building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o.p.s.
             Publikační činnost
Jméno Eva
Příjmení ČERVEŇANOVÁ
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem PhD.
 
Pracovní pozice Odborný asistent
Obor činnosti
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentek (SKSaPA)
registrovaná  od r. 2005, členka od r. 2010 - registračné č.42668
Gynekologie, Porodnictví, Ošetřovatelství, Pediatrie

Dosažené vzdělání

 


2008 – dizertačná skúška, VŠ ZaSP sv.Alžbety, Bratislava obor: 7.4.1 Ošetrovateľstvo  
1988 – rigorózná skúška, FF LF UK, Bratislava (medziodborové studium) odbor: Pedagogika – starostlivosť o chorých
1986 – magisterské studium, FF LF UK, Bratislava (medziodborové studium) odbor: Pedagogika – starostlivosť o chorých
1979 – Stredná zdravotnícka škola, ul. Braneckého, Trenčín odbor: detská sestra
Pedagogicko-výchovná činnost
(za posledních 5 let)

            Pedagogicko výchovná činnost
    
Další aktivity2013 - členka redakčnej rady Revue medicíny v praxi
2012 - členka komisie pre udeľovanie brošní za rozvoj univerzitného vzdelávania v ošetrovateľstve na Slovensku
2011 - členka komisie pre ADOS pri MZ SR
2006 – doteraz Prísediaca pri Okresnom súde v Trenčíne
2005 - doteraz Členka národnej komisie pre vzdelávanie sestier pri Slovenskej komore  sestier a pôrodných asistentek (SKSaPA)
Dárca krvi - bronzová Janského plaketa r. 2001; strieborná Janského plaketa r. 2007

Projektová a grantová
činnost
          Projektová činnost

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění 


Účast na vědeckých konferencích 82             
 z toho - v zahraničí  10                               
 z toho - pozvaných 19 (domácích 13)                            
 z toho - aktivní účast 82 (v zahraničí 10)                        
 Členka organizačního výboru – 19x
2010 – Nigéria, súkromno-pracovný pobyt na štátnej školy pre sestry v Obangede, v Okene KOGI STATE SCHOOL OF NURSING OBANGEDE, P.M.B. 1030  OKENE , PRESENTED BY SET 25; prijatie u  rektora, na prvej súkromnej univerzite IGBINEDION UNIVERSITY OKADA BENIN-CITY
2009 – Česká republika, UTB, Zlín, stáž - Erasmus  2012
Ocenenie: Pamätné brošne - zlatá – za zásluhy o rozvoj univerzitného vzdelávania na Slovensku; - strieborná – aktívna účasť – na celoslovenskej konferencii pri príležitosti 50 rokov univerzitného vzdelávania na Slovensku; - bronzová – členka organizačného výboru na celoslovenskej konferencii pri príležitosti 50 rokov univerzitného vzdelávania na Slovensku
2007 – pamätná plaketa pri príležitosti 10.výročia TnUAD v Trenčíne
1999 - Pamätné medaile - strieborná, - zlatá  - pri príležitosti 80. výročia činnosti ČSČK

Telefon, mobil

mob.00421-903-477-838
E-mail/e-maily eva.cervenanova@tnuni.sk; cervenanovaeva@gmail.com
Korespondeční adresa ul.Zamarovska 105,911 05 ZAMAROVCE, Slovenská republika
Pracoviště
 (
u externistů)
Katedra ošetrovateľstva,Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentska 2, 91150 TRENČÍN, SR

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz