building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
Publikační a vědecká činnost
JménoJaroslava
PříjmeníDušková
Tituly před jménemprof. MUDr.
Tituly za jménemCSc. , FIAC
Pracovní poziceProfesor - akademický pracovník, garant předmětu

Obor činnosti

Profesorka v oboru patologická anatomie

Dosažené vzdělání

Dosažené vzdělání

Pedagogicko-výchovná
činnost

Pedagogicko-výchovná činnost

Další aktivity

Redakční rady časopisů:
Acta cytologica . National & regional editor.
Česko-slovenská patologie. Člen redakční rady.
Cytopathology. National& regional editor.
spolupracovník International Academy of Cytology (FIAC)
členka komise pro atestační zkoušky
odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci

Projektová a grantová
činnost

Spoluřešitel 13 ukončených úkolů; recentně dva výukové projekty

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění


Účast na vědeckých konferencích
80           
 z toho - v zahraničí 65                               
 z toho - pozvaných  10 (domácích 10)                            
 z toho - aktivní účast 80 (v zahraničí 25)      
Členka organizačního výboru –10x - garant pro obor  patologie
ZAHRANIČNÍ STÁŽE:
2012 – Trondheim – lektor cytol. kurzu EFCS
2011 – Edinburgh – TTM  - S
Mezinárodní epidemiologická studie aterosklerózy – účast na opakovaných týdenních vyhodnocovacích zasedáních pracovní skupiny (Malmo, Praha, Moskva, Vilnius) 1987-1994
OCENĚNÍ:
2007 a 2012 oceněna děkanem fakulty za vynikající pedagogickou činnost
2012 Vítězný poster na Evropském cytologickém kongresu v Dubrovníku

 

Telefon, mobil00420-224-968-688;

E-mail/e-maily

jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

Konzultacepo předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz