building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

                                Publikační činnost

JménoJarmila
PříjmeníVerešová
Tituly před jménemPhDr.
Tituly za jménemPhD.
Pracovní poziceAsistent

Obor činnosti


Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání
č. 005-0120-7784 do roku 2014
Výzkum v ošetřovatelství

Akreditovaný lektor Marlin s.r.o. číslo akreditace 2015/0025 PK 
Aktivizace seniorů číslo akreditace: 2013/1428-PC/SP/VP/PP


Dosažené vzdělání

 

2017- obhájení dizertační práce, titul PhD. obor ošetřovatelsví
2013 - TnUAD, Trenčín, studijní program: Ošetřovatelství - PhDr.
2010 - magisterské studium, Trenčianská univerzita  Alexandra Dubčeka
v Trenčíně, Trenčín obor: Ošetřovatelství
2007 - bakalářské studium, Univerzita Palackého, Olomouc  obor: Ošetřovatelství                                                                                                                                                1993 - Střední zdravotnická škola, Vsetín  obor: Všeobecná sestra

Pedagogicko-výchovná činnost

Vedení a oponentury bakalářských (6) a diplomových prací.
Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky UTB Zlín, v rámci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor: Všeobecná sestra. 14. 6. 2016.

Konceptuální modely v ošetřovatelství – FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ZS. 2015.
Komunikace v ošetřovatelství a speciální komunikační dovednosti včetně základů augmentativní a alternativní  komunikace -VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00, 2012.
Anesteziologie a resuscitace v ošetřovatelství -VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00, 2012.
Výzkum v ošetřovatelství – VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00, dosud.
Hospicová a paliativní péče - VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00,  dosud.
Ošetřovatelské postupy – cvičení – FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2014, 2015.
Lektor sanitářského kurzu Vsetínské nemocnice a.s., (výuka somatologie + praxe sanitářů), předsedkyně a členka zkušební komise – dosud.
Lektor Marlin s.r.o. přednášky na odborná témata v Kurzu pro pracovníky v sociálních službách – dosud.
Lektor Marlin s.r.o. přednášky na odborná témata v Kurzu Chůva pro děti  - dosud.

 


Další aktivity


2012 - dosud   lektorka ve společnosti Adorea - DC Vsetín
2012 - dosud   lektorka Třetí věk u nás, bystřice pod Hostýnem
2012 certifikovaný kurz Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta – Brno.


Projektová a grantová
činnost
Odborný garant v projektu OPPA, r.č. CZ.2.17/3.1.00/36048, název projektu Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech.
1. 10. 2014 – 30. 11. 2014. VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00
Odborný posuzovatel v projektu OPPA, r.č. CZ.2.17/3.1.00/36048, název projektu Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech.
1. 8. 2014 – 28. 2. 2015. VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění


Účast na vědeckých konferencích 20
z toho  -  v zahraničí 4
z toho  -  aktivní účast 3
    
Telefon, mobil737 922 706
E-mail/e-mailyjarmila.veresova@seznam.cz
Konzultacepo předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz