building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

                     Publikační činnost

JménoJiří
PříjmeníMálek
Tituly před jménemdoc. MUDr.
Tituly za jménemCSc.
Pracovní poziceAkademický pracovník
Obor činnosti
Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
Dosažené vzdělání1981 - promoce Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta hygienická
1984 - atestace 1. st. v oboru anesteziologie a resuscitace
1988 - atestace 2. st. v oboru anesteziologie a resuscitace
1988 - nástavbová specializace pro léčbu bolesti
1989 - obhajoba kandidátské disertační práce a téma Studium nových analgetik
2011 - habilitace (téma Potlačení sympatické reakce při laparoskopické cholecystektomii)
Pedagogicko-výchovná činnost

UK Praha, 3. LF studenti magisterského a bakalářského studia, ČVUT FJFP – předmět první pomoci
IPVZ – lektor (kurzy léčby bolesti a postgraduální kurzy v anesteziologii), postgraduální vzdělávání sester

Vedení dizertačních a bakalářských prací.
Člen komisí státních závěrečných zkoušek.
Další aktivity

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH A REDAKČNÍCH RADÁCH:
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - předseda komise pro historii oboru
Česká společnost pro studium a léčbu bolesti
European Society of Anaesthesiology, Anesteziologie a intenzivní medicína – člen rady recenzentů
Chinese Journal of Clinicians – člen redakční rady

Projektová a grantová
činnost


řešení řady grantů, opět převážně se zaměřením na onkochirurgii, spoluautor osvědčení o zápisu užitného vzoru

 

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

1986 - Studijní stáž Nemocnice Charité, Berlin, NDR
1990-91 - Senior registrar, anesteziologie, Leicester a Nottingham, Velká Britanie
 
Telefon, mobil210 082 412
E-mail/e-mailymalekj@vszdrav.cz
Konzultacepo předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz