building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

Publikační činnost

JménoLidmila 
PříjmeníHamplová 
Tituly před jménemdoc. MUDr. 
Tituly za jménemPhD.
Pracovní pozice
Odborný asistent
prorektor pro pedagogickou činnost

Obor činnosti

Hygiena, Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Ochrana veřejného zdraví, Výchova k reprodukčnímu zdraví, Zdravý životní styl, Veřejné zdravotnictví, Farmakologie, Výživa a dietetika, Poruchy příjmu potravy, Problematika návykových látek, Seminář k bc. práci.

posuzovatel v oboru Zdravotní vědy pro NAU - od roku 2018

Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru Hygiena a epidemiologie Ev. č. 60840/77 s platností  do  1.8.2018.
Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru Epidemiologie Ev. č. 60839/77 s platností  do  1.8.2018.
Rozhodnutí MZ ČR o přiznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru Hygiena a epidemiologie  č.j. 6821/2008 ze dne 9.4.2008.
Osvědčení číslo 3894- L o specializované způsobilosti lékaře v oboru epidemiologie vydané MZ ČR pod č.j. 2795/2008 ze dne 23.1.2008. 
Diplom celoživotního vzdělávání vystavený ČLK s platností od 28.4.2008-27.12.2023

Dosažené vzdělání
 

2017 habilitační řízeni na SZÚ, Bratislava
- téma habilitační práce: Analýza zdravotního stavu populace jako východisko pro zlepšení veřejného zdraví obyvatel Středočeského kraje aktivitami hygienické služby

- Rozhodnutí o udělení titulu docent v oblasti Veřejné zdravotnictví 

2010  dizertační zkouška, obor: Veřejné zdravotnictví, téma: Úloha hygienické služby v oblasti podpory zdraví v rámci naplňování regionální zdravotní politiky    
2003    Nástavbová atestace v oboru epidemiologie
1991    Specializace v oboru hygieny a epidemiologie prvního stupně
1986 –   magisterské studium, Lékařská fakulta hygienická  UK Praha      
1979 – Gymnázium na Pražačce, Praha 


Pedagogicko-výchovná činnost
Vedení a oponování diplomových prací
Vedení a oponování bakalářských prací

Lektor kurzů ILF

od 2019 - členka zkušební komise akreditovaného kvalifikačního kurzu pro obor MASÉR. 

Od 1993 – dosud lektor akreditovaného  kurzu  masér pro práci ve zdravotnickém zařízení Akreditace MZ ČR  41606/2008.
Od 3.1.2007 – dosud jmenování ministrem zdravotnictví  členem zkušební komise akreditovaného  kurzu  masér pro práci ve zdravotnickém zařízení Akreditace MZ ČR  41606/2008
členka zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky
členka čestného senátu promocí a imatrikulací


Další aktivity

Další aktivity

Projektová a grantová
činnost2013-2015
OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36048. Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech.
OP Adaptabilita. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013. Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II.
OP Aktivní politika trhu práce (Konvergence). CZ.1.04/2.1.01/91.00266. Do práce s novou kvalifikací
2012-2014
OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33326. Vytvoření e-learningových studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví. 
OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/34452 Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech.
OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.
OP LZ CZ 1.04/1.1.00/82.00006 Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji Zdravotní masáž.
OP LZZ CZ.1.04/2.1.00/03.00017. Vzdělávání a dovednosti pro trh práce.
OP LZZ CZ.1.04/3.4.04/88.00315. Nejsme chudinky, jsme hrdinky!
2011-2014
OP LZZ CZ.1.04/2.1.00/72.00001. Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace.
2006-2008
OP RLZ CZ  04.1.03/4.1.02.3/0048  Rekvalifikační kurz pro pracovníky sociální péče. 
OP JPD  CZ 04.07/1.1.014/1132  Jak obstát na trhu práce.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění
Konference-stáže-ocenění

Telefon, mobil

00420-739-053-130


E-mail/e-maily

hamplova@vszdrav.czlidmilahamplova@seznam.cz

Konzultace

 

konzultační hodiny po domluvě

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz