Vítejte na stránkách naší školy

PEDAGOGICKO VÝCHOVNÁ ČINNOST

 

Prof. MUDr. Jaroslava DUŠKOVÁ, CSc., FIAC

 

Celkem: výuka lékařství (všeobecného a stomatologie): 162 hodin přednášek a 300 hodin praktik/rok, převážně v anglickém jazyce

 

Vedení studentů doktorského studia

Počet obhájených: 2

 

Činnost v rámci CŽV - výuka postgraduální

 

Byla jsem zaměstnancem, nyní jsem návazně po reorganizaci externím lektorem katedry patologie IPVZ

Pravidelně po řadu let školím v předatestační přípravě následující témata:

Cyto- a histopatologii štítné žlázy pro patology

Cyto- a histopatologii štítné žlázy pro endokrinology

Cytologie coelomových dutin pro patology

Gynekologickou cytodiagnostiku pro patology i cytotechnology

Patologii vývodných cest močových pro patology

Patologii vývodných cest močových pro patology

Patologii hypofýzy pro patology

Laboratorní metody v patologii pro nelékařské obory

 

Výuka postgraduální mezinárodní

- v průběhu mezinárodních cytologických kongresů jsem přednášela a vedla mikroskopická praktika („workshopy“) na kongresech IAC v Santiago de Chile, Madridu, Paříži, Istanbulu

- jako člen vzdělávacího a pedagogického týmu EFCS jsem vyučovala (přednáška a mikroskopická praktika) tenkojehlovou aspirační cytologii na evropském tutorialu ve Wroclavi (2009); v roce 2012 v Trondheimu

Od r. 2006 dosud ped. pracovník Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. – garant pro obor patologie

Vyhledat v textu


Dnes je 28.09.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz