building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.

Publikační činnost

JménoHana
PříjmeníTošnarová
Tituly před jménemMgr.
Tituly za jménemPh.D., RN
Pracovní pozice
Odborná asistent, Odborný garant pro studijní oporu
Výzkum v ošetřovatelství,Etika, Management, Psychiatrické ošetřovatesltví

Obor činnostiRegistrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání č. 005-0008-3738 do roku 2021
Výzkum v porodní asistenci, Komunikace, Výzkum v ošetřovatelství,
Primární a komunitní péče, Ošetřovatelská péče o seniory, Paliativní péče, Multikulturní ošetřovatelství
Dosažené vzdělání
2011 – dizertační zkouška, FHS UK, Praha
obor: Aplikovaná etika
2005 – magisterské studium, FHS UK, Praha
obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
2002 – bakalářské studium, 3. LF UK, Praha
obor: Zdravotní vědy
1996 – Střední zdravotnická škola, Praha
obor: Všeobecná sestra
Pedagogicko-výchovná činnostVedení diplomových prací
Oponent diplomových prací
Vedení bakalářských prací
Vedení pedagogické praxe
Členka komise pro přijímací řízení
Členka komise pro státní závěrečné zkoušky
Členka zkušební komise u státních závěrečných zkoušek
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Další aktivity

2009 – dosud
všeobecná sestra v klinických studiích, Psychiatrická ambulance Haštalská 27, Praha
2013 - Česká Alzheimerovská společnost: Osvědčení
o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu
"Měření kognitivních funkcí pro pracovníky v sociálních službách" (akreditace MPSV ČR)
Projektová a grantová
činnost2012 - 2013
projekt Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004
- odborný garant pro studijní oporu Ošetřovatelská péče v psychiatrii
- odborný garant pro studijní oporu Management
- odborný garant pro studijní oporu Výzkum v ošetřovatelství
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

2014 - Nové trendy ve zdravotnických vědách II - mezinárodní konference FZS UJEP, Ústí nad Labem
FACT Týmy - jádro péče o duševně nemocné v Holandsku
2013 - kurz z geriatrie (ČLK)
IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství - Ošetřovatelký výzkum a praxe založená na důkazech (Ostravská univerzita, LF - Ústav ošetřovatelství a porodní asistence)
2. Mezinárodní konference ČLK - Syndrom vyhoření jako mezioborový jev
3. mezinárodní konference ČLK - Etika a komunikace v medicíně: Lege artis
Celostátní odborná konference (ČAS, VFN) - "Svět stomiků nemusí být pochmurný"
2012 - 2. Mezinárodní sympozium ČLK - Etika a komunikace v medicíně: Euthanasie pro a proti
Zahraniční stáže: 2006 – Holandsko, Amsterdam School of Nursing, European Rainbow, Network
2000 – Švédsko, Uppsala Unoversity, Public Health and Caring Sciences, stáž - Erasmus

Telefon, mobil00420-210-082-506
E-mail/e-mailytosnarova@vszdrav.cz
Konzultacekonzultační hodiny po domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz