building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy


  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.

                                Publikační činnost
JménoEva
PříjmeníMarková
Tituly před jménemMgr.
Tituly za jménemPh.D.
Pracovní poziceVedoucí Katedry ošetřovatelství
Obor činnosti
Management a kvalita péče, Neodkladná péče v geriatrii, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Psychiatrické ošetřovatelství, Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Metody výzkumu, statistika, Výzkum v ošetřovatelství 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 005-0113-6548, registrovaná sestra.

Dosažené vzdělání1974–1978 Střední zdravotnická škola v Kladně
maturitní zkouška, obor zdravotní sestra
1989–1995 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze magisterské studium ukončené státní zkouškou, obor péče o nemocné
2009–2013 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích doktorské studium, obor ošetřovatelství


Pedagogicko-výchovná
činnost1993–1997 PL Bohnice – vedoucí kabinetu ošetřovatelství
1997- dosud PL Bohnice, Centrum krizové intervence
1997–2014 1 LF UK – vedoucí katedry ošetřovatelství
2015 – VŠZ, o. p. s., Praha 5 – vedoucí katedry ošetřovatelství

Pedagogická činnost
Teorie ošetřovatelství
Psychiatrická ošetřovatelská péče
Supervize odborné praxe
Základy řízení do 2008
Komunitní péče do 2008
Komunikace ve zdravotnickém týmu do 2009
Dovednosti a zkušenosti
Vedení magisterských prací
Vedení bakalářských prací
Členka akademické rady
Členka etické komise
Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušekDalší aktivity

Rada vysokých škol - pracovní komise pro vzdělávací činnost
České asociace sester - členka sekce psychiatrických sester ČAS, členka legislativní rady ČAS.
Členka Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR
Členka hodnotící komise NAÚ
Členka vědecké rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích
MEFANET – členka skupiny pro nelékařské zdravotnické vědy

Projektová a grantová
činnost
 Projektová a grantová činnost

Přednášková činnost,
zahraniční stáže

 Přednášková činnost - stáže
Telefon, mobil00420-210-082-510
E-mail/e-mailymarkova@vszdrav.cz


Konzultace

 

 

konzultační hodiny po domluvě

 


Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz