Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

                                Publikační činnost

JménoJarmila
PříjmeníVerešová
Tituly před jménemPhDr.
Tituly za jménemPhD.
Pracovní poziceAsistent

Obor činnosti


Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání
č. 005-0120-7784 do roku 2014
Výzkum v ošetřovatelství

Akreditovaný lektor Marlin s.r.o. číslo akreditace 2015/0025 PK 
Aktivizace seniorů číslo akreditace: 2013/1428-PC/SP/VP/PP


Dosažené vzdělání

 

2017- obhájení dizertační práce, titul PhD. obor ošetřovatelsví
2013 - TnUAD, Trenčín, studijní program: Ošetřovatelství - PhDr.
2010 - magisterské studium, Trenčianská univerzita  Alexandra Dubčeka
v Trenčíně, Trenčín obor: Ošetřovatelství
2007 - bakalářské studium, Univerzita Palackého, Olomouc  obor: Ošetřovatelství                                                                                                                                                1993 - Střední zdravotnická škola, Vsetín  obor: Všeobecná sestra

Pedagogicko-výchovná činnost

Vedení a oponentury bakalářských (6) a diplomových prací.
Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky UTB Zlín, v rámci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor: Všeobecná sestra. 14. 6. 2016.

Konceptuální modely v ošetřovatelství – FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ZS. 2015.
Komunikace v ošetřovatelství a speciální komunikační dovednosti včetně základů augmentativní a alternativní  komunikace -VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00, 2012.
Anesteziologie a resuscitace v ošetřovatelství -VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00, 2012.
Výzkum v ošetřovatelství – VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00, dosud.
Hospicová a paliativní péče - VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00,  dosud.
Ošetřovatelské postupy – cvičení – FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2014, 2015.
Lektor sanitářského kurzu Vsetínské nemocnice a.s., (výuka somatologie + praxe sanitářů), předsedkyně a členka zkušební komise – dosud.
Lektor Marlin s.r.o. přednášky na odborná témata v Kurzu pro pracovníky v sociálních službách – dosud.
Lektor Marlin s.r.o. přednášky na odborná témata v Kurzu Chůva pro děti  - dosud.

 


Další aktivity


2012 - dosud   lektorka ve společnosti Adorea - DC Vsetín
2012 - dosud   lektorka Třetí věk u nás, bystřice pod Hostýnem
2012 certifikovaný kurz Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta – Brno.


Projektová a grantová
činnost
Odborný garant v projektu OPPA, r.č. CZ.2.17/3.1.00/36048, název projektu Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech.
1. 10. 2014 – 30. 11. 2014. VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00
Odborný posuzovatel v projektu OPPA, r.č. CZ.2.17/3.1.00/36048, název projektu Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech.
1. 8. 2014 – 28. 2. 2015. VŠZ o.p.s. Praha, Duškova 7, Praha 5, 150 00
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění


Účast na vědeckých konferencích 20
z toho  -  v zahraničí 4
z toho  -  aktivní účast 3
    
Telefon, mobil737 922 706
E-mail/e-mailyjarmila.veresova@seznam.cz
Konzultacepo předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Dnes je 12.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz