Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

 Publikační činnost

JménoAnna 
PříjmeníMazalánová
Tituly před jménemdoc. PhDr.
Tituly za jménemPhD.,MPH.,RS
Pracovní poziceAkademický pracovník - garant předmětu
Obor činnosti
Dosažené vzdělání

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, Výzkum v porodní asistenci, Etnické a kulturní hodnoty, Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii, Neodkladná pče ve vybraných oborech


Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání, reg. číslo SKS: 15555
1970 – 1979 - SZŠ Zvolen, odborná zdravotná sestra,
1984-1989 - FFUK Bratislava, štátna záverečná skúška, odbor: Pedagogika – starostlivosť ochorých,
1997 – II. Kvalifikačná skúška podľa vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.Z.
                 Inštitút pre vzdelávanie pracovníkov v zravotníctve.
1999 – príprava vedúcich  pedagogických pracovníkov na MCMB,
2006 – doktor filozófie (PhDr) rigorózna skúška,TU,
2006 -  philosophiae doctor (PhD.)  v odbore ošetrovateľstvo, TU,
2007 – 2010 Master of Public Health, SZU Limbová 12, Bratislava,
2012 -  Habilitačné konanie (docent) v odbore ošetrovateľstvo, VŠZ a SP,sv. Alžbety, Bratislava


Pedagogicko-výchovná činnost
vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Projektová a grantová
činnostGP KEGA MŠSR 3/5153/07 Mini maps ošetrovateľskej starostlivosti a telemedicíny LFUK 2007;
Projekt UNIV-ESF CZ.04.1.03/3.1.004/0002, MŠ mládeže a tělovýchovy ČR; 
A11ESF- Inovace studijního programu B11 a Specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 MŠMT ČR
Odborný garant v projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění


Zahraniční – 1- Rakousko, 3- ČR,
Domácí (s mezinárodní účastí) - 5 z toho 5x členka organizačního výboru
Domácí – 8 konferencí
Aktivní účast 30 z toho 17 na domácích vědeckých konferencích , z toho 10 v zahraničí, postery 1
Organizace a účast ve vědeckých výborech na 3 konferencích

Telefon, mobil

E-mail/e-maily

Konzultace

00420-210-082-412; 00420-210-082-504

mazalanova@vszdrav.cz


dle domluvy 

Vyhledat v textu


Dnes je 15.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz