building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

 Publikační činnost

JménoAnna 
PříjmeníMazalánová
Tituly před jménemdoc. PhDr.
Tituly za jménemPhD.,MPH.,RS
Pracovní poziceAkademický pracovník - garant předmětu
Obor činnosti
Dosažené vzdělání

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, Výzkum v porodní asistenci, Etnické a kulturní hodnoty, Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii, Neodkladná pče ve vybraných oborech


Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání, reg. číslo SKS: 15555
1970 – 1979 - SZŠ Zvolen, odborná zdravotná sestra,
1984-1989 - FFUK Bratislava, štátna záverečná skúška, odbor: Pedagogika – starostlivosť ochorých,
1997 – II. Kvalifikačná skúška podľa vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.Z.
                 Inštitút pre vzdelávanie pracovníkov v zravotníctve.
1999 – príprava vedúcich  pedagogických pracovníkov na MCMB,
2006 – doktor filozófie (PhDr) rigorózna skúška,TU,
2006 -  philosophiae doctor (PhD.)  v odbore ošetrovateľstvo, TU,
2007 – 2010 Master of Public Health, SZU Limbová 12, Bratislava,
2012 -  Habilitačné konanie (docent) v odbore ošetrovateľstvo, VŠZ a SP,sv. Alžbety, Bratislava


Pedagogicko-výchovná činnost
vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Projektová a grantová
činnostGP KEGA MŠSR 3/5153/07 Mini maps ošetrovateľskej starostlivosti a telemedicíny LFUK 2007;
Projekt UNIV-ESF CZ.04.1.03/3.1.004/0002, MŠ mládeže a tělovýchovy ČR; 
A11ESF- Inovace studijního programu B11 a Specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004 MŠMT ČR
Odborný garant v projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění


Zahraniční – 1- Rakousko, 3- ČR,
Domácí (s mezinárodní účastí) - 5 z toho 5x členka organizačního výboru
Domácí – 8 konferencí
Aktivní účast 30 z toho 17 na domácích vědeckých konferencích , z toho 10 v zahraničí, postery 1
Organizace a účast ve vědeckých výborech na 3 konferencích

Telefon, mobil

E-mail/e-maily

Konzultace

00420-210-082-412; 00420-210-082-504

mazalanova@vszdrav.cz


konzultační hodiny po domluvě
 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz