building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o.p.s.
 

Publikační činnost

JménoAlena
PříjmeníMěchurová
Tituly před jménemdoc. MUDr.
Tituly za jménemCSc.
Pracovní poziceAkademický pracovník - garant studijního programu
Porodní asistence

Obor činnosti

Gynekologie a porodnictví

Dosažené vzdělání

1977    Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1981   atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
1984   CSc. – téma: Hypoxie plodu
1987   atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
2006    habilitace v oboru gynekologie a porodnictví

Pedagogicko-výchovná činnost

Vedení a oponování závěrečných, habilitačních a dizertačních prací
Členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Členka habilitační komise pro jmenování docentem
Recenzent a zpravodaj grantových úkolů IGA MZ ČR - 50 x
Autor zpravodajských posudků pro MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví: 32 x

Další aktivity

Členství ve společnostech:
Členství ve výboru Sekce perinatální medicíny při ČGPS ČLS JEP od r. 1994
Předsedkyně výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP od r. 2006
Garant národního diabetologického programu od r. 2000
Člen výboru gynekologicko - porodnické společnosti ČLS JEP od r. 2005 do r. 2009
Člen komise IGA MZ ČR pro obor gynekologie a porodnictví od r. 2008
Člen České neonatologické společnosti od r. 2004
Člen Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zdravotnických zařízení od r. 2009

Projektová a grantová
činnost


5. 2007 – 2009  Procházka, M., Měchurová, A.:
Význam markerů aktivace endotelu v predikci rozvoje preeklampsie.
IGA MZ NR 9282-3/2007

Účast na konferencích, zahraniční, stáže,ocenění

KONFERENCE:
Zahraniční – 7
Domácí (s mezinárodní účastí) - 9 z toho 4x členka organizačního výboru
Domácí – 5 z toho 5x členka organizačního výboru
80 realizovaných přednášek

Telefon, mobil


00420-603-431-675

E-mail/e-maily

mechurova@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz