building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

Publikační činnost

JménoIvana
PříjmeníJahodová
Tituly před jménemPhDr.
Tituly za jménemPhD.
Pracovní poziceAsistent
Vedoucí oboru Porodní asistentka

Obor činnostiOdborná praxe, Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče o seniory, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Rehabilitační ošetřovatelství, Dovednosti v porodní asistenci, Primární a komunitní péče, Rehabilitace v porodní asistenci, Neodkladná péče v geriatrii

Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání.
Porodní asistentka, Registrovaná všeobecná sestra - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, registrační číslo 005-0074-3078.
Dosažené vzdělání


2011 – PhDr. obor: Ošetřovatelství
2010 – Mgr.obor: Ošetřovatelství   
2008 – VŠZ, o.p.s.,  Praha,obor: Všeobecná sestra
1992 – pomaturitní studium obor: Porodní asistentka
1985 -1989  1.lékařská fakulta UK, Praha obor: Všeobecné lékařství    
1984 – Gymnázium Botičská, Praha

Pedagogicko-výchovná činnost


Vedoucí bakalářských prací
Oponent bakalářských prací
2007-2011 Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti
Členka zkušební komise u státních závěrečných zkoušek
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Další aktivity2011 – dosud  
Členka expertní skupiny „Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb“ (MZČR, MPSV)
2011 Členka expertní skupiny pro definici podmínek pro udělení oprávnění poskytovat dlouhodobou péči a katalogu služeb a výkonů (MZČR,MPSV)
2008-2010 Zakladatelka a ředitelka MSCARE s.r.o. provozující nestátní zdravotnické zařízení - lůžka následné dlouhodobé péče     
2007 – dosud Předseda dozorčí rady MediCentrum Praha, a.s.
2007 – dosud Člen představenstva Nemocnice Říčany, a.s.  
2004-2007 Hlavní sestra MEDICENTRUM Praha, a.s.
    

Projektová a grantová
činnostNevýzkumné projekty/granty:
2011-2013
LLP Leonardo da Vinci partnership “TACT EUROPE (Training for Alzheimer Care through Europe)
http://www.tact-europe.eu/ The participating countries are the Czech Republic, Italy, Greece and France. Final Compendium of Good Practices dostupné z http://www.tact-europe.eu/docs/final_compendium_good-practices_Tact_2013.pdf 
Project No.: CZ/11/LLP-LdV/PS/P/134075
Odborný garant pro studijní oporu v projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví - registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/28.0004, program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Odborný garant pro studijní oporu v projektu Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452, program: Operační program Praha - Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Konference-stáže-ocenění
Telefon, mobil00420-210-082-512; 00420-777-183-515

E-mail/e-maily

jahodova@vszdrav.cz
Konzultace

po domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz