Vítejte na stránkách naší školy

 

 PUBLIKAČNÍ A VĚDECKÁ ČINNOST

 doc. MUDr Jaroslava Dušková CSc., F.I.A.C.


Monografie


DUŠKOVÁ, Jaroslava. Aktualizovaná Bethesda klasifikace tyreoidálních cytologií: změny v pohledu na nedostatečný vzorek (BI) 21. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 45. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ, 5.-6.4.2019

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Program screeningu karcinomu děložního hrdla: pohled patologa v době zvažované změny modelu. Konfrence PREVON 2018, 13-14.11.2018

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Pohled patologa na screening a diagnostiku cervikálních neoplázií. Konfrence PREVON 2017, 25.9.2017

MÁJEK, Ondřej, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, et al. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6504-8.

KOBILKOVÁ, Jitka a Jaroslava DUŠKOVÁ. Základy cytopatologie. Část II., Negynekologická cytopatologie. Praha: Karolinum, 2006. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-1143-0.

KOBILKOVÁ, Jitka a Jaroslava DUŠKOVÁ. Základy cytopatologie. Část I., Gynekologie a porodnictví. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0608-9.

Kapitoly v monografiích

Dušková, J.: Demence z pohledu morfologa. In.: R. Jirák a kol., Demence, Maxdorf – Jesenius,
1999, 107-121. ISBN 80-858000-44-6

Dušková, J.: Involuce mozku. Kap. 6.1. In: Z. Kalvach a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada Publishing, Praha 2004, s. 517.-520, ISBN 80-247-0548-6

Dušková, J.: Nádory močového měchýře. Kap. 3. In: Jan Dvořáček, Marko Babjuk a kol.: Onkourologie. Galén a Karolinum , Praha 2005, ISBN 80-7262-349-4 Galén, 80-246-1108-2 Karolinum. s.101-112

Dušková, J.: Topografie a cytologická diagnostika. Kap. 2. In: Zdeňka Límanová: Štítná žláza.
Trendy soudobé endokrinologie 2. s. 31-64. Praha, Galén, 2006, ISBN 80-7262-400-8

 

Původní práce v odborných časopisech

ČLÁNKY:
DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že přechod od cytologie na primární HPV screening cervikálních prekanceróz je stále převážně diskutován, jen zvolna realizován. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(2), 79-80. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-2-9/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-112659

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Cytologie ovariálních cyst. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(2), 107-111. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-2-9/cytologie-ovarialnich-cyst-112669

DUŠKOVÁ, Jaroslava a Jana SKŘENKOVÁ. Hormonální cytologie. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(2), 96-106. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-2-9/hormonalni-cytologie-112663

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Cytologie synoviální tekutiny. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(2), 84-91. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-2-9/cytologie-synovialni-tekutiny-112661

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Aktuální otázky tenkojehlové aspirační biopsie štítné žlázy. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(1), 13-23. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-1-8/aktualni-otazky-tenkojehlove-aspiracni-biopsie-stitne-zlazy-108616

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že i nedávno vzniklá Pařížská klasifikace močových cytologií prochází procesem validace a dílčích revizí. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(4), 156-157. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-4-11/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-106644

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Cytologie výpotků v coelomových dutinách. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(4), 175-189. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-4-11/cytologie-vypotku-v-coelomovych-dutinach-106650

DUŠKOVÁ, Jaroslava. MUDr. Jiří Kudrmann. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(4), 174. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-4-11/mudr-jiri-kudrmann-106649

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Moderní cytopatologie. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(4), 162. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-4-11/moderni-cytopatologie-106645

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Aktualizované Bethesda hodnocení aspiračních biopsií štítné žlázy tenkou jehlou. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa. 2018, 21(4), 202-207. ISSN 1211-9326.
DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že se vzrůstajícím využitím cytologických vzorků pro diagnostiku je stále větší pozornost věnována preanalytické fázi vyšetření. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(3), 100. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-3-19/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-106478

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že geografie cytologických standardizovaných postupů je obohacena o Milán a slinné žlázy. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(2), 51. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-2-15/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-105746

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že byla formulována pravidla snižující riziko naddiagnostikování pankreatických cytologií. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(1), 10. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-clanek/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-63401

BÍLEK, Radovan, Tomáš ZELINKA, Petr VLČEK, Jaroslava DUŠKOVÁ, David MICHALSKÝ, Květoslav NOVÁK, Eliška VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří WIDIMSKÝ. Radioimmunoassay of chromogranin A and free metanephrines in diagnosis of pheochromocytoma. Physiological research. 2017, 66(Supplementum 3), 408. ISSN 1802-9973. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28948824

ASTL, Jaromir, Abdulrahman Ali BAHANNAN, Jaroslava DUŠKOVÁ, Z NOVÁK, P VLCEK a Jan BETKA. Solitary Metastasis of Clear Renal Cell Carcinoma to Thyroid Gland: Three reported cases with review of the literature. The Gulf journal of oncology. 2017, 1(23), 67-71. ISSN 2078-2101. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28272006

DOSTÁLOVÁ, Gabriela, Tomáš PALEČEK, Petr KUCHYNKA, et al. A congenital diverticulum of the left ventricular apex manifested by stroke and recurrent ventricular tachycardia. Cardiovascular pathology the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology. 2017, 28(-), 3-6. DOI: 10.1016/j.carpath.2017.01.009. ISSN 1879-1336. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28219755

MÁJEK, Ondřej, Jaroslava DUŠKOVÁ, Vladimír DVOŘÁK, Alena BEKOVÁ, Daniel KLIMEŠ, Milan BLAHA, Ahti ANTTILA a Ladislav DUŠEK. Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. European journal of cancer prevention the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP). 2017, 26(3), 232-239. DOI: 10.1097/CEJ.0000000000000236. ISSN 1473-5709. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26908155

VOSECKÁ, Tatiana, Aleš VÍCHA, Tomáš ZELINKA, et al. Absence of BRAF mutation in pheochromocytoma and paraganglioma. Neoplasma. 2017, 64(2), 278-282. DOI: 10.4149/neo_2017_215. ISSN 0028-2685.

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Proměny patologie od dob Purkyňových. Časopis lékařů českých. 2017, 156(8), 411-416. ISSN 0008-7335. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/promeny-patologie-od-dob-purkynovych-62748

DUŠKOVÁ, Jaroslava, Barbara GOLDOVÁ, Lenka MATIÁŠKOVÁ, Alena BEKOVÁ a Jana SKŘENKOVÁ. Contribution of Hormonal Cytology in Girls and Adolescents to Reproductive Health: A Traditional Technique Monitoring Recent Problems. Acta cytologica. 2017, 61(2), 125-132. DOI: 10.1159/000470898. ISSN 1938-2650. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28402984

LEVOROVÁ, Jitka, Vladimír MACHOŇ, Gabriela PAVLÍKOVÁ, Jaroslava DUŠKOVÁ a René FOLTÁN. Keratocystický odontogenní tumor: současný pohled. LKS. 2017, 27(2), 29-33. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: https://www.dent.cz/lks/

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že standardizace cytologických hodnocení v mezinárodní úrovni pokračuje - posledním dosud publikovaným svazkem je Pařížský systém močové cytologie. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2017, 53-62(1), 8. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-clanek/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknkout-ze-60408

NGO, Ondřej, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, et al. Význam Národního onkologického registru v hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR. Klinická onkologie. XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, 27.-29. 4. 2016. 2016, 29(Suppl. 2), 37. ISSN 0862-495X. Dostupné také z: https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/

MÁJEK, Ondřej, Ondřej NGO, Jan DANEŠ, et al. Screening zhoubných nádorů v ČR a výsledky adresného zvaní. Klinická onkologie. XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, 27.-29. 4. 2016. 2016, 29(Suppl. 2), 33. ISSN 0862-495X. Dostupné také z: https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/

DUŠEK, Ladislav, Bohumil SEIFERT, Miroslava SKOVAJSOVÁ, et al. Vliv cíleného adresného zvaní na výsledky onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie. XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, 27.-29. 4. 2016. 2016, 29(Suppl. 2), 31. ISSN 0862-495X. Dostupné také z: https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/

KOTOULOVÁ, M., Iva MIKYSKOVÁ, Jaroslava DUŠKOVÁ, Jaromír VLÁČIL, Martin DVOŘÁK a Michael HALAŠKA. Adrenokortikální onkocytom jako raritní příčina Cushingova syndromu v graviditě a následná děložní ruptura po porodu. Česká gynekologie. 2016, 81(3), 228-232. ISSN 1210-7832. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie-clanek/adrenokortikalni-onkocytom-jako-raritni-pricina-cushingova-syndromu-v-gravidite-a-nasledna-delozni-ruptura-po-porodu-59637

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že ROSE (Rapid On Site Evaluation) není conditio sine qua non v endosonografických tenkojehlových biopsiích (EUS-FNAB) zažívacího traktu. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2016, 52-61(2), 69. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-clanek/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-58229

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že po histologických doporučených vyšetřovacích postupech diagnostiky mezoteliomu (a hlavně diferenciální diagnostiky karcinomů a reaktivní mezoteliální hyperplázie) byly vypracovány obdobné postupy i pro úroveň cytodiagnostickou. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2016, 52-61(1), 7-8. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-clanek/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-57955

BÍLEK, Radovan, Tomáš ZELINKA, Petr VLČEK, Jaroslava DUŠKOVÁ, David MICHALSKÝ, Květoslav NOVÁK, Jiří BEŠŤÁK a Jiří WIDIMSKÝ. Deconjugated urinary metanephrine, normetanephrine and 3-methoxytyramine in laboratory diagnosis of pheochromocytoma and paraganglioma. Physiological research. 2015, 64(Suppl 2), 322. ISSN 1802-9973. Dostupné také z: http://www.biomed.cas.cz/physiolres/

Dobiáš, J., Dušková, J.: Experimentální fibrotizující alveolitida vyvolaná jednorázovým podáním cyklophosphamidu. Sborník lékařský , 81, 1979, 5, 129-136

Dušková, J., Dobiáš, J.: Žírné buňky v biopsiích fibrotizující alveolitid. Čs. Patol., 18, 1982, 1, 36-44

Dušková, J., Schreiber, V., Přibyl, T., Jahodová, J.: Blokáda estradiolbenzoátové hyperplazie adenohypofýzy Deprenonem a Lisuridem - histologický nález. Čs. Patol., 19, 1983, 2, 101-107

Dušková, J., Schreiber, V.,Svobodová V., Jahodová, J.: Histologické změny v krysích hypofyzárních laktotropech po podání metoclopramidu. Čas. lék. čes., 123, 1984,27, 822-824

Schreiber, V., Dušková, J., Přibyl, T., Jahodová, J.: Metoclopramid potencuje hypofyzární reakci na estradiol. Physiol. Bohemoslov., 33, 1985, 385-389

Dušková, J., Chlumská, A., Vilikusová, E., Marek, J., Šprincl, L.: Karcinom hypofýzy s akromegalií.
Čs. Patol., 20, 1984, 3, 170-176

Dušková, J., Putz, Z.: Intrakraniální nádor neobvyklé primární lokalizace s Cushingovým syndromem. Čs. Patol.,21, 1985, 2, 113-117

Dušková, J., Schreiber, V., Jahodová, J.: Elektronmikroskopicé změny v krysích
hypofyzárních laktotropech po podání metoclopramidu Čs. Patol., 21, 1985, 3, 165-168

Dušková, J.: Mnohočetný leiomyosarkom tenkého střeva. Čs. Patol., 22, 1986, 3, 165-168

Dušková J.: Spontánní tumory v endokrinním systemu dvouletých krys odvozených z kmene Wistar. Čs. Patol., 23, 1987, 3, 48-54

Dušková, J., Schreiber, V., Jahodová, J.: Reakce v krysích hypofýzách vyvolané estrogeny - jejich změny po podání thioridazinu a perfenazinu. Čs. Patol., 23, 1987, 55-59

Kopřivová, H., Novák, F., Poučková,P., Dvořák,P., Šeblová, J., Švihovcová,P., Dušková, J., Pospíšil, J., Dienstbier,Z.: Antiferritin antibodies in immunoscintigraphic detection of human tumor xenographts. Int. J. Biol. Markers, 3, 1988,3, 155-160

Dušková,J., Šprincl,L.: Imunohistochemická klasifikace adenomů hypofýzy. Čs. Patol., 25, 1989, 1, 26-34

Chlumská, A., Dušková,J., Velenská, Z., Šulc,M.: Epiteloidní hemangioendoteliom jater. Čs. Patol.,
25, 1989, 1, 35-43

Dušková, J., Schreiber,V.: Nucleolar inhibition after combined thyroid hormone and lisuride treatment in estrogenozed rats. Endocrinologia Experimentalis 23, 1989, 3, 185-194

Dušková, J.: Imunohistochemicky potvrzené kortikotropní mikroadenomy hypofýzy. Čs. Patol., 26, 1990, 2, 80-82

Dušková, J., Límanová, Z.,: Tenkojehlová cytologie štítné žlázy - aspirace, nebo prostá cytopunkce? Čs. Patol., 26, 1990, 4, 245-249

Dušková,J.: Velikost jádra a jadérkové organizátory v benigních a maligních tumorech štítné žlázy.
Čs. Patol., 28, 1992, 4, 201-206

Dušková, J., Povýšil, C.: Zásady odběru materiálu a možné informační výstupy cytologického vyšetření. Čas. lék. čes., 131, 1992, 8, 251-2

Dušková, J., Límanová, Z.: Cytologická diagnostika medulárních karcinomů štítné žlázy. Čs. Patol., 29, 1993, 15-21

Dušková, J., Bureš, E., Svobodová, E.: Neurilemmom jícnu imitující istmický karcinom štítné žlázy.
Čs. patol. 29, 1993, 22-25

Límanová, Z., Dušková, J., Diferenciální diagnostika strumy s pomocí tenkojehlové biopsie - rozdíly
v dětské a dospělé populaci. Čs. Pediatrie, 48, 1993,5, 265 - 9

Dušková J., Škrha J., Štolba P.: Neuroendokrinní karcinom pankreatu se
syndromem hyperinsulinismu. Čas. Lék. čes., 133, 1994, 19, 603-605

Dušková J., Povýšil C.: Měření nukleolárních organizátorů (AgNOR) pomocí barevného systému obrazové analýzy LUCIA- M. Čs.patol. 31,1995,17-20

Dušková J., Povýšil C., Schreiber V.: Image-analysis of argyrophil nucleolar organizer regions (AGNORS) in estrogen induced rat anterior-pituitary hyperplasia – comparison of automatized
(LUCIA-M) and non-automatized evaluation. Physiol. Res. 44, 1995, 217-225

Vikhert A.S., Ždanov V.S., Sternby N.H., Volkov V.A., Lifšic A.M., Dušková J., Galachov I. E.:
Evoljucija ateroskleroza koronarnych arterij v pjati gorodach Evropy za poslednie 20-25 let.
Kardiologia 4,
1995, 4-11 (rusky)

Volkov V.A., Vikhert A.S., Ždanov V.S., Sternby N.H.,., Dušková J., Lifšic A.M., Galachov I. E.,
Burlutski G.I.: Sostojanie pitanija i ateroskleroz koronarnych arterij (povtornoe epidemiologičeskoe patomorfologičeskoe issledovanie v pjati evropejskich gorodach). Kardiologia 5, 1995, 43-46

Vikhert A.S., Sternby N.H., Ždanov V.S., Volkov V.A., Lifšic A.M., Dušková J., Galachov I. E.:
Evoljucija ateroskleroza aorty v otdelnych gorodach Evropy v 60-80 godach. Archiv patologii 57,
1995, 4, 72-7

Dušková J.: Měření argyrofilních nukleolárních regionů AgNOR v systému LUCIA M. Aplikační zpráva (česká a anglická verze). 6 stran . Laboratory Imaging , J. Mikeš ed., 1995

Dušková, J.: Alciánová modř a Leu 7 v diagnóze thyreoidální malignity. Čs. Patol., 31, 1995, 4,
111-114

Dušková,J., Límanová, Z., Tretiník,P., Pomahačová, H.: Úskalí cytologické diagnostiky ve štítné
žláze v období navazujícím na těhotenství. Čs. Patol., 31, 1995, 4, 114-118

Malíčková K., Merta M., Žabka J., Dušková J., Stejskalová A., Petřík R., Widimský J.: Selhání ledvin
v důsledku rabdomyolýzy navozené hypokalémií při Connově syndromu. Čas.lék. čes., 135, 1996,
4, 117-119

Kuchynková, Z., Betka J., Taudy M., Astl J., Lukáš J., Mrzena L., Dušková J.: Operace štítné žlázy
u dětí a mladistvých. Otorinolaryngol. (Prague), 45, 1996, č. 3, s. 134-8

Astl,J., Betka,J., Dušková, J., Vlček, P., Mrzena, L.: Difuzní sklerozující varianta papilárního
karcinomu štítné žlázy v dětském věku. Otorinolaryngol.(Prague), 45, 1996, 4, 199-203

Dušková,J.: Využití universálního systému počítačové analýzy obrazu LUCIA v histo- a cytopatologii. Čas. lék. čes., 135, 1996, 24, s. 807-810

Dušková, J., Kaňka, J.: Bilaterální adrenokortikální adenom se syndromem feochromocytomu. Čs. Patol., 32,1996, 3, 101-104

Mašek Z., Astl M., Dušková J., Bílek R., Novák Z., Vaník P., Vlašicová K., Betka J., Schneiderka P.: Plazmatické a tkáňové koncentrace cytokinů a adhezivních molekul u pacientů před strumektomií. Vnitř. lék., 42, 1996, 11, 747-50.

Dušková, J., Povýšil, C., Schreiber, V.: AgNORs in estrogen-induced and Lisuride- and thyreoidin-inhibited rat anterior pituitary hyperplasia. Computer image analysis and nonautomated AgNOR typing. Analyt. Quant.Cytol. Histol., 19,1997,1, 55-61

Dušková, J., Mikeš, J., Povýšil, C.: Obrazová DNA cytometrie uroteliálních karcinomů. Pilotní studie
v novém aplikačním modulu DNA analýzy systému LUCIA G. Čs. patol., 34, 1998, 1, 26-32

Dušková,J.: Cytologická diagnostika onemocnění štítné žlázy z pohledu patologa. Poznámky
k historii a současnému rozvoji metody. Revue endokrinologie, 2, 1998, 1, 18-20.

Zhdanov VS, Vikhert AM, Sternbi NG, Dushkova Y, Galakhov IE, Drobkova IP Trends in 25-year evolution of coronary atherosclerosis in males from some cities of Europe and Asia Terapevticheskij arkhiv, vol.,: 9 , 1999, Pages: 29-33

Babjuk, M, Dušková, J., Dvořáček, J., Povýšil, C., Ibrahim, Z., Jarolím, Z., Novák, J.: Prognostický význam imunohistochemického stanovení p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře. Česká urologie, 2, 2000, 20-25

Dušková, J., Marek, J., Povýšil, C.: Plurihormonální a plurifunkční adenom hypofýzy se syndromem akromegalie. Čas. Lék. čes., 139, 2000, 14, 445-8

Lukáš J., Dušková, J., Astl. J., Taudy M., Betka J. Příspěvek k předoperační diagnostice nádorů slinných žláz. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 49 2000, č.4, s. 216 - 221.

Kobilková, J., Lojda, Z., Dušková, J., Beková,A.: Faktory, které ovlivňují gynekologickou cytodiagnostiku. Čes.-slov. Patol., 37, 2001, No. 1, p. 10-14

Šafařík, L., Vraný M., Dvořáček, J., Novák, K., Dušková, J.: Laparoskopie v urologii. Urologie pro
praxi, 2001, 1, 69-72

Dušková, J. , Vítková I.: Plicní endometrióza. Čas. Lék. čes., 140, 2001, No 7, 214-6

Janků F., Dušková J., Petruželka L., Krásná L., Nováková I.: Karcinóza mening jako první projev adenokarcinomu žaludku. Čas. Lék. čes., 140, 2001, No 20, 636-639

Astl J., Dušková, J., Laštůvka, P., Novák, Z., Veselý, D., Taudy, M.: Příspěvek k diagnostice a léčbě mediálních krčních cyst a píštělí. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 51, 2002, 1, 24-31.

Šafařík, L., Vraný M., Widimský, J., Dvořáček, J., Novák, K., Dušková, J.: Laparoskopická transperitoneální adrenalektomie u hormonálně aktivních nádorů nadledvin. Rozhledy v chirurgii , 81,2002, 3, 127-132

Lukáš J., Dušková, J. Cílená punkční aspirační biopsie v diagnostice onemocnění slinných žláz-
naše dosavadní zkušenosti. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2002, 51,č.4,s. 235 - 239.

Soukup, V., Babjuk, M., Dušková, J., Novák, J., Votoček. E., Dvořáček, J. Povýšil, C.: Malobuněčný karcinom močového měchýře. Česká urologie 2003, 1, 21-24.

Babjuk, M., Soukup, V., Mareš, J., Dušková, J., Sedláček, Z., Trková, M., Pecen, L., Dvořáček, J., Hanuš, T., Kočvara, R., Novák, J., Povýšil, C.: The expression of PAX5, P53 immunohistochemistry and p53 mutation analysis in superficial bladder carcinoma tissue. Correlation with pathological findings and clinical outcome. International Urology and Nephrology, 2002, 34, 495-501.

Kučera Z; Betka, J; Taudy, M; Salač, V; Dušková, J., Vlček, P.

Contribution to the surgical treatment of toxic autonomous thyroid adenoma. OTORINOLARYNGOL-FONIATR. Otorinolaryngologie-a-Foniatrie. 2003; 52(2): 55-58

Babjuk, M., Soukup, V., Mareš, J., Dušková, J., Sedláček, Z., Trková, M., Dvořáček, J., Hanuš, T., Novák, J., Povýšil, C.: Exprese genů PAX5 a Shb, analýza mutací genu p53 a exprese proteinu
p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře. Česká urologie 2003, 7,2,26-30

Pešl M., Šafařík L. Dušková J., Soukup V., Dundr P., Donociková B., Dvořáček J.: Případ pacienta
se solitární metastázou kolorektálního karcinomu v prostatě tři roky po abdominoperineální
amputaci rekta. Rozhledy v chirurgii, 2004, 83, 333-6

Dušková, J.: Known pitfalls of the thyroid neoplasm diagnostics in the view of the new (2004) WHO Classification. Česk. Patol. , 2006, 42, 1, 24-28

Drozenová J, Dražďáková M., Povýšil C, Dušková J. Prekurzorové léze karcinomu děložního čípku: korelace cytologických a histologických nálezů s výsledkem HPV testu. Česk Patol. 2006, 42, 1, 20-233.

Viktorová T, Babjuk M, Dušková J, Stolz J, Goetz P, Mareš J. Exprese PAX2 a PAX8 genů
v konvenčních renálních karcinomech a jejich role v prognóze nádoru. Ćas. Lék. čes. ,2005;
144 Suppl 2:30-3.

Maruna P., Límanová Z., Dušková J.: Smíšený folikulomedulární karcinom štítné žlázy. Kazuistiky v diabetologii 4, 2006, 1, 44-47

Dušková J., Povýšil C., Juliš I., Horáček J.: Národní program screeningu cervikálního karcinomu z pohledu patologů. Evropské standardy a inspirace. Klinická onkologie, 19, 2006, 1, 33-34

Lukas J, Duskova J.: Fine-needle aspiration biopsy in the diagnostic of the tumors and
non-neoplastic lesions of salivary glands. Bratisl Lek Listy. 2006;107(1-2):12-5.

Lukáš, J., Valvoda, J., Rambousek, P., Bělohlávek, J., Novák, F., Stříteský, M., Dušková, J,
Haas, T.: Standardní a punkční dilatační tracheostomie. Porovnání výsledků a komplikací. Otorinolaryngologie a foniatrie , 55, 2006, 3, 144-149

Babjuk M, Soukup V, Mares J, Duskova J, Pecen L, Pesl M, Pavlik I, Dvoracek J.: Association
of PAX5 expression with clinical outcome in patients with TaT1 transitional cell carcinoma of the bladder. Urology. 2006 Apr;67(4):756-61. Epub 2006 Mar 29.

Dušková, J., Sváčková, D., Mačoková, P., Bauer, J., Reková, P., Fiksa, J., Povýšil, C.: Paraneoplastická encefalitis. Čas. lék. čes., 2006, 145, 6, 488-493, ISSN 0008-7335

Škvařilová M., Lindner J, Hanzová B, Dušková J, Jansa P, Paleček T, Aschermann M. .Plicní
hypertenze u Takayasuovy arteritidy. Vnitr Lek. 2007 Jan;53(1):71-7.

Soukup V, Babjuk M, Dušková J, Pešl M, Szakacsova M, Zámečnik L, Dvořáček J.: Positivita
p53 v nenádorové sliznici u pacientů s povrchovými tumory močového měchýře. Cas Lek Cesk.
2007;146(1):63-7.

Holub V., Dvořáková Ś., Václavíková E., Ryška A., Ćáp J., Vlček P., Dušková J., Kodetová D.,
Novák Z., Bendlová J.: Význam molekulárně genetického vyšetření u syndromu mnohočetné endokrinní neoplázie typu 2a na příkladu jedné rodiny o třech generacích. Prakt. Lék., 2007,
87, 3, 157-9.

Sýkorová V., Dvořáková Š., Kodetová D., Astl J., Ryška A., Dušková J., Vlček P., Novák Z.,
Bendlová J.: Genetické příčiny vzniku karcinomu štítné žlázy. DMEV, 2007, 10, 1, 30-36

Pešková M., Hvižď R., Dušková J.: Maligní somatostatinom (stručný přehled a kazuistika).
Rozhl. Chir., 2007, 86, 12, 643-7

Dušková J., Drozenová J., Hajná R.: ASCUS v atrofii. Čes.-slov. Patol.,44, 2008, 9-14

Babjuk, M., Hanuš, T., Šafařík, L., Dvořáček, J., Pavlík, Dušková, J.: Radikální cystektomie
u pacientů s nádory močového měchýře - výsledky u 125 operovaných pacientů. Radical
Cystectomy in the Treatment for Bladder Carcinoma: Results of 125 Operated Patients. Časopis lékařů českých, ČR, 2007, 146, 10, s. 746-750.

Babjuk, M., Hanuš, T., Šafařík, L., Dvořáček, J., Pavlík, I., Soukup, V., Pešl, M., Szakácsová M., Dušková, J.: Cystektomie v léčbě nádorů močového měchýře. Cystectomy in the Treatment of
Bladder Cancer. Časopis lékařů českých, ČR, 0008-7335. 2007, 146, 10, s. 751-757.

Dušková J., Babjuk M., Soukup V.: Problémy v rutinní diagnostice uroteliálních lézí. Čes.-slov.
Patol., 44,2008, 2, 29-34

Soukup V., Babjuk M., Dušková J, Pešl M., Szakáczová M, Zámečník l., Dvořáček J.: Does the expression of Fascin-1 and tumor subclassification help to assess the risk of recurrence and progression in T1 urothelial urinary bladder carcinoma? Urol. Int.,2008, 80, 413-418.

Jančárková N, Krkavcová M, Janashia M, Freitag P, Dušková J, Cibula D.: Chromosomal rearrangements and their relations to histopathological and clinical parameters in epithelial
ovarian cancer. 1: Folia Biol (Praha). 2008;54(2):58-64

Jančárková N, Krkavcová M, Janashia M, Freitag P, Dušková J, Cibula D.: Význam chromozomálních změn ve vztahu k prognostickým faktorům u zhoubných nádorů vaječníku a děložního hrdla. 1:
Ceska Gynekol. 2008 Apr;73(2):79-86

Tachezy R., Davies P., Arbyn M., Rob L., Lazdane G., Petrenko J.,Hamšíková E., Beková A.,
Klozar J., Dušková, J.: Consensus recommendations for cervical cancer prevention in the
Czech Republic: a report of the International Conference on Human Papillomavirus in Human Pathology (Prague, 1–3 May 2008) J Med Screen 2008;15:207–210

Soukup V., Babjuk M, Dušková J., Pešl M., Szakácsová M., Zámečník L., Dvořáček J., Povýšil C.: Prognostický význam exprese p53, KI-67 ve tkáni uroteliálního karcinomu a nenádorové
sliznici močového měchýře. Česká urologie, 2009, 13, 161-7

Škrha J., Šváb, J., Krušina L., Dušková J., Hilgertová J., Keil R.: Diagnostika a léčba borganického hyperinzulinismu – zkušenosti u 105 pacientů. Čas.Lék., čes. 2009, 148, 389-394

Krechler, T., Zeman, M., Vecka, M., Jáchymová M., Hořejš, J., Krška Z., Ulrych, J., Dušková, J.
Źák A.: Karcinom pankreatu – naše zkušenosti se vztahem k diabetes mellitus. Čas. Lék. čes.,
2010, 149, 291-296

Dušková, J.: Falešně negativní PAP test ? Cytopatolog v roli člena skupiny znalců při pozdní
diagnóze cervikálního karcinomu. Cesk.Patol.. 46,2010, No.3, 62-64

Škrha, J., Šváb, J., Dušková J., Hilgertová, J.: Insulinoma - Diagnosis and Treatment, Chapter
X in: Hypoglycemia - Causes and Occurrences, Rigobello E.C. ed., pp. 151-172, Intech Open
Science, přijato k publikaci, ISBN 978-953-307-657-7.
Duškova, J. Patologie. [online] Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2013. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint. CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

Dušková, J., P. ROSA, P. PŘEUČIL, E. SVOBODOVÁ, J. LUKÁŠ. Secondary or second primary malignancy in the thyroid? metastatic tumors suggested clinically: a differential diagnostic task. In: Acta cytologica. 2014, 58(3), 262-268. ISSN 0001-5547.

Dušková, J. CIN 1-3 nebo low-grade a high-grade skvamózní léze? Pohled cytopatologa na aktuální návrhy změn v klasifikaci cervikálních prekanceróz. In: Aktuální gynekologie a porodnictví. 2014, roč. 6, s. 48-51. ISSN 1803-9588.

DOSTÁLOVÁ, G., T. PALEČEK, P. KUCHYNKA, Š. HAVRÁNEK, M. MAŠEK, Z. HLUBOCKÁ, D. KARETOVÁ, D. WICHTERLE, J. DUŠKOVÁ,  J. LINDNER and A. LINHART. A congenital diverticulum of the left ventricular apex manifested by stroke and recurrent ventricular tachycardia. Cardiovasc Pathol. 2017, Feb 4; 28:3-6. doi: 10.1016/j.carpath.2017.01.009. [Epub ahead of print]. IF 2,24

VOSECKA, T., VICHA, A., ZELINKA, T., JENCOVA, P., PACAK, K., DUSKOVA, J., BENES, J., GUHA, A., STANEK, L., KOHOUTOVA, M., MUSIL, Z. Absence of BRAF mutation in pheochromocytoma and paraganglioma. Neoplasma. 2017; 64(2):278-282. IF 1,9

DUŠKOVÁ, J., KRECHLER, T., DVOŘÁK, M. Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of pancreatic lesions. An 8-year analysis of single institution material focusing on efficacy and learning progress. Cytopathology. 2017, Apr; 28(2):109-115. IF 1,76

MÁJEK, O., J. DUŠKOVÁ, V. DVOŘÁK, A. BEKOVÁ, D. KLIMEŠ, M. BLAHA, A. ANTTILA and L. DUŠEK. Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. Eur J Cancer Prev. 2017, May; 26(3):232-239. IF 2,41

DUŠKOVÁ, J., GOLDOVÁ, B., MATIÁŠKOVÁ, L., BEKOVÁ, A., SKŘENKOVÁ, J.
Contribution of Hormonal Cytology in Girls and Adolescents to Reproductive Health: A Traditional Technique Monitoring Recent Problems. Acta Cytol. 2017;61(2):125-132. IF 1,5

DUŠKOVÁ, J. and O. SOBEK. Assisting the neurologist in diagnosis of CNS malignancies - Current Possibilities and Limits of Cerebrospinal Fluid Cytology and Immunocytochemistry. Brain Behav. 2017, Aug 31;7(10):e00805. doi: 10.1002/brb3.805. eCollection, 2017, Oct. IF 2,157

ASTL, J., BAHANNAN, A.A., DUŠKOVÁ, J., NOVÁK, Z., VLCEK, P., BETKA, J. Solitary Metastasis of Clear Renal Cell Carcinoma to Thyroid Gland: Three reported cases with review of the literature. Gulf J Oncolog. 2017, Jan;1(23):67-71.

DUŠKOVÁ, J. Proměny patologie od dob Purkyňových. Čas. lék. čes. 2017, 156 (8), 411-416. Vědecká práce:

 Kapitoly v monografiích: z toho autor: 4 z toho spoluautor: 0

Skripta, učební texty a pomůcky:

14 kapitol ve výukových textech z toho 13 samostatný autor, 1x ve spoluautorství

původní práce ve vědeckých odborných časopisech/ z toho první autor:

85/ 36 (publikace s IF zde nezapočteny)

práce v  časopisech s IF/ z toho první autor:

25 / první autor: 2x, poslední autor 3x, hl. autor u PDS 1x

Přehledové a sborníkové články:

6 – první a jediný autor

Citační ohlas dle SCI:

88 citací s vyloučením autocitací, H-index 6

počet citovaných prací: 23

Přednášky doma/z toho v zahraničí:

Domácí přednášky – pravidelně na národních sjezdech; zahraniční 65 mezinárodních abstrakt,
z toho 15 x první- přednášku nebo poster prezentující autor

řešení výzkumných úkolů a grantových projektů:

Spoluřešitel 13 ukončených úkolů; recentně dva výukové projekty

mezinárodní věd. aktivita (stáže, studijní pobyty):

Mezinárodní epidemiologická studie aterosklerózy – účast na opakovaných týdenních
vyhodnocovacích zasedáních pracovní skupiny (Malmo, Praha, Moskva, Vilnius) 1987-1994

Vyhledat v textu


Dnes je 28.09.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz