building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o.p.s.
                Publikační činnost
Jméno Ivana
Příjmení Kuklová
Tituly před jménem doc. MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Akademický pracovník
Obor činnosti Dermatovenerologie
Dosažené vzdělání
1982 - FVL UK, Praha
1992 – CSc.
2009 – doc. - Habilitační práce - Získaná syfilis v pražské populaci.
Vývojové tendence a souvislosti, sérologická diagnostika.

Pedagogicko-výchovná činnost
1983 – dosud, dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
2013 – dosud VŠZ, o.p.s., ak. pracovník

Další aktivity

Člen výboru - Česká dermatovenerologická společnost

Projektová a grantová
činnost
 

Účast na konferencích,
zahraniční stáže,
ocenění

studijní pobyty kratší než měsíc: Mnichov, Salzburg, Ghent

PŘEDNÁŠKA:
KUKLOVÁ, Ivana. Epidemilogie, klinický obraz a léčba dermatomykóz. 6.11. 2018, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Akce: Kurz – Aktuální stav dermatovenerologie a problematika revizního lékařství (určeno pro revizní zaměstnance, zejména revizní lékaře zdravotních pojišťoven)
 

Telefon, mobil VFN - 224 961 111
E-mail/e-maily Ivana.kuklova@lf1.cuni.cz
Konzultace po předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz