building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
  Publikační činnost
JménoJiří
PříjmeníBeneš
Tituly před jménemprof. MUDr. RNDr.
Tituly za jménemCSc.
Pracovní pozice

Biofyzika (přednášející, cvičící), Ošetřovatelská péče v interních oborech (garant předmětu, přednášející)


Obor činnosti
Samostatně pracující interní lékař, primář oddělení, gastroenterologie, koncese na endoskopie a sonografie.

Dosažené vzdělání


1982 Rigorózní zkouška z oboru biofyzika (RNDr.)
1979-1984 Fakulta všeobecného lékařství UK Praha (MUDr.)
1987, 1992 atestace z vnitřního lékařství 1.a 2. stupně
2000 kandidát lékařských věd, obor vnitřní lékařství (CSc.),
2000 atestace z gastroenterologie
2001 docent pro obor 
2006 jmenován profesorem - obor: lékařská biofyzika


Pedagogicko-výchovná činnost

Od 1. 9. 2007 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha, akademický pracovník

Garant výuky předmětu biofyzika pro lékařské fakulty, výuky klinická propedeutika a vnitřní lékařství  (SZZk z interního lékařství), výuka gastroenterologie v V. ročníku obor lékařství.
Od roku 2007 předseda oborové rady číslo 11 Lékařská biofyzika v Doktorských studijních programech biomedicíny
Školitel doktorandů, vedení rigorózních prací, vedení diplomových prací, oponent disertačních prací
Člen  Vědecké rady Fakulty biomedicínského inzenýrtsví ČVUT.
Člen VR Prešovské univerzity
Členství v odborných společnostech. Česká společnost lékařské fyziky při ČLS JEP (místopředseda),  gastroenterologická společnost a hepatologická společnost při ČSL, Biologická společnost, o.p.s., Praha

 


Další aktivity


2006 - 2009
Člen akademického senátu 1. LF UK
2009 - dosud
garant oboru gastroenterologie Lékařské komory pro ČR
člen redakční rady vědeckého časopisu Zdravotnictví a Sociální práce
2009 – dosud
člen koordinační rady UK a Akademie věd pro doktorské studijní programy (Ph.D. studium)
místopředseda České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP
Biologická společnost, o.p.s. Praha


Projektová a grantová
 činnost


1. „Optimalizace parametrů rázové vlny“ - 1991 IGA MZ ČR - 3 roky řešitel Beneš Jiří hodnocen.A
2. „Biologické účinky rázových vln a možnosti jejich terapeutického využití" v roce 1992 IGA MZ ČR pod číslem 1133-4.
3. „Terapeutické využití velmi intenzivního fokusovaného ultrazvuku“ řešitel Beneš Jiří v roce 1997, 3 roky, IGA 4048-3 řešení hodnocení „A“
4. „Generace fokusovaných rázových vln impulsnímu elektrickými výboji ve vodě a jejich využití v medicíně“ od 2000 spoluřešitel - nositel je Ústav fyziky plazmatu AV ČR 4 roky. Reg.č. AV ČR 82043024

 

Účast na konferencích, zahraniční stáže, oceněníÚčast na vědeckých konferencích 7             
z toho - v zahraničí 3     
z toho - pozvaných 5 (domácích 2)                            
z toho - aktivní účast 17 (v zahraničí 4)                        
Člen organizačního výboru – 2x
3 x více jak měsíc v letech 1990-2006, ale v posledních pěti letech pouze konference           
Telefon, mobil

00420-210-082-412

E-mail/e-maily

benesji@volny.cz

Konzultacepo předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz