building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.

 


 

 Publikační činnost

JménoJan
PříjmeníHaber
Tituly před jménemMUDr.
Tituly za jménemCSc.
Pracovní pozice

2015 – dosud VŠZ, o. p. s., odborný asistent


Obor činnosti

Hematologie a transfúzní medicína
Dosažené vzdělání a praxe
vědecké hodnosti:             2002 – CSc. 
1997 - specializační atestace- hematologie
vědecké hodnosti:             2002 – CSc.
1984 - atestace - vnitřní lékařství II. st
Postgraduální vzdělání:  1981 atestace - vnitřní lékařství I. st.

1976       1. LF UK Praha  

Pedagogicko-výchovná
činnost
1976-1984     sekundář – II. interní klinika VFN Praha
1984-dosud    starší sekundář VFN (částečný úvazek)
1982-1999     odborný asistent 1 LF UK Praha II. interní klinika   
1999-dosud    odborný asistent 1 LF UK Praha I. interní klinika VFN,
1999-2004    odborný asistent katedry postgraduálního vzdělávání IPVZ- onkologie
Další aktivity

140 odborných článků a publikací; monografie: 1x hlavní autor, 19x spoluautor, autor kapitol
Haber, J., K. Forsterová a P. Klener jr. Laboratorní diagnostika v hematologii. In: Zima, T. Laboratorní diagnostika. 2. vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2013, ISBN 978-80-7492-062-2.
Haber, J. Leukocytóza a leukopenie. In: Lukáš, K. a A. Žák editors: Chorobné znaky a příznaky. 1 vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5067-5.
Kouba, M., Z. Ráčil, J. Haber, L. Drgoňa, P. Žák et al. Primární profylaxe invazivních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků – s podporou CELL. Postgraduální medicína. 2014, 6(3), s. 19-21. ISSN 1212-4184.
Haber, J. Posakonazol – tři lékové formy v klinické praxi. Acta Medicinae. 2017, 7, s. 22-26.

PŘEDNÁŠKA - HÁBER, Jan. Specializační kurz – Klinická mikrobiologie – novinky. IPVZ, 5.- 9.3.2018


Projektová a grantová
činnost

Účast na konferencích,
zahraniční stáže, ocenění

l985, l987, l989: ESO (Evropská škola onkologie)  - účast na postgraduálních kurzech
1987:  Felix Boltzmann Haematology Institut, Vídeň, studijní obyt - 1 týden
1992: National Cancer Institute, Tokyo, Japan studijní pobyt - 1 měsíc
1992: Institut Jules Bordet, Brussels, Belgium - visita v ústavu
1998: MD Anderson Cancer Center, Houston,  USA (3 měsíc
Telefon, mobil
E-mail/e-maily
Konzultace

 

 

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz