-904955-3-1.

HAMPLOVÁ, L. Hygienicko epidemiologické minimum In: FLANDERA, S. Klasické masáže. Praha: Poznání, 2005, s. 187-212. ISBN 80-86606-36-8.    
          


Aktivní účast  na domácích  konferencích:

HAMPLOVÁ, L. Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi . Celostátní konference “70 ve zdraví”. Pedagogická fakulta Masarykovy university Brno 8.-9.9.2016.

 HAMPLOVÁ, L. Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi. Efektivní strategie podpory zdraví IV. Státní zdravotní ústav Praha, 16.6.2016.

HAMPLOVÁ, L. Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi. Konference s mezinárodní účastí Prevence civilizačních chorob.Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university. České Budějovice, 17.5.2016

HAMPLOVÁ, L. PEKARA, J., Zásady bezpečnosti s násilnou osobou. Vědecká konference s mezinárodní účastí Stop násilí ve zdravotnictví. ROSA. ILF, 19.4. Praha.

HAMPLOVÁ, L. Riziko profesionálních nákaz zdravotnických pracovníků v psychiatrické péči In: X. celostátní konference „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“Psychiatrická sekce ČAS. FN Hradec Králové 21. 5. 2015.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J., HULÍNSKÝ, P. Aktuální komunitní intervenční aktivity v oblasti primární prevence nadváhy a obezity v ČR. In: Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2015 předcházející 22. evropskému obezitologickému kongresu. Česká obezitologická společnost. Praha 5. 5. 2015.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J., ŠKOCHOVÁ, D. Primární prevence nadváhy a obezity u dětí a adolescentů. In: Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie  2014. Česká obezitologická společnost. Olomouc 16.-18. 10. 2014

HAMPLOVÁ, L. Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje I. (demografická situace, trendy nemocnosti, a úmrtnosti obyvatel kraje na neinfekční nemoci). In: Setkání u příležitosti představení publikace “Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje”. Praha 2. 10. 2014.
 
HAMPLOVÁ, L. Prevence profesionálních nákaz ve zdravotnictví-trendy a vývoj. In: 9. vědecká konference s mezinárodní účastí  Pečujeme bezpečně? Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. ve spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra. Praha 14. 5. 2014.

HAMPLOVÁ, L. Prokrastinace – problém 21. století? In: Celostátní konference Fórum výchovy ke zdraví 2013. Benešov, 19.-21. 4. 2013, akreditace MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j. 49533/2012-201-1043.

HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K. Prevence vybraných infekčních chorob u zdravotníků. Konference Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických zařízeních. České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JČU,  Aesculap Akademie, IPVZ, 22. 11. 2012.

KOTRBOVÁ, K., FILKA, J., HAMPLOVÁ, L. Může kouření u zdravotních sester ovlivnit bezpečí pacienta? Konference Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických zařízeních. České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JČU, Aesculap Akademie, IPVZ, 22. 11. 2012.

HAMPLOVÁ, L. Presentation of the best practices of European partners. In: TACT Europe (Training for Alzheimer Care through Europe). Project No.: CZ/11/LLP-LdV/PS/P/134075. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2012.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J. Podpora intervence životního stylu populace České republiky v prevenci nadváhy a obezity. Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie, 2012. Praha, Česká obezitologická společnost, 1.-3. 11. 2012.

HAMPLOVÁ, L. Aktualizace Zdraví 21, projekty podpory zdraví. Konference Kalokagathie Fórum výchovy ke zdraví XV. Benešov 27.-29. 4. 2012

HAMPLOVÁ, L. Podpora Ministerstva zdravotnictví preventivním aktivitám v boji proti šíření HIV/AIDS. 3. Mezinárodní konference státních a nestátních organizací k problematice AIDS, drog a STI. Praha, Občanské sdružení SNAD, 24. 11. 2011.

HAMPLOVÁ, L., KOSTELECKÁ, L. Role a aktivity Ministerstva zdravotnictví v oblasti primární prevence rizikového chování. VIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování. Praha, Centrum adiktologie psychiatrické kliniky 1. LF UK VFN v Praze, Hlavní město Praha, Sdružení SCAN, 7.-8. 11. 2011.

HAMPLOVÁ, L. Podpora MZ ČR  aktivitám v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Krajský seminář Zdraví 21 Podpora zdraví v Plzeňském kraji. KHS Plzeňského kraje, KÚ Plzeňského kraje. Plzeň, 20. 10. 2011.

HAMPLOVÁ, L. Podpora Ministerstva zdravotnictví aktivitám v prevenci obezity v dětství a dospívání. Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie. Ostrava, Česká obezitologická společnost 6.-8. 10. 2011.

HAMPLOVÁ, L. Podpora Ministerstva zdravotnictví aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Celostátní konference s mezinárodní účastí Výživa a zdraví. Teplice, ČLS JEP, 3. LF UK, KHS Ústeckého kraje, ZÚ Ústí nad Labem, 20.-22. 9. 2011.

HAMPLOVÁ, L. Civilizační choroby. Mezinárodní odborná konference Civilizační choroby a ošetřovatelství. Praha, VŠZ 12. 5. 2011. 

HAMPLOVÁ, L. Poruchy příjmu potravy, problematika výživy. Odborná konference ČAS. Čáslav. 18. 4. 2011.
HAMPLOVÁ, L. Aktivita MZ ČR v podpoře veřejného zdraví. Odborný seminář Podpora zdraví.  Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví a Společnost hygieny a komunitní medicíny, Lékařský dům, Praha, 21. 3. 2011.

HAMPLOVÁ, L., VÍT, M. Zdraví 21 – aktuální informace. Konference Kalokagathie Fórum výchovy ke zdraví XIV. Benešov, Kalokagathie s.r.o., VÚ Pedagogický, MŠMT, Pedagogická Fakulta Masarykovy Univerzity Brno, 15.-17. 4. 2011.

HAMPLOVÁ, L. Podpora zdraví dětí a mládeže Ministerstvem zdravotnictví v roce 2011- Dotační programy MZ ČR. Konference Dítě v labyrintu preventivní péče v ČR, Praha, Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT, 5.-6. 4. 2011.

HAMPLOVÁ, L. Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Podpora zdraví v projektech EU. Vzdělávací akce ČLK. Státní zdravotní ústav, Praha. 8. 12. 2010.

HAMPLOVÁ, L. Projekty podpory zdraví se zaměřením na školy. Odborná konference Dobrá praxe škol podporujících zdraví v Jihočeském kraji. KKT „Školy podporující zdraví, KÚ Jihočeského kraje, KHS Jihočeského kraje, MZ ČR, kancelář WHO v ČR, JČU a NSPZ , 9. 11. 2010. České Budějovice.

HAMPLOVÁ, L. Aktualizace Zdraví 21. Konference Kalokagathie Fórum výchovy ke zdraví XIII. Benešov, Kalokagathie, s.r.o., VÚ Pedagogický, MŠMT, Pedagogická Fakulta Masarykovy Univerzity Brno, 23.-24. 4. 2010.

HAMPLOVÁ, L. Projekty podpory zdraví se zaměřením na školy. Odborná konference Dobrá praxe škol podporujících zdraví v Jihočeském kraji. KKT „Školy podporující zdraví, KÚ Jihočeského kraje, KHS Jihočeského kraje, MZ ČR, kancelář WHO v ČR, JČU a NSPZ, 9. 11. 2010. České Budějovice.

HAMPLOVÁ, L. Úvod do problematiky podpory pohybové aktivity na úrovni obcí, odborný seminář. Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, MZ ČR, Praha, 15. 12. 2010. 

HAMPLOVÁ, L Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví. Vzdělávací akce ČLK. Státní zdravotní ústav, Praha. 20. 10. 2010.

HAMPLOVÁ, L. Podpora zdraví v EU a v České republice. Priority projektů podpory zdraví. Odborný seminář k problematice nedostatku pohybu, obezitě a úrazům. MŠMT, Praha, 22. 9. 2010.

HAMPLOVÁ, L. Projekt Hrou proti AIDS očima studentů. Konference Kalokagathie Fórum výchovy ke zdraví XIII. Benešov, Kalokagathie, s.r.o., VÚ Pedagogický, MŠMT, Pedagogická Fakulta Masarykovy Univerzity Brno, 23.-24. 4. 2010.

KOTRBOVÁ, K., HAMPLOVÁ, L. Analysis of Health Supporting Projects financed from national Programme of Health of Ministry of Health of the Czech Republic and focused to Children and Youth in Years 2004-2008. International Conference Health Education and Quality of Life II. Hluboká nad Vltavou, SZÚ Praha, Česká společnost pro výživu a vegetariánství, 8.-10. 10. 2009.

HAMPLOVÁ, L. Projekty zaměřené na podporu zdraví dětí a mládeže z Národního programu zdraví MZ ČR. VII. Celokrajská konference Primární prevence SPJ ve školství a Zdraví 21. Praha, KÚ Stč. kraje, KHS Stč. kraje, Elrond, s.r.o. 28.-29. 4. 2009.

HAMPLOVÁ, L. Poruchy příjmu potravy. Konference Kalokagathie Fórum výchovy ke zdraví XII. Benešov, MŠMT, Výzkumný ústav pedagogický Praha, 
Pedagogická Fakulta Masarykovy Univerzity Brno, 17.-19. 4. 2009.

HAMPLOVÁ, L. Aktuální epidemiologická situace a možnosti prevence vybraných infekčních onemocnění. Mezinárodní konference Humanitární jednotky Českého červeného kříže a druhosledová pomoc Integrovaného záchranného systému České republiky. Praha, Oblastní spolek ČČK 6. 11. 2008.

HAMPLOVÁ, L. Preventivní programy HIV/AIDS v České republice. Celokrajská konference Školství a zdraví 21. Praha, KÚ Stč. kraje, KHS Stč. kraje, Elrond, s.r.o. 28.-29. 4. 2008.

HAMPLOVÁ, L. Prevence nozokomiálních nákaz v zařízeních sociální péče. MRSA a hygiena rukou. Ošetřovatelská konference. Praha, M.H.S, o.s. vzdělávací agentura. Praha 22. 1. 2008.

Aktivní účast na zahraničních konferencích (6)

HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J. Prevence šíření HIV/AIDS ve vybraných komunitách. X. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v súčasnom zdravotnictve a pomáhajúce profesie“, Prešov 25.-26. října 2014, Slovenská republika.

HAMPLOVÁ, L. a P. HULINSKÝ. Podpora zdravého životního stylu zdravotníků a pacientů se zaměřením na nekuřáctví v rámci realizace programu WHO Health promoting hospitals and health services a projektu WHO European network of smoke free hospitals v České republice. ,,Ošetrovateľstvo a zdravie VIII.“ – medzinárodná vedecká konferencia. Trenčín, Slovenská republika: TU A. Dubčeka, RÚVZ a RK Slovenské komory sester a porodních asistentek v Trenčíne.16. 4. 2014.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J. Úrazy dětí a mládeže v České republice. Vědecký pracovní workshop Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb, Lekárská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Bratislava 15. října 2013, Slovenská republika.

HAMPLOVÁ, L., HULÍNSKY, P., NĚMCOVÁ, J. Rizikové chování dospívajících a sexuálně přenosné nákazy IX. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť“, Prešov 25.-26. října 2013, Slovenská republika.

Bucher Symposium der Akademie der Gesundheit Berlin „Bildung trifft Gesundheit“ dne 9. října 2013, Spolková republika Německo.

HAMPLOVÁ, L., NĚMCOVÁ, J. Podpora veřejného zdraví cestou výchovy ke zdraví v České republice. VI. trenčiansky ošetrovateľský deň, FZ TU A. Dubčeka v Trenčíně, Trenčín, 2012. Slovenská republika.

 


Pasivní účast na zahraničních konferencích (2)

WHO European  Regional Meeting on “Challenges in improving SH in Europe”. Madrid, Spain, 28.-29. October 2010

European Commission conference, Youth health initiative: be healthy, be yourself. Brüssel, Belgium, 9.-10. July 2009

Pasivní účast na domácích konferencích a seminářích (7)

Státní zdravotní ústav, 1. LF UK, 3. LF UK. Konference „Efektivní strategie podpory zdraví III“, Praha, 18. 6. 2015.

ČLK. Mimořádná konference Ebola. Praha, 21. 11. 2014

Státní zdravotní ústav, IPVZ, 1. LF UK. Konference „Efektivní strategie podpory zdraví II“, Praha, 12. 6. 2014.

 BRAUN MEDICAL s.r.o. AESCULAP AKADEMIE. Vysoká škola zdravotnická. Invazivní vstupy. Praha, 12. 3. 2014.

KAMATRE, Vysoká škola zdravotnická.  Prezentace klinických studií o úspěšnosti léčby civilizačních chorob. Praha 22. 11. 2013.

European Association of Institutions in Higher Education. EURASHE community of practise workshop learning outcomes within PHE context. Praha, 13. 12. 2013.

 Světová zdravotnická organizace, Ministerstvo zdravotnictví. Diskuzní seminář „Zkušenosti dětí s násilím“ Praha, 24. 10. 2013.

Aktivní účast na sympoziích

HAMPLOVÁ, L. Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi. Vysoká škola zdravotnická, Praha. 2.6.2016.

Pasivní účast na sympoziích
Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči. Akreditace ČAS.  Vysoká škola zdravotnická, Praha, 1.3.2016.

 

OHLASY
Citace v zahraničních publikacích (24)

Citovaná práce
HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Pohlavní choroby a prostituce v České republice In:
Zdravotnictví a sociální práce. 2013, ročník 8, číslo 2, s. 8-14. ISSN 1336-9326.

Citující práce
GABRIELOVÁ, J.
Komparácia vybraných zdravotných ukazovateľov v Slovenskej a Českej republike In Zdravotnictvo a socialna práca. 2014, ročník 9, číslo 4, s. 50-54. ISSN 1336-9326.

Citovaná práce
HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Pohlavní choroby a prostituce v České republice In:
Zdravotnictví a sociální práce. 2013, ročník 8, číslo 2, s. 8-14. ISSN 1336-9326.

Citující práce
MANIKOVÁ, K., BEŇO, P., HULÍNSKÝ, P., BENEDIKOVIČOVÁ, A. Sexuálne prenosné ochorenia v Slovenskej republike. In: Zdravotnictví a sociální práce. 2014, ročník 9, číslo 3, s. 5-11. ISSN 1336-9326.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Nové trendy v edukaci obyvatel ke zdravému životnímu stylu. In recenzovaný zborník medzinárodnej vedeckej konferencie „Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní“. Komárno: Univerzita J. Seleyho, 2013, pp. 443-448. ISBN 978-80-8122-073-9.

Citující práce
HRIVNOVÁ, M. The Concept of Teaching Health Education in Elementary Schools in the Czech Republic. In International multidisciplinary scientific Conference on social Sciences and Arts SGEM. Psychology, Psychiatry, Sociolgy and Healthcare Education. Conference Proceedings volume II. 1-10. 9.2014. Bulgarian Academy of Sciences.pp. 899-912. Albena, Bulgaria. ISBN 978-619-7105-23-0.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., URBÁNKOVÁ, Š. Supporting the Ministry of Health promoting school health project in current trends in health education. Peer-reviewed conference proccedings papers. Brno: MU, 2013. pp. 85-89. ISBN 978_80_210-6316-7.

Citující práce
REISSMANNOVÁ, J. The implmementation of First Aid into mathematics and physics. In Educational Technologies in the information-and knowledge-based society. XXVI.DIDMATTECH 2013.University of West Hungary, Gyór, J. Selye University, Komárno: Tribun EU, 2014, s. 170-175. ISBN 978-963-334-185-8.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Nové trendy v edukaci obyvatel ke zdravému životnímu stylu. In recenzovaný zborník medzinárodnej vedeckej konferencie „Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní“. Komárno: Univerzita J. Seleyho, 2013, pp. 443-448. ISBN 978-80-8122-073-9.

Citující práce
HŘIVNOVÁ, M. Teaching Health Education in elementary schools in the Czech Republic. In Educational Technologies in the information – and knowledge – based society. XXVI. DIDMATTECH, 2013. Györ: University of West Hungary. pp. 158-169. ISBN 978-963-334-185-8.

Citovaná práce
KOTRBOVÁ, K., HAMPLOVÁ, L. Analýza projektů podpory zdraví se zaměřením na seniory financovaných z  Národního programu MZ ČR v létech 2004-2008. In VI. Mezinárodní konference problematika generace 50 plus. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 41. ISBN 987-80-7394-187-1.

Citující práce
MORAVCOVÁ, K.,HLINOVSKÁ, J., NÉMCOVÁ,J.
Edukační působení sestry v primární zdravotní péči v České republice.In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblast. Prešov: Ústav sociálních vied a zdravotnictva bl. P.P.Gojdiča, 2014, s. 43-48. ISBN 978-80-89464-27-2.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A., HLINOVSKÁ, J. Program „Zdraví pro všechny v 21. Století“ v České republice. In Monitor medicíny SLS. 2012, číslo 3-4, s. 30-31. ISSN 1338-2551.

Citující práce
MORAVCOVÁ, K., HLINOVSKÁ, J., NĚMCOVÁ, J. Edukační působení sestry v primární zdravotní péči v České republice. In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú oblast. Ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, dopady ekonimickej krízy. Prešov: Ústav sociálních vied a zdravotnictva bl. P.P.Gojdiča, 2014, s. 43-48. ISBN 978-80-89464-27-2.

Citovaná práce
HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 3, s. 8-17. ISSN 1336-9326.

Citující práce
MIJATOVIC, V., SAMOJLIK, I., TOMIČ, L., TOMIČ, N. Hormonální antikoncepce – zvyky a informovanost studentek Univerzity v Novém Sadu, Vojvodina, Srbsko. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2014, ročník 9, číslo 1, s. 28- 36. ISSN 1336-9326.

9. Citovaná práce
HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Pohlavní choroby a prostituce v České republice. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 2, s. 8-14. ISSN 1336-9326.

Citující práce
MIJATOVIC, V., SAMOJLIK, I., TOMIČ, L., TOMIČ, N. Hormonální antikoncepce – zvyky a informovanost studentek Univerzity v Novém Sadu, Vojvodina, Srbsko. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2014, ročník 9, číslo 1, s. 28- 36. ISSN 1336-9326.

10. Citovaná práce
HULINSKÝ P., HAMPLOVÁ, L. Řešení problematiky HIV/AIDS v České republice.
In Zdravotníctvo a sociálna práca. 2013, ročník 8, číslo 3, s. 8-17. ISSN 1336-9326.

Citující práce
FEDOROVÁ, K., SYSEL, D. Medicínsko-eticko-právne aspekty kardio-pulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej strarostlivosti. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 29-35. ISBN 978-80-223-3263-7.

11. Citovaná práce
HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 3, s. 8-17. ISSN 1336-9326.

Citující práce
FEDOROVÁ, K., SYSEL, D. Medicínsko-eticko-právne aspekty kardio-pulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej strarostlivosti. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 29-35. ISBN 978-80-223-3263-7.

12. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K., KOTRBA, F. Aktuální problematika užívání návykových látek v České republice. In Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. 2012, ročník 19, číslo 3, s. 11-14. ISSN 1338-7030.

Citující práce
FEDOROVÁ, K., SYSEL, D. Medicínsko-eticko-právne aspekty kardio-pulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej strarostlivosti. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 29-35. ISBN 978-80-223-3263-7.

13. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., JURIŠ, P. Obezita jako vážný problém veřejného zdraví. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2012, ročník 7, číslo 3, s. 60-63. ISSN 1336-9326.

Citující práce
FEDOROVÁ, K., SYSEL, D. Medicínsko-eticko-právne aspekty kardio-pulmonálnej resuscitacie v zariadeniach sociálnej strarostlivosti. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 29-35. ISBN 978-80-223-3263-7.

14. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Presentation of the best practices of European partners. In: TACT Europe (Training for Alzheimer Care through Europe). Project No.: CZ/11/LLP-LdV/PS/P/134075. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2012.

Citující práce
JAHODOVÁ, I., MORAVCOVÁ, K., NĚMCOVÁ, J. Kvalita života lidí trpících Alzheimerovou chorobou a jejich pečovatelů. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 64-72. ISBN 978-80-223-3263-7.

15. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K., KOTRBA, F. Aktuální problematika užívání návykových látek v České republice. In Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. 2012, ročník 19, číslo 3, s. 11-14. ISSN 1338-7030.

Citující práce
PEKARA, J. Evropský kongres o násilí (nejen) v psychiatrii. In  Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 127-128. ISBN 978-80-223-3263-7.

16. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Výchova ke zdraví v České republice. In Mezinárodní vědecká konference Univerzity J. Selyeho, 2012 „Vzdělávání-Identita-Zdraví“ [CD-ROM]. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 632-636. ISBN 978-80-8122-044-9.

Citující práce
URBÁNKOVÁ, Š., KOTRBOVÁ, K., VELIKOVSKÝ, Z. Vzdělaní zdravotníci a učitelé mohou významně přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 3, s. 25-35. ISSN 1336-9326.

17. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. KOTRBOVÁ, K., VELIKOVSKÝ, Z. Naplňování politiky podpory veřejného zdraví. In Zdravotnictví v ČR. 2012, ročník VX, číslo 3-4. s. 9-11. ISSN 1213-6050.
            
Citující práce
URBÁNKOVÁ, Š., KOTRBOVÁ, K., VELIKOVSKÝ, Z. Vzdělaní zdravotníci a učitelé mohou významně přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti. In Zdravotnictvo a  socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 3, s. 25-35. ISSN 1336-9326.

18. Citovaná práce
HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 3, s. 8-17. ISSN 1336-9326.
            
Citující práce
STUCHLÍKOVÁ, K. Etické problémy komplexní ošetřovatelské péče o pacienta s onemocněním myastenia gravis. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 129-138. ISBN 978-80-223-3263-7.

19. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K., KOTRBA, F. Aktuální problematika užívání návykových látek v České republice. In Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. 2012, ročník 19, číslo 3, s. 11-14. ISSN 1338-7030.
           
Citující práce
STUCHLÍKOVÁ, K. Etické problémy komplexní ošetřovatelské péče o pacienta s onemocněním myastenia gravis. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej  schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 129-138. ISBN 978-80-223-3263-7.

20. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., JURIŠ, P. Obezita jako vážný problém veřejného zdraví. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2012, ročník 7, číslo 3, s. 60-63. ISSN 1336-9326.
           
Citující práce
STUCHLÍKOVÁ, K. Etické problémy komplexní ošetřovatelské péče o pacienta s onemocněním myastenia gravis. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 129-138. ISBN 978-80-223-3263-7.

21. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Hrou proti AIDS, úspěšný peer projekt v oblasti prevence HIV/AIDS v  České republice. In Revue ošetrovatelstva, sociálnej práce a laboratorných metodik. 2008, XIV(2), 69-72. ISSN 1335-5090.
           

Citující práce
STUCHLÍKOVÁ, K. Etické problémy komplexní ošetřovatelské péče o pacienta s onemocněním myastenia gravis. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 129-138. ISBN 978-80-223-3263-7.

22. Citovaná práce
HULÍNSKÝ, P., HAMPLOVÁ, L. Řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2013, ročník 8, číslo 3, s. 8-17. ISSN 1336-9326.
           
Citující práce
STUCHLÍKOVÁ, K. Specifika ošetřovatelské péče o pacienty po cévní mozkové příhodě. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 139-149. ISBN 978-80-223-3263-7.

23. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K., KOTRBA, F. Aktuální problematika užívání návykových látek v České republice. In Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. 2012, ročník 19, číslo 3, s. 11-14. ISSN 1338-7030.
         
Citující práce
STUCHLÍKOVÁ, K. Specifika ošetřovatelské péče o pacienty po cévní mozkové příhodě. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej  schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 139-149. ISBN 978-80-223-3263-7.

24. Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., JURIŠ, P. Obezita jako vážný problém veřejného zdraví. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2012, ročník 7, číslo 3, s. 60-63. ISSN 1336-9326.
         
Citující práce
STUCHLÍKOVÁ, K. Specifika ošetřovatelské péče o pacienty po cévní mozkové příhodě. In Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schodze: Ošetrovatel´stvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 139-149. ISBN 978-80-223-3263-7.

    Citace v domácích publikacích (31)

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. a kol. Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje.1. vyd. Praha: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, 2014. ISBN 978-80-260-6836-5.

Citující práce
JIRÁKOVÁ, A. SEČNÍKOVÁ Z., ROB, F., GOPFERTOVÁ D., HERCOGOVÁ, J. Vliv lokální terapie na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou- výsledky studie. ČE.Dermatovenerologie 2016. ročník 6, číslo 1 s.44-52. ISSN 1805-0611.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., JURIŠ, P. Obezita jako vážný problém veřejného zdraví. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2012, 7(3), s. 60-63. ISSN 1336-9326.

Citující práce
JAROLÍMEK, J. HAMPLOVÁ, V. Den zdraví jako nástroj proti dětské obezitě. Geografické rozhledy 2016, 25(3). ISSN 1210-3004. 

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A., HLINOVSKÁ, J. Program „Zdraví pro všechny v 21. století“ v České republice. In Monitor medicíny SLS. 2012, číslo 3-4, s. 30-31. ISSN 1338-2551.

 Citující práce
MAZALÁNOVÁ, A. NĚMCOVÁ, J. HULINSKÝ, P. Vzdelávanie a kompetencie sestier v SR a ČR. In Vzdělávání ve zdravotnictví. Vysoká  škola zdravotnická, Praha, 2015, s. 57-71 [CD-ROM].  ISBN 978-80-905728-2-9

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., K. MORAVCOVÁ, I. JAHODOVÁ a B. DRBOHLAVOVÁ, 2013. Problematika gamblingu v České republice. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. 8(4), 18-26. ISSN 1336-9326.

Citující práce
JEXOVÁ Soňa, MAZALÁNOVÁ Anna, NĚMCOVÁ Jitka, KYMROVÁ, E. Management
rizik a kvalitní poskytování ošetřovatelské péče u pacientů. In Pečujeme bezpečně? Vysoká
škola zdravotnická, Praha, 2014, s. 65-74 [CD-ROM].  ISBN 978-80-904955-7-9

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A., HLINOVSKÁ, J. Program „Zdraví pro všechny v 21. století“ v České republice. In Monitor medicíny SLS. 2012, číslo 3-4, s. 30-31. ISSN 1338-2551.

Citující práce
HLINOVSKÁ, J., MORAVCOVÁ, K., NĚMCOVÁ, J., JAHODOVÁ, I. Hodnocení
pracovní zátěže u zdravotnických povolání pracujících na úseku ošetřovatelské péče. In:
Pečujeme bezpečně? Vysoká škola zdravotnická, Praha, 2014, s. 75-83. [CD-ROM]. ISBN 
978-80-904955-7-9.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L. a J. NĚMCOVÁ. Podpora intervence životního stylu populace České republiky v prevenci nadváhy a obezity. Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2012. Praha, Česká obezitologická společnost, 1.-3. 11. 2012.

Citující práce
HLINOVSKÁ, J. MORAVCOVÁ, K. KOCUROVÁ, J. Význam psychického zdraví. In Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů, Vysoká škola zdravotnická, Praha, 2013, s. 20-23. [CD-ROM]. ISBN 978-80-902876-8-6.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Presentation of the best practices of European partners. In: TACT Europe (Training for Alzheimer Care through Europe). Project No.: CZ/11/LLP-LdV/PS/P/134075. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., 2012.

Citující práce
JAHODOVÁ, I., MAZALÁNOVÁ, A. A Zero Tolerance Policy on the Abuse of the People Suffering from Dementia. In Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. Vysoká škola zdravotnická, Praha, 2013, s. 32-42. [CD-ROM]. ISBN 978-80-902876-8-6.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. a K. KOTRBOVÁ. Prevence vybraných infekčních chorob u zdravotníků. Konference Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických zařízeních. České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JČU, Aesculap Akademie, IPVZ, 22. 11. 2012.

Citující práce
 HLINOVSKÁ, J. MORAVCOVÁ, K. Zátěž všeobecných sester v klinické ošetřovatelské
praxi. In Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů, Vysoká škola zdravotnická, Praha, 2013, s. 43-53.[CD-ROM]. ISBN 978-80- 902876-8-6.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. a J. NĚMCOVÁ. Podpora intervence životního stylu populace České republiky v prevenci nadváhy a obezity. Celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie. 2012, Praha, Česká obezitologická společnost, 1.-3. 11. 2012.

Citující práce
HLINOVSKÁ, J. MORAVCOVÁ, K. Zátěž všeobecných sester v klinické ošetřovatelské praxi. In Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů, Vysoká škola zdravotnická, Praha, 2013, s. 43-53.[CD-ROM]. ISBN 978-80-9028-768-6.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L., JURIŠ, P. Obezita jako vážný problém veřejného zdraví. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2012, 7(3), s. 60-63. ISSN 1336-9326.

Citující práce
KOLÁŘOVÁ, T., KOTRBA, F. Psychologické aspekty onemocnění karcinomem prsu. In 
Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. Vysoká škola zdravotnická, 
Praha, 2013, s. 61-63.[CD-ROM]. ISBN 978-80-9028-768-6.

Citovaná práce
 HAMPLOVÁ, L. Civilizační choroby. In: Civilizační choroby a ošetřovatelství (sborník 
abstrakt). Praha: Maurea, 2011, s. 10-12. ISBN 978-80-904955-1-7.

Citující práce
MAZALÁNOVÁ, A., JAHODOVÁ, I. Význam edukácie v ošetrovatelstve. In Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů, Vysoká škola zdravotnická, Praha, 2013, s. 64-69.[CD-ROM]. ISBN 978-80-9028-768-6.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Výchova ke zdraví v České republice. In: Mezinárodní vědecká konference Univerzity J. Selyeho, 2012 „Vzdělávání-Identita-Zdraví“ [CD-ROM]. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 632-636. ISBN 978-80-8122-044-9.

Citující práce
MAZALÁNOVÁ, A., JAHODOVÁ, I. Význam edukácie v ošetrovatelstve. In Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. Vysoká škola zdravotnická, Praha, 2013, s. 64-69.[CD-ROM]. ISBN 978-80-9028-768-6.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Hrou proti AIDS, úspěšný peer projekt v oblasti prevence HIV/AIDS v České republice. In Revue ošetrovatelstva, sociálnej práce a laboratorných metodik. 2008, Vol. XIV, No. 2, pp. 69-72. ISSN 1335-5090.

Citující práce
HŘIVNOVÁ, M. Sexuální výchova – prostor pro aplikaci aktivizačních výukových metod. In 21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2013. Recenzovaný sborník referátů (ed. Mitlöhner, M., Prouzová, Z.). Ostrava: Kovář Petr - CAT Publishing, 2013, s. 53-58. ISBN 978-80-905386-1-0

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A., HLINOVSKÁ, J. Program „Zdraví pro všechny v 21. století“ v České republice. In: Monitor medicíny SLS. 2012, číslo 3-4, s. 30-31. ISSN 1338-2551.

 Citující práce
HŘIVNOVÁ, M. Výchova ke zdraví na základních školách v kontextu projektového vyučování. In Contemporary Trends in Education for Health. Proceeding. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 103-114. ISBN 987-80-210-6316-7.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L. Aktualizace Zdraví 21. In Kalokagathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII, Benešov. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. [CD-ROM]. ISBN 978-80-210-5436-3.

Citující práce
HŘIVNOVÁ, M. Výchova ke zdraví na základních školách v kontextu projektového vyučování. In Contemporary Trends in Education for Health. Proceeding. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 103-114. ISBN 987-80-210-6316-7.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L. Výchova ke zdraví v České republice. In Mezinárodní vědecká konference Univerzity J. Selyeho, 2012 „Vzdělávání-Identita-Zdraví“ [CD-ROM]. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 632-636. ISBN 978-80-8122-044-9.

Citující práce
HŘIVNOVÁ, M. Výchova ke zdraví na základních školách v kontextu projektového vyučování. In Contemporary Trends in Education for Health. Proceeding. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 103-114. ISBN 987-80-210-6316-7.

Citovaná práce 
 HAMPLOVÁ, L. Výchova ke zdraví v České republice. In Mezinárodní vědecká konference Univerzity J. Selyeho,-2012 „Vzdělávání-Identita-Zdraví“ [CD-ROM]. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012, s. 632-636. ISBN 978-80-8122-044-9.

Citující práce 
URBÁNKOVÁ, Š., REISSMANNOVÁ, J. Povědomí vysokoškolských studentů o
primární prevenci a primární péči. In Contemporary Trends in Education for Health. Proceeding. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 149-160. ISBN 987-80-210-6316-7.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L., KOTRBOVÁ, K., KOTRBA, F., KOLÁŘOVÁ, T. Problematika přenosných nemocí z povolání u zdravotnických a sociálních pracovníků v České republice. In Slovak Journal of Health Sciences. 2013, ročník 4, číslo 1, s. 88-94. ISSN 1338-161X.

Citující práce
URBÁNKOVÁ, Š., REISSMANNOVÁ, J. Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči. In Contemporary Trends in Education for  Health. Proceeding. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 149-160. ISBN 987-80-210-6316-7.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L. Poruchy příjmu potravy. In Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009, Fórum výchovy ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 11-12. ISBN 987-80-210-4996.

Citující práce
MATYÁŠOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L., KACHLÍK, P. Poruchy příjmu potravy aneb fyzický vzhled mládeže jako důležitý aspekt sebepojetí. In Contemporary Trends in Education for Health. Proceeding. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 225-233. ISBN 987-80-210-6316-7.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L., JURIŠ, P. Obezita jako vážný problém veřejného zdraví. In Zdravotnictvo a socialna práca. 2012, ročník 7, číslo 3, s. 60-63. ISSN 1336-9326.

Citující práce
PROCHÁZKOVÁ, L., KOSTIHOVÁ, B. Výživa adolescentů se zaměřením na školní prostředí. In Contemporary Trends in Education for Health. Proceeding. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 193-199. ISBN 987-80-210-6316-7.

Citovaná práce 
KOTRBOVÁ, K., HAMPLOVÁ, L. Analýza projektů podpory zdraví se zaměřením na děti a mládež financovaných z  Národního programu MZ ČR v létech 2004-2008. In Sborník z konference Health Education and Quality of life. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2009, s. 94. ISBN 978-80-7394-180-2.

Citující práce
PODLAHA, P. Pohybové aktivity ve vyšším věku. In Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví. Recenzovaný sborník s mezinárodní prezentací vědeckých a odborných článků. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 188-191. ISBN 978-807-3942-236.

Citovaná práce
KOTRBOVÁ, K., HAMPLOVÁ, L. Analýza projektů podpory zdraví se zaměřením na seniory financovaných z  Národního programu MZ ČR v létech 2004-2008. In VI. mezinárodní konference problematika generace 50 plus. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 41-42. ISBN 987-80-7394-187-1.

PODLAHA, P. Pohybové aktivity ve vyšším věku. In Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví. Recenzovaný sborník s mezinárodní prezentací vědeckých a odborných článků. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s. 188-191. ISBN 978-80-7394-223-6.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L. 2011. Civilizační choroby. In Civilizační choroby a ošetřovatelství. Praha: Maurea, 2011, s. 10-12. ISBN 978-80-904955-1-7.

Citující práce
MAZALÁNOVÁ, A., CHÝLKOVÁ, I., JAHODOVÁ, I., LAUKOVÁ, P. Ošetřovatelská péče o pacienta po robotické operaci karcinomu rekta In HI-TEC versus HI-TOUCH. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha 2012, s. 43-61. ISBN 978-80-904955-6-2.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L. Poruchy příjmu potravy. In Sborník z konference program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. Fórum výchovy ke zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 11-12. ISBN 987-80-210-4996.

Citující práce
VAŘÁKOVÁ, J. Extrémní obezita. In Civilizační choroby a ošetřovatelství. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, 2011, s. 22-23. ISBN 978-80-904955-1-7.

Citovaná práce 
HAMPLOVÁ, L. a L. KOSTELECKÁ. Role a aktivity Ministerstva zdravotnictví v oblasti primární prevence rizikového chování. In VIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování. Praha, 2011, s. 23. ISBN 978-80-86620-32-9.

Citující práce
BŘÍZOVÁ, V. Lidské papilomaviry, jejich vztah ke gynekologickým onemocněním a možnosti prevence z pohledu sestry In HI-TEC versus HI-TOUCH. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, 2012, s. 81-89. ISBN 978-80-904955-6-2.

Citovaná práce
KOTRBOVÁ, K., HAMPLOVÁ, L. Analýza projektů podpory zdraví se zaměřením na seniory financovaných z  Národního programu MZ ČR v létech 2004-2008. In VI. mezinárodní konference problematika generace 50 plus. Sborník, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 41-42. ISBN 987-80-7394-187-1.

Citující práce
JEXOVÁ, S., MAURITZOVÁ, I. Stárnutí a zrak. In Příprava na stárnutí. Mezinárodní recenzovaný sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2011, s. 48-55. ISBN 978-80-263-0096-0.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Poruchy příjmu potravy. In Sborník z konference program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. Fórum výchovy ke zdraví. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 11-12. ISBN 987-80-210-4996.

Citující práce
KOZLOVÁ, L., HRINOVÁ, L. Anorexie. In Civilizační choroby a ošetřovatelství. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí. Praha, 2011, s. 48-49. ISBN 978-80-904955-1-7.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Podpora MZ aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Konference Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc na téma Výživa a zdraví 2011, Teplice : Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2011, s. 1. ISBN 978-80-904206-7-0.

Citující práce
HLINOVSKÁ, J. Zátěž v práci sestry In Civilizační choroby a ošetřovatelství. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, 2011, s. 37-38. ISBN 978-80-904955-1-7.

Citovaná práce
KOTRBOVÁ, K., HAMPLOVÁ, L. Analýza projektů podpory zdraví se zaměřením na seniory financovaných z  Národního programu MZ ČR v létech 2004-2008. In VI. Mezinárodní konference problematika generace 50 plus. Sborník, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 41-42, ISBN 987-80-7394-187-1.

Citující práce
KYMROVÁ, E., MAURITZOVÁ, I. Seniorský věk z pohledu celostní terapie One Brain. In Příprava na stárnutí. Mezinárodní recenzovaný sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, 2011, s. 10-16. ISBN 978-80-263-0096-0.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Poruchy příjmu potravy. In Sborník z konference program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. Brno: Masarykova univerzita, s. 11-12. ISBN 987-80-210-4996.

 Citující práce
PALA, M. Systém pro zdraví jako základ moderního životního stylu. In Civilizační choroby a ošetřovatelství. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, 2011, s. 41-42. ISBN 978-80-904955-1-7.

Citovaná práce
HAMPLOVÁ, L. Problematika infekčních onemocnění u klientů azylových domů. In Konference Humanitární jednotky Českého červeného kříže. Praha, 2007. www.konferencehj@cckpraha1.cz

Citující práce
LAUKOVÁ, P., PETROVÁ, G., SOLOVIČ, I., MAZALÁNOVÁ, A., NĚMCOVÁ, J. Aktuálný sociálný fenomén TBC a migranti, závažný verejno-zdravotnický problém. In Civilizační choroby a ošetřovatelství. Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, 2011, s. 50-51. ISBN 978-80-904955-1-7.

 

 


Organizace vědeckých konferencí a setkání (vyjmenovat + datum konání) (12)

 

Předkládaný sborník představuje výběr příspěvků z mezioborové konference Život ve zdraví 2018, která se konala ve dnech 6.–7. září 2018 na  Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Příspěvky jsou zaměřeny na teorii i praxi v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.  https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1145


Vzdělávání ve zdravotnictví. Vědecká konference s mezinárodní účastí Vysoká škola zdravotnická. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. Praha, 12. 5. 2015.

 Pečujeme bezpečně?  Vědecká konference s mezinárodní účastí. Vysoká škola zdravotnická. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. Praha, 14. 5. 2014.

Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů. Vědecká konference s mezinárodní účastí. Vysoká škola zdravotnická, Praha, 14. 5. 2013.

60 let hygienické služby ve Středočeském kraji: celokrajská konference, Krajská hygienická stanice STČ kraje, Praha, 1. 11. 2012.

Civilizační choroby a ošetřovatelství: mezinárodní vědecká konference. VŠZ, Praha. 12. 5. 2011.

Podpora výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví: diskuzní seminář v rámci mezinárodního projektu Strengthening Engagement in Public Health Reaserch, Česká společnost podpory zdraví, MZ ĆR, Praha 13. 4. 2011.

Podpora pohybové aktivity na úrovni obcí, odborný seminář. Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, MZ ČR, Praha, 15. 12. 2010. 

Podpora výzkumu v oblasti veřejného zdraví, odborný seminář NSZM, MZ, WHO a LFUP v Olomouci, MZ, Praha, 31. 3. 2010.
 
Handicap a ošetřovatelství: mezinárodní vědecká konference. Praha, VŠZ, 21. 5. 2010.

Školství a Zdraví 21: celokrajská konference, Praha, KÚ Stč. kraje, KHS Stč. kraje, Elrond, s.r.o., 28.-29. 4. 2009.

 Kvalita života seniorů – well-being: mezinárodní konference. Praha, VŠZ, 15.–16. 5. 2008. 

 Etické problémy umírání a smrti: vědecký seminář. Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, 28. 2. 2008.
Účast ve výzkumných  projektech a grantech (14)

2016-2017

hlavní řešitel projektu MZ ČR č. 10678 z dotačního prpgramu Národní prpgram zdraví – projekty podpory zdraví
Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi

2016-20120

ESF OPZ CZ.03.1.48/0.0/0.0/15121/0000597 Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)
Doba trvání projektu 1.1.2016-30.6.2020.

 

2013- 2015

OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36048. Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech.

OP Adaptabilita. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013. Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II.

OP Aktivní politika trhu práce (Konvergence). CZ.1.04/2.1.01/91.00266. Do práce s novou kvalifikací


2012-2014

OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33326. Vytvoření e-learningových studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví. 

OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/34452 Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech.

OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.

OP LZZ CZ.1.04/2.1.00/03.00017. Vzdělávání a dovednosti pro trh práce.

OP LZZ CZ 1.04/3.4.04/88.00315. Nejsme chudinky, jsme hrdinky!
 
OP LZZ CZ 1.04/1.1.00/82.00006 Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji Zdravotní masáž.

2011-2014

OP LZZ  CZ.1.04/2.1.00/72.00001. Vzdělávejte se pro růst ! – rekvalifikace.

 

 

2006-2008

Od 1. 9. 2006 - 30. 6. 2008 lektor projektu ESF Rekvalifikační kurz pro pracovníky sociální péče v rámci programu OPRL reg. č. CZ04.1.03/4.1.02.3/0048

Od 1. 9. 2006 - 30. 6. 2008 lektor projektu ESF v rámci JPD 3 reg. č. CZ04.07/1.1.014/1132 Jak obstát na trhu práce.


Další pedagogické a odborné aktivity

recenzent odborného časopisu Central European Journal of Public Health
recenzent odborného časopisu Hygiena


Člen zkušební komise státních zkoušek studentů 3. ročníku studijního oboru Ochrana veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 28.5.2015


Člen zkušební komise státních zkoušek studentů 3. ročníku studijního oboru Ochrana veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve dnech 16. -17. června 2014

Člen zkušební komise státních zkoušek studentů 2. ročníku oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve dnech 18.-20. června 2014

Člen zkušební komise státních zkoušek studentů 3. ročníku oboru ochrana veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve dnech 16.-17. června 2014

 

 

 


Odborné recenze


Recenze monografie
DZÚROVÁ, D., CSÉMY, L., SPILKOVÁ, J., LUSTIGOVÁ, M. Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Praha. Státní zdravotní ústav, 2015. 133 s. ISBN 978-80-7071-343-3
Recenze článků  pro časopis s IF CEJP

RAJSKÁ L. a kol. The relative importance of the traditional risk factors for malignant melanoma in the Czech population.  Central European of Public Health - přijato redakcí, v tisku.

Article No. 4306  Epidemiology of suicidal behavior: a fifteen-year retrospective study
Recenze odborného článku pro časopis Hygiena ( zařazen ve SCOPUSU) – článek přijat redakcí, vytištěn bude v červnu 2016
Anna Füleová, Barbora Petrášová  Léčení uživatelé nelegálních drog v ČR
Recenze  edukativních  zdravotně výchovných materiálů, vydaným v rámci 2 projektů MZ podpořených z dotačního řízení Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na rok 2015
Materiály 
„Prevence HIV/AIDS a STD – krátké intervence“
HIV/AIDS- základní informace a léčba

 

Nejedlá, Marie MUDr. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2. vydání. Praha: Grada, 2014. 234 s. ISBN 978-80-247-1150-8.

2011- dosud
Recenzent příspěvků do odborného časopisu Hygiena.
Recenzent příspěvků do odborného časopisu Central European Journal of Public Health.

2013 Zpracovatel oponentského posudku na dizertační práci
Autor dizertační práce:               Mgr. Michal Kalman
Název dizertační práce:              Tvorba podkladů pro Zelenou knihu podpory pohybové
                                                    aktivity pro Českou republiku
Pracoviště:                                  Katedra rekreologie, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
Školitel:                                       doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
Oponent:                                     MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D.

Vedení rigorózních prací 2014

Autor rigorózní práce:  Mgr. Ondřej Ulrych
Název rigorózní práce: Porovnání skórovacích systémů míry rizika tvorby proleženiny
Pracoviště:                    Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK, VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Datum obhájení rigorózní práce: říjen 2014

 

Vedení diplomových a bakalářských prací

Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety

2015   magisterské práce

Klára Serafínová         Spokojenost seniorů s domácí zdravotní péčí ve městech a odlehlých obcích
Martina Benešová          Syndrom vyhoření jako rizikový faktor v povolání sestry
Barbora Havlíčková        Motivační faktory ovlivňující fluktuaci všeobecných sester
Kateřina Beji  Sedláčková       Standardy ošetřovatelské péče v geriatrii ve Velké Británii

2014 bakalářské práce
Olga Bernátová    Informovanost mužů a žen o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva
Marcela Novotná   Přístup zdravotnických pracovníků k očkování proti sezónní chřipce
Martina Benešová  Sestra a její znalosti o riziku nákazy virem lidské imunodeficience v praxi

2013 bakalářské práce
Martina Benešová  Sestra a její znalosti o riziku nákazy virem lidské imunodeficience v praxi

2012 bakalářské práce
Pavlína Čábelová  Edukace pacienta při onemocnění diabetes mellitus prvního typu

2011 magisterské práce
Lucie Papírníková     Životní styl v graviditě
Lenka Turková     Saturace spirituálních potřeb u pacientů hospitalizovaných na odděleních
                            intenzivní medicíny
Lucie Radechovská  Úloha sestry v péči o pacienta s infaustní prognózou onemocnění

2011 bakalářské práce
Hana Váňová        Mentor ve vzdělávání sester

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

vedení magisterských prací 2014

Březková Markéta
Problematika antikoncepce a reprodukční zdraví mládeže
Košíková Jana
Problematika fastfoodů ve spojitosti se stravovacími návyky u studentů gymnázií
Matoušek Jan
Dodržování pitného režimu chodících pacientů v léčebnách dlouhodobě nemocných
Šmerhová Ilona
Hodnocení řešení problému azbestu ve školách regionu z pohledu pedagogů
Váchová Petra
Zmapování znalostí laické veřejnosti o předlékařské první pomoci

vedení magisterských prací 2013

Kateřina Podlenová
Míra informovanosti a postoje rodičů k nadstandardnímu očkování dětí 0-3 roky v městě Příbram
Lucie Vinklerová
Mládeží uplatňovaná prevence vybraných alimentárních nákaz v regionu Milevsko
Monika Litvanová
Problematika nápojových automatu a pitného režimu žáku základních škol
Petra Kissová
Naplňování Národního akčního plánu na zvýšení proočkovanosti proti chřipce v okrese Trutnov

vedení magisterských prací 2012
Petra Trefancová 
Kuřáctví v zemích EU
Veronika  Bílá 
 Vliv psychické zátěže a výživy na vývoj obezity u vysokoškoláků
Jakub Navrátil
 Současné trendy v budování profesní kariéry pracovníků v oboru ochrana veřejného zdraví


vedení bakalářské práce na  3 LF UK 2012
Anna Füleová
Preventivní programy zaměřené na snížení incidence HIV/AIDS  a ostatních STD
 

 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 24.02.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz