Vítejte na stránkách naší školy


  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.

                                Publikační činnost
JménoEva
PříjmeníMarková
Tituly před jménemMgr.
Tituly za jménemPh.D.
Pracovní poziceVedoucí Katedry ošetřovatelství
Obor činnosti
Management a kvalita péče, Neodkladná péče v geriatrii, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Psychiatrické ošetřovatelství, Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Metody výzkumu, statistika, Výzkum v ošetřovatelství 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 005-0113-6548, registrovaná sestra.

Dosažené vzdělání1974–1978 Střední zdravotnická škola v Kladně
maturitní zkouška, obor zdravotní sestra
1989–1995 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze magisterské studium ukončené státní zkouškou, obor péče o nemocné
2009–2013 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích doktorské studium, obor ošetřovatelství


Pedagogicko-výchovná
činnost1993–1997 PL Bohnice – vedoucí kabinetu ošetřovatelství
1997- dosud PL Bohnice, Centrum krizové intervence
1997–2014 1 LF UK – vedoucí katedry ošetřovatelství
2015 – VŠZ, o. p. s., Praha 5 – vedoucí katedry ošetřovatelství

Pedagogická činnost
Teorie ošetřovatelství
Psychiatrická ošetřovatelská péče
Supervize odborné praxe
Základy řízení do 2008
Komunitní péče do 2008
Komunikace ve zdravotnickém týmu do 2009
Dovednosti a zkušenosti
Vedení magisterských prací
Vedení bakalářských prací
Členka akademické rady
Členka etické komise
Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušekDalší aktivity

Rada vysokých škol - pracovní komise pro vzdělávací činnost
České asociace sester - členka sekce psychiatrických sester ČAS, členka legislativní rady ČAS.
Členka Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR
Členka hodnotící komise NAÚ
Členka vědecké rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích
MEFANET – členka skupiny pro nelékařské zdravotnické vědy

Projektová a grantová
činnost
 Projektová a grantová činnost

Přednášková činnost,
zahraniční stáže

 Přednášková činnost - stáže
Telefon, mobil00420-210-082-510
E-mail/e-mailymarkova@vszdrav.cz


Konzultace

 

 

středa         13.40 – 15.15 hod.

 


Vyhledat v textu


Dnes je 15.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz