Vítejte na stránkách naší školy

 

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.

 


 

 Publikační činnost

JménoJan
PříjmeníHaber
Tituly před jménemMUDr.
Tituly za jménemCSc.
Pracovní pozice

2015 – dosud VŠZ, o. p. s., odborný asistent


Obor činnosti

Hematologie a transfúzní medicína
Dosažené vzdělání a praxe
vědecké hodnosti:             2002 – CSc. 
1997 - specializační atestace- hematologie
vědecké hodnosti:             2002 – CSc.
1984 - atestace - vnitřní lékařství II. st
Postgraduální vzdělání:  1981 atestace - vnitřní lékařství I. st.

1976       1. LF UK Praha  

Pedagogicko-výchovná
činnost
1976-1984     sekundář – II. interní klinika VFN Praha
1984-dosud    starší sekundář VFN (částečný úvazek)
1982-1999     odborný asistent 1 LF UK Praha II. interní klinika   
1999-dosud    odborný asistent 1 LF UK Praha I. interní klinika VFN,
1999-2004    odborný asistent katedry postgraduálního vzdělávání IPVZ- onkologie
Další aktivity

140 odborných článků a publikací; monografie: 1x hlavní autor, 19x spoluautor, autor kapitol
Haber, J., K. Forsterová a P. Klener jr. Laboratorní diagnostika v hematologii. In: Zima, T. Laboratorní diagnostika. 2. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2013, ISBN 978-80-7492-062-2.
Haber, J. Leukocytóza a leukopenie. In: Lukáš, K. a A. Žák editors: Chorobné znaky a příznaky. 1 vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5067-5.
Kouba, M., Z. Ráčil, J. Haber, L. Drgoňa, P. Žák et al. Primární profylaxe invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků – s podporou CELL. Postgraduální medicína. 2014, 6(3), s. 19-21. ISSN 1212-4184.
Haber, J. Posakonazol – tři lékové formy v klinické praxi. Acta Medicinae. 2017, 7, s. 22-26.

PŘEDNÁŠKA - HÁBER, Jan. Specializační kurz – Klinická mikrobiologie – novinky. IPVZ, 5.- 9.3.2018


Projektová a grantová
činnost

Účast na konferencích,
zahraniční stáže, ocenění

l985, l987, l989: ESO (Evropská škola onkologie)  - účast na postgraduálních kurzech
1987:  Felix Boltzmann Haematology Institut, Vídeň, studijní obyt - 1 týden
1992: National Cancer Institute, Tokyo, Japan studijní pobyt - 1 měsíc
1992: Institut Jules Bordet, Brussels, Belgium - visita v ústavu
1998: MD Anderson Cancer Center, Houston,  USA (3 měsíc
Telefon, mobil
E-mail/e-maily
Konzultace

 

 

 

Vyhledat v textu


Dnes je 12.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz