building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

   
  VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o.p.s.
 

Publikační činnost

Jméno David
Příjmení Jahoda
Tituly před jménem prof. MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Akademický pracovník
Obor činnosti Rehabilitační ošetřovatelství

Dosažené vzdělání1991  1. LF UK v Praze, titul: MUDr.
2001 Obhájena kandidátská disertační práce - téma: Využití spaceru při řešení hluboké infekce náhrady kyčelního a kolenního kloubu
2007 Jmenován docentem pro obor ortopedie, habilitační práce - téma: Léčba infekčních komplikací kloubních náhrad
2012 Jmenován profesorem pro obor ortopedie
         
    
Pedagogicko-výchovná činnost
1. lékařská fakulta
Další aktivity


1991 – dosud 1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, lékař
2008 – dosud: VŠZ, o.p.s., Praha 5, akademický pracovník
Místopředseda Sekce pro kostní a kloubní infekty ČSOT

Projektová a grantová
činnost
2009-2012: Grant  102/09/H082 GAČR Detekce infekce
aloplastiky pohybového aparátu pomocí biosenzorů
a bezdrátový přenos informace. 
2011-2013: Grant NT12229-4   Studium fyzikálně- chemických
vlastností polyetylénových UHMWPE artikulačních komponent
určujících životnost totálních kloubních náhrad.
2012-2016:  Projekt (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního
rozvoje výzkumné organizace 00064203 (FN MOTOL)
2013-doposud: Výzkumný program Univerzity Karlovy v rámc
Prvouk - P25/LF1/2 : Výzkum problematiky životnosti
a komplikací kloubních náhrad
2013-2014: Grant IGA-MZ CR NT 14218-2/2013 (5290):
Monitoring vankomycinu a dalších antibiotik uvolňovaných
z lokálních nosičů užívaných v ortopedii v pokuse in vitro
a in vivo k jejich efektivnímu využití při lokální léčbě
osteomyelitid.
2012-doposud:  Interní grant FN Motol "Moderní terapie" ,
projekt č. 9777:  " Lokální terapie osteomyelitid za pomoci
antimikrobiálních peptidů uvolňovaných z lokálních nosičů
užívaných v ortopedii "
2014.2017: Projekt TAČR: „Vývoj inteligentních endoprotéz
se včasnou automatickou detekcí možného selhání.“


Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

 Konference-stáže-ocenení
Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

jahoda@vszdrav.cz
Konzultace po předchozí domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz