Vítejte na stránkách naší školy

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

 

Prof. MUDr. Jaroslava DUŠKOVÁ, CSc., FIAC

 

1970-1976 studium lékařství na FVL UK Praha

 

1984-1986 Jazyková a společenskovědní příprava expertů FF UK Praha

 

1998 obhajoba habilitační práce, 23.11. jmenována docentkou pro obor patologická anatomie
na 1. LF UK

 

1981a 1991 atestační zkoušky I. a II.st. – patologická anatomie

 

1989 obhájena kandidátská disertační práce na téma Trofické reakce hypofýzy a imunohistochemická klasifikace adenomů hypofýzy

 

1993 (Praha) a 1996 (Vídeň) - mezinárodní zkoušky z cytodiagnostiky I. a II. st.: získán statut spolupracovníka International Academy of Cytology (FIAC).

V International Academy of Cytology členství v následujících odborných komisích:

1)Cytotechnology Registry and Renewal Committee 2008-10

2)International Board of Cytopathology na roky 2004-2007, 2008-10

3) General Policy and Long Range planning committee 2008- dosud

 

Od r. 2005 členkou komise pro atestační zkoušky

 

Od r. 2007 odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci

 

2011 absolvován kurs EU: Transnational Technology Transfer Manager – J

 

2011 absolvován kurs EU: Transnational Technology Transfer Manager – S

 

16.11. 2012 – jmenována  profesorském v oboru patologická anatomie

Vyhledat v textu


Dnes je 28.09.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz