Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

                     Publikační činnost

JménoJiří
PříjmeníMálek
Tituly před jménemdoc. MUDr.
Tituly za jménemCSc.
Pracovní poziceAkademický pracovník
Obor činnosti
Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
Dosažené vzdělání1981 - promoce Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta hygienická
1984 - atestace 1. st. v oboru anesteziologie a resuscitace
1988 - atestace 2. st. v oboru anesteziologie a resuscitace
1988 - nástavbová specializace pro léčbu bolesti
1989 - obhajoba kandidátské disertační práce a téma Studium nových analgetik
2011 - habilitace (téma Potlačení sympatické reakce při laparoskopické cholecystektomii)
Pedagogicko-výchovná činnost

UK Praha, 3. LF studenti magisterského a bakalářského studia, ČVUT FJFP – předmět první pomoci
IPVZ – lektor (kurzy léčby bolesti a postgraduální kurzy v anesteziologii), postgraduální vzdělávání sester

Vedení dizertačních a bakalářských prací.
Člen komisí státních závěrečných zkoušek.
Další aktivity

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH A REDAKČNÍCH RADÁCH:
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - předseda komise pro historii oboru
Česká společnost pro studium a léčbu bolesti
European Society of Anaesthesiology, Anesteziologie a intenzivní medicína – člen rady recenzentů
Chinese Journal of Clinicians – člen redakční rady

Projektová a grantová
činnost


řešení řady grantů, opět převážně se zaměřením na onkochirurgii, spoluautor osvědčení o zápisu užitného vzoru

 

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

1986 - Studijní stáž Nemocnice Charité, Berlin, NDR
1990-91 - Senior registrar, anesteziologie, Leicester a Nottingham, Velká Britanie
 
Telefon, mobil210 082 412
E-mail/e-mailymalekj@vszdrav.cz
Konzultacepo předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Dnes je 12.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz